WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Рейтинг популярності вищих навчальних закладів України” - Реферат

Рейтинг популярності вищих навчальних закладів України” - Реферат


Реферат на тему:
Рейтинг популярності вищих навчальних закладів України"
Вступ. Актуальність теми
Аксіомним є положення про те, що сутнісно трансформуються сьогодні і соціально-економічні, і соціально-політичні, і культуроутворювальні функції вищої освіти, що пов'язано з кардинальними змінами як усередині самої освітньої системи, так і того зовнішнього середовища, що забезпечує фонові впливи.
Проблема освіти - тема для української науки і культури не нова. Вона десятиліттями обговорюється соціологами, педагогами, письменниками, суспільними і державними діячами і з завидною сталістю залишається актуальною сьогодні.
На відміну від педагогіки, соціальної філософії, економіки, психології освіти, соціологія розглядає освіту як соціальний феномен, область соціальної реальності. Вона з'ясовує місце і роль освіти в системі суспільного відтворення, її взаємозв'язки з економічними, духовними, демографічними й іншими суспільними процесами, з динамікою соціальної структури суспільства і його культурою, визначає соціальний стан і суспільну роль викладача в навчанні і вихованні підростаючого покоління. Іншими словами, предметом соціології освіти є система освіти як соціальний інститут і її взаємодія із суспільством. Звідси й основні проблеми, що вивчає сьогодні дана галузь соціологічного знання: суспільні умови виникнення, функціонування і розвитку сучасних систем освіти; виробничо-технічні і соціальні вимоги до освіти, обумовлені науково-технічними змінами; соціальна рівність і нерівність у сфері освіти; навчальний заклад як соціальна система; взаємодія системи освіти з політичними інститутами, соціальною структурою суспільства, національними відносинами, духовним світом людей; роль системи освіти і її підсистем у соціалізації особистості й ін.
Сьогодні у пресі, на радіо і телебаченні, а також в Internet часто з'являються повідомлення про різноманітні рейтинги українських ВНЗ (вищих навчальних закладів). Одначе, майже ніколи не можна зустріти такі важливі супроводжувальні дані, як метод, за яким проводились ці дослідження, об'єм вибірки etc. Отже оцінювати об'єктивність цієї інформації виявляється неможливим.
До того ж ці повідомлення часто з'являються у період вступних іспитів або перед ними, що надає додаткових підстав сумніватися у їх об'єктивності. Видається ймовірним, що ці дані є "результатами на замовлення", а не даними, отриманими після масштабного, об'єктивного, методично і методологічно опрацьованого, репрезентативного для України соціологічного дослідження.
Крім того не концептуалізоване поняття рейтинґу ВНЗ. Найчастіше (зокрема у ЗМІ) він визначається за вступними конкурсами (показником чол./місце). Але цей показник є лише кінцевим результатом вступної кампанії, який може "підкореговуватись" тими чи іншими ВНЗ у рекламних цілях і залежить від багатьох факторів (наприклад, числа місць державного замовлення чи контрактних місць).
Проблема
Таким чином проблемою даного дослідження є з'ясування факторів, що впливають на рейтинг ВНЗ, соціальні аспекти їх популярності; потреба виділити конкретні складові "рейтинґовості" взагалі і "рейтинґовості" ВНЗ зокрема.
Необхідною є також розробка чіткої методики репрезентативного для України дослідження рейтингу ВНЗ, яка б ґарантувала об'єктивність і аналітичну (можливість різнопланової /стан розвитку вищої освіти загалом, відповідність підготовки спеціалістів з вищою освітою вимогам ринку праці etc./ інтерпретації отриманих даних /в т. ч. первинного масиву: анкет та записів інтерв'ю експертних опитувань) - їх аналізу) корисність отриманої інформації. Розроблена таким чином методика може застосовуватись в наступних аналогічних дослідженнях.
В коло проблемних питань включаємо також наступне: розгляд співвідношення контрактних місць для вступу, обсягу державного замовлення і розрахованого в результаті дослідження рейтинґу, визначення можливої корельваності цих величин. Можливе співпадіння чи відмінність (і міра цієї відмінності) між рейтинґами розрахованими за показниками чол./місце і рейтинґом розрахованим у результаті нашого дослідження.
Об'єкт
Об'єктом дослідження є експерти та молодь. Експертами є:
o керівники вищих навчальних закладів України (ректори, проректори, вчені секретарі);
o представники міністерств освіти та економіки (на рівні міністрів та заступників з різних питань);
o представники управлінь (відділів) освіти (на рівні міст та областей);
o представники управлінь (відділів) праці та зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст та областей);
o представники великих підприємств, установ, організацій (керівний склад, начальники відділів кадрів).
Молодь:
" за віковими параметрами це є респонденти віком 16 - 25 років (оскільки саме цей віковий кластер найбільш відповідає вимогам зацікавленості респондентів у вищій освіті і їх "близькості" до ВНЗ: представники "нижнього вікового бар'єру" вже складають практичні плани вступу до ВНЗ, а представники "верхнього віковго бар'єру" відчувають реальні результати отримання вищої освіти - детальніше у розділі "Попередній системний аналіз об'єкта дослідження") ;
" усі опитані зорієнтовані стосовно системи вищої освіти (мають намір отримати вишу освіту, отримують вищу освіту або вже отримали її).
Предмет
Предметом дослідження є з'ясування факторів, що впливають на рейтинг ВНЗ, соціальні аспекти їх популярності виділення конкретних складових "рейтинґовості" взагалі і "рейтинґовості" ВНЗ зокрема.
Огляд літератури
Розглядаючи українські джерела, необхідно відзначити, що тема соціології освіти в них представлена достатньо широко. Відмітимо такі роботи як "Социальные изменения и развитие образования" (Якуба Е. А.) - виділяються 4 групи критеріїв якості освітніх послуг вузу: зв'язок вузу з потребами суспільства, зв'язок із наукою, культура учбово-виховного процесу, стан управління і самоврядування у вузі; "Соціологічна освіта в Україні: критерії та основні стратегії досягнення якості" (Ніколаєвський В.М.); "Приватна освіта в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку" (Дікова-Фаворська О. М.) - наводяться кількісні і якісні характеристики вітчизняної приватної вищої школи, її переваги і недоліки у порівнянні з бюджетними ВНЗ; "Социальные аспекты реформирования высшей школы Украины" (Балабанов Р.В. ).
Предмет визначення рейтингу ВНЗ України, все ж, теоретично майже не опрацьований. Знаходимо лише звіти про проведені дослідження. Наприклад, у журналі "Маркетингові дослідження в Україні" (№1 вересень 2003 р.) вміщено матеріал підготовлений за результатами соціологічного дослідження, проведеного з 16 по 25 квітня 2003 р. на замовлення Міжнародної кадрової академії Українським інститутом соціальних досліджень в межах проекту рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська". Основні результати цього дослідження представлені у таблицях 1 і 2, 3.
На основі наведених у таблицях даних будуємо гіпотезу 6(див. розділ "Гіпотези"). Також наведені дані дозволять порівняти результати дослідження "Софія Київська" та нашого дослідження і виявити можливі недоліки. Крім того, наведений спосіб представлення головних результатів дослідження (без аналізу) буде використаний і у нашому дослідженні.
Таблиця 1. Перша десятка вищих закладів освіти з найбільшим сумарним рейтингом (серед вузів усіх форм власності)
Вищий навчальний заклад Рейтингові місця в 2003 р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1

 
 

Цікаве

Загрузка...