WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Застосування шкали соціальної дистанції у дослідженнях національної толерантності в Україні - Реферат

Застосування шкали соціальної дистанції у дослідженнях національної толерантності в Україні - Реферат

зіставні індекси національної дистанціиованості були значно вищими за відповідні показники, отримані під час сорокарічного моніторингу, здійсненого Е.Богардусом у США із 1926 до 1966 року.
На тлі даних, які засвідчують переваження в масовій свідомості киян установок на демократичні перетворення в країні (багатопартійна система, ринкові перетворення в економіці тощо), несподівано високе значення ін-дексу загальної національної дистанціиованості жителів столиці вже дово-дило, що Україні доведеться долати неблизький шлях до розбудови відкритого демократичного суспільства. У 1992 році я вперше застосувала цю методику під час загальнонаціонального репрезентативного дослідження, що мало на меті вивчення психологічного стану населення України. Отримані результати підтвердили основні тенденції, виявлені в міжнаціональних установках жителів Києва [12-14].
Оскільки показники національної дистанціиованості дають змогу не тільки визначати ставлення до різних національностей, а й оцінювати рі-вень розвитку (або деградації) демократичних цінностей, то під час роз-роблення програми моніторингу соціологічних показників демократично-го розвитку України (разом із Є.Головахою) ми дійшли висновку стосовно доцільності введення шкали соціальної дистанції узагальнонаціональний моніторинг, проведення якого розпочали 1994 року в Інституті соціології НАН України. Результати цих досліджень оприлюднювалися в інформа-ційно-аналітичних матеріалах Інституту соціології, що висвітлюють ре-зультати моніторингу соціальних показників демократичного розвитку України [15-17]. Власне, ці дані й становлять емпіричне підґрунтя для по-дальших висновків, які трохи згодом я маю намір запропонувати читачеві у цій статті.
Невдовзі після перших публікацій результатів щодо застосування шкали соціальної дистанції в Україні до мене звернувся директор Київського міжнародного інституту соціології В.Паніотто з проханням надати йому мою модифікацію шкали Богардуса, щоб включити її у дослідження КМІС. Позаяк результати паралельних досліджень, що їх здійснюють у доволі схожих умовах, уможливлюють підтвердження або спростування об'єктивності соціологічної інформації, я радо пристала на цю пропозицію. Таким чином, зараз в Україні здійснюють два незалежні моніторинги ставлення населення України до інших націй, вимірюваного за шкалою соціальної дистанції. Відпрацьовану нами модифікацію методики взяли на озброєння й інші фахівці, котрі вивчають міжнаціональні відносини в Україні (щоправда, вже без надмірних тонкощів професійної етики, без "зайвих" звернень і посилань, отак просто "взяли" й годі). Широкий доступ до отримуваних у двох інститутах матеріалів мають також студенти, які вдосконалюють професійні навички аналізу складних соціальних явищ. Назагал не можна не радіти тому, що докладені зусилля не виявилися марними. Тим паче, що стосовно загальних особливостей і тенденцій дані за різними дослідженнями збігаються [20; 21]. Проте я й досі відчуваю певну провину за те, що неда-лекоглядно названий мною у деяких публікаціях узагальнений показник соціальної дистанційованості як "індекс національної толерантності" міцно "прив'язався" до даних, одержуваних за допомогою цієї методики, і в пуб-лікаціях інших авторів (незалежно від того, чи посилаються вони па мене).
Коли я писала про національну нетолерантність, я застерігала, що йдеться не про "нетерпимість" у повному обсязі цього явища, а лише про одну з ЇЇ складових - психологічну схильність до відторгнення можливих соціальних контактів із представниками іншої субкультури. На жаль, мої застереження часто-густо залишаються поза увагою деяких читачів. Тож хочу знову повернутися до питання стосовно того, якою мірою взагалі на підставі показників національної дистанційованості можна судити про рівень національної толерантності? Мені здається, що певною мірою можна. До того ж низка досліджень дає змогу розглядати прагнення дистанційованості як певний вияв передумов розвитку нетолерантної особистості [ 18; 19]. Але під час інтерпретації результатів вимірювань за шкалою Богардуса не варто забувати, що індекси національної дистанційованості - не безпосередній показник національної толерантності, а побічний. Тому не можна цілком ототожнювати ці поняття. І, наводячи прямі результати, отримані за допомогою шкали соціальної дистанції, коректніше говорити про індекси національної дистанційованості, що відбивають міру психологічної відкритості або закритості людей стосовно контактів із представниками інших ("чужих") соціальних культур. Переконана, що з огляду на специфіку цього по-казника можна судити про певні аспекти національної толерантності. Ці нюанси є ключовими у розумінні того парадоксального становища, про яке йшлося вище, коли в Україні на тлі досить безконфліктного міжнаціонального співіснування відбувається зростання психологічного дистанціюван-ня населення практично від усіх інонаціональних співтовариств.
Наші багаторічні дослідження із 1990 до 2002 року із застосуванням шкали соціальної дистанції, про які говорилося вище, дали змогу виявити кілька феноменів національного менталітету у сфері особливостей ставлен-ня населення до інших національностей, що вможливлює, на нашу думку, розгляд певних передумов тенденцій загального розвитку політичної куль-тури в Україні.
Результати дослідження: феномени й парадокси міжнаціонального менталітету
Уже в перших дослідженнях (1990-1992 років) були отримані доволі несподівані дані. З одного боку, результати вимірювання індексів націо-
Таблиця 2
Результати моніторингу показників національної дистанційованості
населення України
Національна дистанційованість населення України від... Індекс національної дистанційованості (пікала: 1-7 балів)
1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2002
Студенти
N = 80
Азербайджанців - - - - - - - 5,8 5,8
Американців* 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,4 5,1
Арабів 5,4 - - - - - 6,1 5,9
Афганців - - - - - - - 6,2 6,2
Білорусів* 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,8 2,7 4,2 4,3
Грузим* 5,3 4,9 5,0 5,1 5,0 5,4 5,3 5,4 5,1
Євреїв* 4,2 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 5,1 4,9
Китайців - - - - - - - 5,9 5,4
Кримських татар* 5,1 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,6 5,3
Молдаван 4,6 4,7 _, 4,8 4,8 5,1 5,1 5,3 5,2
Негрів 4,5 - - - - - - 6,0 5,5
Німців* 4,4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 4,9 5,2 4,6
Поляків* 3,8 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 4,9 5,0 4,6
Росіян* 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 2,3 2,2 3,3 3,4
Румун* 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 5,2 5,2 5,4 5,0
Сербів - 4,8 5,0 5,1

 
 

Цікаве

Загрузка...