WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Застосування шкали соціальної дистанції у дослідженнях національної толерантності в Україні - Реферат

Застосування шкали соціальної дистанції у дослідженнях національної толерантності в Україні - Реферат

одним, проживаючи в одній країні. Потім цей список запропонували шістдесятьом експертам (як пише Р.Парк, підготовленим і досвідченим людям) із проханням дати оцінку кожному із видів соціальних зв'язків за семибальною шкалою, послуговуючись таким критерієм, як "почуття близькості та розуміння ". У підсумку було відібрано сім типів соціальних контактів, ранжованих за рівнем близькості/віддаленості. Кожному варіанту давали рангове числове значення, що відбиває рівень близькості соціальних відносин:
1 - "близька спорідненість на основі шлюбу", "взяв би шлюб";
2 - "як члена мого клубу як щирого товариша", "як близького товариша";
3 - "як сусіда, що мешкаєзі мною на одній вулиці", "як того, що мешкає у
сусідній (nextdoor) кімнаті, квартирі";
4 - "як працівника того самого підприємства, де працюю я", "працював
би в одному офісі";
5 - "як громадянина моєї країни", "лише як випадкового співрозмовника";
6 - "лише як візитера до моєї країни";
7 - "виключив би з моєї країни", "вигнав би геть зі своєї країни".
Формулювання варіантів відповідей дещо змінювалися, нерідко залежно від того, кого саме опитували за цією методикою. Так, наприклад, в разі опитування студентів коледжів, які мешкали в гуртожитку, формулювання "як найближчого сусіда" змінювали на формулювання "як того, хто мешкає в сусідній (nextdoor) кімнаті". Той самий варіант під час опитування людей, котрі мешкають у власних будинках, змінювали на варіант - "як сусіда, що мешкає на вашій вулиці" тощо.
Е.Богардус запропонував низку індексів, які можна обчислювати на підставі відповідей респондентів: індекс якості соціальних контактів, індекс дистанції соціальних контактів, індекс рангу соціальних контактів тощо [З, с. 303].
Серед цих індексів у подальших дослідженнях найпоширенішим вия-вився індекс расової дистанції, що його обчислюють на підставі відповіді, яка відбиває найближчу соціальну відстань, на яку людина погодилася до-пустити представника тієї чи тієї національності. Перші шість варіантів засвідчують бажану міру близькості (віддаленості) відносин, а сьомий ва-ріант передбачає установку респондента на цілковиту відсутність жодних соціальних контактів із представниками іншої національності. Обчислення саме цього індексу методично грунтоване на кумулятивному характері шкали, тобто заздалегідь передбачено, що позиція, яка відбиває найближчу соціальну відстань, автоматично передбачає позитивні відповіді (згоду) й стосовно всіх наступних (віддаленіших) соціальних контактів. Технічно це означає, що позитивна відповідь за першою позицією ("Взяв би шлюб") передбачає позитивні відповіді й за рештою позицій ("Допустив би як товаришів, сусідів" тощо), за винятком останньої - ("Взагалі б не допускав у країну"). Вибір другої позиції ("Допустив би як товаришів") передбачає позитивні відповіді за наступними позиціями і негативну - за першою ("Взяв би шлюб") тощо. Кумулятивний характер шкали дає змогу обчислювати індекс (бал) соціальної дистанції стосовно представників певної національності. Відповідь "Взяв би шлюб" зараховують як 1 бал, "...як товаришів" - 2 бали, "...сусідів" - 3 бали, "...колег по роботі" - 4 бали, "...жителів країни" - 5 балів, "... відвідувачів країни (туристів)" - 6 балів, "Вигнав би геть із країни" - 7 балів. Середнє арифметичне значення балів у певній соціальній групі є усередненим показником ставлення цієї групи до певної національності. Е.Богардус у своїх публікаціях називає цей показник індексом расової дистанції. Разом із тим він неодноразово наголошував, що термін "расова" стосовно запропонованої шкали загалом (і щодо індексу зокрема) - це радше данина загальнозрозумілому слову (у США, в той період. - Н.П.). Адекватнішим терміном, який передусім передбачає соціокультурні відмінності між групами людей, на його погляд, виявилася б назва "етнічна дистанція". Та позаяк термін "етнічна" радше науковий, він, спрощуючи сприйняття назви з боку людей, не обізнаних із науковими нюансами, говорить про шкалу расової дистанції [7, с. 5]. У наших дослідженнях, перебравши чимало термінів (зокрема й у публікаціях), я зрештою спи-нилася на такому варіанті назви цього показника, як "індекс національної дистанційованості".
Серед усіх шкал соціальної дистанції шкала расової дистанції дістала найбільшого поширення насамперед тому, що сам Богардус поряд із чис-ленними локальними дослідженнями упродовж сорока років здійснив чо-тири великомасштабні опитування саме за цією шкалою. Лише у межах цього проекту він, спираючись на організаційну допомогу колег - професорів різних університетів і коледжів США, опитав понад вісім тисяч студентів. Усі чотири опитування проводили за однією організаційною схемою. Вибірка охоплює представників університетів більш як половини штатів, розташованих у різних регіонах США - "від Вашингтонського університету до університету Флориди і від університету у Вермонті до Південнокаліфор-нійського університету" [7, с.9-10]. Результати цих опитувань, що відбивають динаміку міжнаціональних установок, неодноразово публікувалися [5-7]. Найповніші результати містяться у виданні, підготовленому після проведення четвертого опитування [6, с. 28], узагальнену таблицю з якого ми наводимо далі (див. табл. 1).
Згідно із концепцією Р.Парка, котрий під соціальною дистанцією розуміє таку характеристику соціальних зв'язків і контактів, як "рівень розуміння і близькості", Е.Богардус відзначав, що демократичне суспільство прагне зменшення соціальної дистанції між представниками різних соціокультур-них груп. Слід брати до уваги, що незважаючи на те, що демократичне суспільство прагне зменшення соціальної дистанції між людьми, певна соціальна дистанція завжди зберігається, "навіть між близькими друзями, навіть між коханцями" [6, с. 7] . Можна стверджувати лише, що дистанція може бути більшою чи меншою, мінімальною або максимальною або її величина перебуває десь між цими значеннями. Запропонована методика вможливлює проведення кількісного вимірювання, що, безумовно, створює сприятливі можливості для моніторингових і компаративних соціологічних досліджень.
Таблиця 1
Зміна індексу расової дистанції
І II
Індекс расової дистанції, 1926 рік, вибірка 1725 осіб Індекс расової дистанції, 1946 рік, вибірка 1950 осіб
1. Англійці 1.06 1. Американці (США, білі) 1.04
2. Американці (США, білі) 1.10 2: Канадці 1.11
3. Канадці 1.13 3. Англійці 1.13
4. Шотландці 1.13 4. Ірландці 1.24
5. Ірландці 1.30 5. Шотландці 1.26
6. Французи 1.32 6. Французи 1.31
7. Німці 1.46 7. Норвежці 1.35
8. Шведи 1.54 8. Голландці 1.37
. 9. Голландці

 
 

Цікаве

Загрузка...