WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення - Реферат

Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення - Реферат

тут виникають доволі рідко. Радше переважають поєднання передумов та умов індивідуальних і колективних дій індивідів, які досі не траплялися в їхньому досвіді. Успішність взаємодій та ефективність результатів таких взаємодій визначаються здатністю агентів пропонувати атипові відповіді на атипові виклики. Які норми, правила, конвенції встановлюють агенти, наділені інституціональною уявою, якою мірою зобов'язувальними ці настанови стають для них, якими є перспективи вкорінення таких дій і перетворення їх на сталі інституціональні комплекси - все це вимагає особливого емпіричного дослідження.
Цілком увиразнився, зрештою, й мегарівень інституціонального ана-лізу. Найвідоміші представники соціології не уникають питання щодо єд-ності соціології. Більш як півторастолітня історія розвитку цієї науки не сприяла кристалізації ЇЇ предмета або встановленню чітких демаркацій, які б відокремлювали ЇЇ від суміжних соціальних дисциплін. Проте й досі побутують сподівання на те, що створення єдиної теорії суспільства підтвердить поки ще латентну єдність соціології. Н.Луман був одним із останніх, хто наважився на створення теорії суспільства, наразившися при цьому на рішуче заперечення колег [23].
Тим часом Е.Гіденс, котрий два десятиліття тому оприлюднив працю з теорії конституювання суспільства, пропонує вивчати рівень наближення суспільств до деякої інституціональної моделі сучасного суспільства. Су-спільства, на його думку, мають мегаструктуру, яку він називає "інституціональними вимірами". Якщо схарактеризувати ці виміри з погляду їхньої розвиненості й зрілості, можна сформулювати судження стосовно рівня наближення конкретного суспільства до того типу, який саме й називають "сучасним", або "суспільством модерну". Міркуючи про суспільство модерну на відміну від традиційного суспільства, Е.Гіденс вважає, що йому властиві такі взаємозалежні виміри: а) капіталізм ~- система конкурентних відносин між капіталами, а також між капіталом і формально вільною працею, що набуває форми експансіоністської ринкової економіки із класами як головними елементами соціальної структури суспільства; б) індустріалізм - використання різноманітних джерел енергії, машин і технологій для виробництва матеріальних благ; в) спостереження за поведінкою індивідів у політичній і публічній царинах, безпосередній та опосередкований контроль за людьми й поширенням інформації; г) централізований контроль за засобами насильства (зброєю та військовим спорядженням) [24].
Словники, що задовольняють вимоги вичерпного опису й переконливого пояснення кожного із сегментів, не можуть не відрізнятися в описаних чотирьох випадках. Але класична традиція, її сучасні інтерпретації й модифікації уможливлять виявлення спільностіпоходження усіх словників. Протиставлення "старого" і "нового" інституціоналізму не обтяжене відмовою від наступності в еволюції соціологічної уяви.
?
Література
1. Alexander J.C. The Centrality of the Classics // Social Theory and Sociology. The Classics and Beyond / Ed. by St.P.Terner. - Cambridge (Mas.), 1996. - P. 21-38.
2. НортД. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М., 1997.
3. Cortell A.P., Peterson S. Limiting the Unintending Consequences of Institutional Change // Comparative Political Studies. - 2001. - Vol.34. - № 7 (September). -P.768-799. Fligstein N., Sweet A.S. Constructing Polities and Markets: An Institutionalist Account of European Integration // American Journal of Sociology. - 2002. - Vol.107. - № 5 (March).-P. 1206-1243.
4. Scott W.R. Institutions and Organizations. - Beverly Hills (CaL), 1995; Fligstein N. The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First Century Capitalist Societies. - Princeton (N.J.), 2001. - P.274; НуреевР.М. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2000. - №6.-С. 126-145.
5. Чернецький Ю. Сучасний інституціоналізм як напрям соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 2. - С. 33-45.
6. Куда идет Россия? Кризис институциональных систем: век, десятилетие, год. Международный симпозиум, 15-16 января 1999 г. / Под ред. Т.И.Заславской. - М., 1999.-С. 431.
7. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы: макросоциологическая объяснительная гипотеза// Социологические исследования. - 2001. - № 2. - С.13-23; Экономическая социология. - htpp://www.ecsoc.msses.ru
8. Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России // Социологические исследования. - 2002. - № 12. - С.23-32.
9. Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація й становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 4. - С. 5-22.
10. Стегній О. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. - К., 2002.
11. Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - № 1. - С. 5-23.
12. Іващенко О. Новий інституціоналізм в економічній соціології: теоретичні підвалини дослідницьких можливостей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - №1.-С. 60-70.
13. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1991.-С.405.
14. Цит. за: Бибиков А., Гавриленко С. Российская социология: автономия под вопросом // Логос. - 2002. - № 5/6. - www.rus.ru/logos/ 2002/5/soc.html
1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003, 4 - 19і і
15. GiddensE. New Rules of Sociological Method. - N.Y., 1976.
16. Mead G.H. On Social Psychology. - Chicago; L, 1964. - P.20, 249-251.
17. Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution / Ed. by L.Mayhew. - Chicago, 1982.
18. Parsons T. The Concept of Society: the Components and their Interrelations // T.Parsons. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. - Englewood Cliffs (N.J.), 1966. - P.5-29.
19. Селигмен А. Проблема доверия. - M., 2002. - С.18.
20. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. - L.; Newbury Park, 1992.
21. Бауман 3. Индивидуализированное общество. - M., 2002.
22. Цит. за: Ваитап Z. In Search of Politics. - Stanford (Cal.), 1999. - P.136.
23. Вагнер Г. Социология: к вопросу о единстве дисциплины // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф.Филиппова. - М., 1999. - С.236-260.
24. GiddensA. The Consequenses of Modernity. - Stanford, 1990. - P. 55-63.

 
 

Цікаве

Загрузка...