WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Чоловіки, які змінюються у мінливому світі (“Криза маскулінності” і чоловічі рухи ) - Реферат

Чоловіки, які змінюються у мінливому світі (“Криза маскулінності” і чоловічі рухи ) - Реферат

і чоловіки частіше, аніж жінки, демонструють оточуючим свідомо помилкові, нереальні образи Я, попросту кажучи - видрючуються. Поняття "ґендерного дисплею", "витворення ґендера" і "ґендерного перформанса" дозволяють краще описати і теоретично осмислити різні іпостасі чоловічого Я і можливі варіанти та способи їх інтеґрації та дезінтеґрацї. Це має, окрім культурологічного, також важливе психотерапевтичне значення.
Різні парадигми маскулінности не стільки заперечують, скільки взаємно доповнюють одна одну. Однак розрив між теорією йемпіричними даними в "чоловічих дослідженнях" ще більший, аніж у жіночих.
Чималими є предметні диспропорції. В одних сюжетах (спорт, насильство, здоров'я, сексуальність, батьківство) наукових фактів порівняно багато, в інших немає нічого, крім умоглядних міркувань. Тим часом імаґологія (аналіз типів і образів маскулінности, представлених у засобах масової інформації, культурі та повсякденній свідомості), не підкріплена соціологічним аналізом, не дозволяє скласти думку про довготермінові тенденції соціального розвитку.
Украй нерівномірним є розподіл наукової інформації за країнами та континентами. Хоча кількість порівняльних кроскультурних досліджень маскулінности швидко зростає, значна частина теоретичних узагальнень робиться на "західному" матеріалі, що, звичайно, неправомірно.
Як і раніше, існує чимала міждисциплінарна роз'єднаність. Побоювання впасти у гріх біологічного редукціонізму спонукує багатьох дослідників-гуманітаріїв практично іґнорувати біологічні дані, що значно полегшує і спрощує їхню роботу. А характерний для пост-структуралізму методологічний гіперкритицизм робить дослідника схожим на стоногу, яку запитали, з якої ноги вона ходить. Неборака задумалася і після цього взагалі не могла зрушитися з місця.
Маскулінність як історія
Позаяк "криза маскулінности" пов'язана зі зміною соціальних умов, ознаки і причини змін належить шукати не в стільки в індивідуальній психології, скільки у соціально-економічних процесах і відносинах. Ґлобальні фройдистські моделі, при всій їх привабливості, - майже кожен чоловік впізнає в них себе і свої проблеми, - для пояснення соціальних змін непридатні.
Виходячи з того, що спочатку міняється соціальне становище і характер діяльности чоловіків і жінок, потім - їхні базові установки та цінності, і тільки після цього - тонші психологічні властивості, які, в свою чергу, впливають на соціальну структуру, починати потрібно не з психології та культурології, а з ґендерної стратифікації. Така спільна логіка і соціології, і сучасної психології, включно з популярною в Росії теорією діяльности Л.С.Виготського та його послідовників.
Отже, необхідно розмежувати
" більш-менш об'єктивні соціально-структурні зрушення, які піддаються вимірові,
" їх переломлення в культурі та масовій свідомості, насамперед у стереотипах і нормах маскулінности,
" пов'язані з цим індивідуально-психологічні відмінності.
Деякі з цих зсувів є довготерміновими і ґлобальними, притаманними більшою чи меншою мірою всім індустріально розвиненим країнам і країнам, що розвиваються.
1. У сфері виробничих відносин відбувається поступове і дедалі швидше руйнування традиційної системи ґендерного поділу праці, послаблення дихотомізації та поляризації чоловічих і жіночих соціально-виробничих функцій, ролей, занять і сфер діяльности. Провідною, динамічною силою цього процесу є жінки, які швидко освоюють чоловічі професії, урівнюються з чоловіками за рівнем освіти тощо.
2. У політичній сфері паралельно цьому, хоча з деяким відставанням, міняються ґендерні відносини влади. Чоловіки поступово втрачають колишню монополію на публічну владу. Загальне виборче право, принцип громадянської рівноправности статей, збільшення номінального і реального представництва жінок у владних структурах - загальні тенденції сучасности. Це не може не змінювати соціальних уявлень чоловіків та жінок одне про одного і про самих себе.
3. У тому ж напрямі, але з набагато більшим хронологічним відставанням і кількістю варіацій, еволюціонують шлюбно-родинні відносини. У сучасному шлюбі набагато більше рівности, поняття батьківської влади дедалі частіше замінюється поняттям батьківського авторитету, а "справедливий розподіл домашніх обов'язків" стає однією з найважливіших ознак родинного благополуччя. Класичне запитання "Хто голова родини?" замінюється запитанням "Хто приймає основні рішення?". Загальна психологізація подружніх і батьківських стосунків, з акцентом на взаєморозуміння, практично несумісна з твердою дихотомізацією чоловічого і жіночого. Як і в інших сферах життя, ці зміни більше зачіпають жінок, аніж чоловіків, однак нормативні уявлення і психологія останніх також перебудовуються, особливо серед молодших, освіченіших і міських чоловіків.
4. У XX ст. істотно змінився характер соціалізації хлопчиків. Більш раннє і загальне шкільне навчання підвищує міру впливу спільноти однолітків у порівнянні з впливом батьків. А позаяк шкільне навчання здебільшого є спільним, це зменшує статеву сеґреґацію і полегшує взаєморозуміння хлопчиків і дівчаток, створюючи психологічні передумови для більш рівних і широких кооперативних відносин між дорослими чоловіками і жінками в різних сферах суспільного й особистого життя.
5. Зміни в структурі ґендерних ролей відображаються в соціокультурних стереотипах маскулінности. Хоча в масовій свідомості нормативні чоловічі та жіночі властивості як і раніше виглядають альтернативними і взаємодоповнюючими, принцип "або/або" уже не є неподільно пануючим. Багато хто соціально-значимі риси особи вважає ґендерно-нейтральними чи такими, що припускають істотні групові й індивідуальні варіації. Ідеальний тип "справжнього чоловіка", який завжди був умовним і часто проєктувався в минуле, тепер остаточно втратив свою монолітність, а деякі його компоненти, скажімо, аґресивність, які колись вважалися позитивними, стали проблематичними і дисфункціональними, доречними тільки у певних, суворо окреслених умовах (війна, змагальний спорт тощо). Це сприяє утвердженню погляду на маскулінність як виставу, маскарад, перформанс.
6. Соціокультурні зміни поширюються на соціальні уявлення про специфіку чоловічого тіла, критерії чоловічої краси та межі чоловічої емоційної чутливости. В умовах сталих ієрархічних відносин чоловіча привабливість також асоціювалася переважно з якостями, заснованими на силі і владі. "Виховання почуттів" у хлопчика практично зводилося до самовладання, а ніжність і чутливість вважалися проявами слабкости й жіночности.
В Англії ХVIII ст. чутливість і делікатність смаку, включаючи інтерес до мистецтва, вважалися конституціональною властивістю, притаманною жінкам. Філософи епохи Просвітництва вели спеціальну кампанію за реформування і пом'якшення чоловічих звичаїв щодо жінок і дітей. Спочатку ці нові нормативні установки, які вимагали від чоловіків м'якости

 
 

Цікаве

Загрузка...