WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проведення опитувань: Шкала самооцінки, самовідношення - Реферат

Проведення опитувань: Шкала самооцінки, самовідношення - Реферат

письмових робіт.
3. Схильність до різних видів ручної праці
1.6 Розумова працезатність 1. Збереження навчальної активності і працездатності вподовж всього уроку.
2. Перевага швидкому темпу роботи
3. Вміння працювати в єдиному темпі з усім класом
4. Адаптація до навчальної нагрузки.
2. Особливості поведінки і спілкування школярів
2.1 Взаємодія з ровесниками 1. Включеність в довірливі, емоційні стосунки з ровесниками
2. Позитивна позиція в групі ровесників. Вміння співпрацювати з ровесниками в навчальній і позанавчальній діяльності.
3. Здатність до глибоких і тривалих емоційних прихильностей
4. Включеність в широку соціальну систему контактів (розширення соціального простору), активність в формуванні нового соціального простору.
2.2 Взаємодія з вчителями 1. Включеність в особистісне спілкування з педагогами
2. Здатність встановлювати ділові, партнерські стосунки з дорослими
2.3 Дотримання соціальних і етичних норм Прийняття і дотримання класних і шкільних соціальних і етичних норм
2.4 Поведінкова саморегуляція 1. Здатність довго підпорядковувати поведінку поставленій цілі
2. Вміння стримувати емоції, надавати їх вираженню передбачуваний характер
3. Моральна регуляція поведінки
4. Вміння поводитися відповідально
5. Здатність приймати відповідальні рішення, що стосуються іших людей
2.5 Активність і незалежність 1. Впевнена автономна поведінка
2. Активність і ціленаправленість в пізнавальній і соціальній діяльності
3. Особливості мотиваційної сфери.
3.1 Наявність і характер навчальної мотивації 1. Інтерес до основ наук, методів теоретичного мислення
2. Розвинутий мотив самоосвіти, пов'язаний з життєвими перспективами і самовиховання
3. Прагнення до аналізу індивідуального стилю своєї навчальної діяльності
4. Мотиваційна вибірковість інтересів, обумовлена вибором професії
3.2 Стійкий емоційний стан (рівень тривожності) Відсутність виражених протиріч між:
- вимогами дорослих і можливостями (потребами) старшокласника;
- вимогами сім'ї і референтної групи ровесників;
- вимогами референтної групи і можливостями (потребами) старшокласника;
- можливостями і бажаннями (потребами) старшокласника.
4. Особливості системи відносин старшокласника до світу і самого себе
4.1 Стосунки з ровесниками 1. Емоційно - позитивне сприймання старшокласниками системи своїх взаємовідносин з ровесниками: суб'єктивна включеність в емоційні, довірливі взаємостосунки.
2. Сприймання свого статусу в групі як позитивного і задоволення ним
3. Суб'єктивне включення в широку систему соціальних відносин
4.2 Стосунки з педагогами Емоційно - позитивне сприймання старшокласником системи своїх стосунків з вчителями і батьками: сприймання цих стосунків як вагомих, довірливих, але зберігаючих його автономність.
4.3 Відношення до значимої діяльності 1. Збагачення особистісним змістом як соціального, так і пізнавального мотивів діяльності.
2. Включення навчальної діяльності і відношення до неї в більш широку систему професійних взаємовідносин і переваг.
4.4 Відношення до себе 1. Позитивна "Я-концепція", стійка адекватна самооцінка.
2. Орієнтація на майбутнє
3. Суб'єктивне відчуття адекватності своєї поведінки і емоційних реакцій
Психолого - педагогічний статус восьмикласника.
Психологічні параметри шкільного статусу учня Психолого - педагогічні вимоги до навчання, поведінки і спілкування учня
1. Пізнавальна сфера
1.1 Довільність психічних процесів 1. Вибіркова пізнавальна активність в відповідності з навчальними інтересами.
2. Здатність довільно запам'ятовувати, зосереджуватися і підтримувати увагу.
3. Здатність до розподілу уваги між кількома видами навчальної діяльності
4. Самостійне планування різних видів навчальної і позанавчальної діяльності
5. Здатність до організації умов для самостійного одержання знань, що виходять за межі шкільної програми
1.2 Розвиток мислення Сформованість понятійного мислення: використання в навчанні формальних логічних операцій (абстрагування, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, порівняння).
1.3Сформованість найважливіших навчальних дій 1.Виділення суттєвих і несуттєвих ознак в поняттях, що вивчаються
2.Оперування всією системою даних навчального завдання
3. Орієнтація на всю систему вимог навчального завдання.
4. Здатність розглядати предмет, що вивчається з різних сторін
5. Здатність змінювати стратегію, гіпотезу в процесі вирішення навчальної проблеми
1.4 Розвиток мови 1. Багатий досвід усного мовлення
2. Використання мови, як інструменту мислення (володіння складнопідрядними конструкціями в усному і писемному мовленні, зв'язне викладання своїх ідей, використання доказів).
3. Грамотність і багатий словниковий запас усного мовлення
1.5 Розвиток тонкої моторики 1. Зрозумілість письма
2. Акуратність оформлення письмових робіт
3. Здатність до різних видів ручної праці
1.6 Розумова працездатність і темп навчальної діяльності 1. Збереження навчальної активності впродовж всього уроку
2. Адаптація до навчального навантаження
3. Здатність працювати в єдиному темпі з усім класом
4. Надання переваги швидкому темпу роботи
2. Особливості поведінки
2.1 Взаємодія з ровесниками 1. Включеність у внутрішньогрупове спілкування з ровесниками
2. Стійка позитивна позиція в групі ровесників, здатність до співпраці з однокласниками під час навчання і в позашкільній діяльності
3. Здатність до глибоких і тривалих емоційних прихильностей
2.2 Взаємодія з педагогами Включеність в особистісне спілкування з викладачами. Вміння проявляти симпатію стосовно дорослих
2.3 Дотримання соціальних і етичних норм Приймання і дотримання класних і шкільних соціальних і етичних норм
2.4 Поведінкова саморегуляція 1. Вміння довго підпорядковувати свою поведінку поставленій цілі
2. Вміння стримувати емоції, надавати їх вираженню виважений характер
3. Моральна регуляція поведінки
4. Вміння поводитись відповідально
2.5 Активність і незалежність Активність, самостійність і цілеспрямованість в пізнавальній і соціальній діяльності
3. Особливості мотиваційної сфери
3.1 Наявність і характер навчальної мотивації 1. Інтерес до способів одержання знань
2. Вміння ставити і досягати конкретних цілей в самоосвіті
3. Інтерес до знань, що виходять за межі шкільних
4. Інтерес до самостійних форм навчальної діяльності
5. Вміння ставити "гнучкі" і перспективні цілі освіти і самоосвіти.
6. Інтерес до використання результатів навчальної роботи в соціально значимих формах діяльності.
3.2 Стійкий емоційний стан (рівень тривожності) Відсутність виражених протиріч між:
- вимогами школи (вчителя) і батьків;
- вимогами дорослих і можливостями підлітка;
-вимогами сім'ї і референтної групи однолітків;
- вимогами референтної групи і можливостями підлітка
4. Особливості системи

 
 

Цікаве

Загрузка...