WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї - Реферат

Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї - Реферат


Реферат з соціології
Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім'ї
І. Методологічна частина
1.1 Обгрунтування проблеми дослідження
Сім'я - одна з найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через різноманітні канали і за допомогою пeвних механізмів вона є пов'язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім'я сприяє вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних завдань. Одночасно сім'я задовільняє і найважливіші особистісні потреби, значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому спілкуванні, співпериживанні, співучасті.
Але будь-яка людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як депривація. Задоволеність чи незадоволеність шлюбом залежить від багатьох складових, в яких людині іноді дуже важко розібратись. Найбільш складна сторона задоволеності сімейним життям заключається в тому, що людина може бути глибоко незадоволена сама собою. Ця прихована незадоволеність може переноситись на членів сім'ї (дружину, чоловіка, дітей). Роздратування, злість, викликані власними лінощами, слабкістю волі, неорганізованістю, невихованістю, можуть відбитись на взаєминах з оточуючим людьми. В таких випадках людина хворобливо реагує на критику власних недоліків. Це в свою чергу породжує різноманітні побутові конфлікти, які часто призводять до розпаду сім'ї.
Одними з основних факторів, які лежать в основі сімейних є:
1) різноманітні шкідливі звички (особливо алкоголізм) найчастіше провокують і спонукують когось з партнерів до конфлікту;
2) потреба в збереженні і підтримці почуття власної гідності. Образи і кривди виникають тоді, коли проявляється зневага до людини, грубе ставлення до неї. В сімейному житті ця потреба може бути задоволена, так як ми любимо тоді і того, хто сам нас любить і цінує;
3) потреба у довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім'ї. Людина потребує вільного, спонтанного вираження своїх почуттів, емоцій, переживань, своїх думок і роздумів. Сучасній людині необхідне інтимне, емоційно-позитивне, довірливе спілкування;
4) потреба в сексуальному задоволенні. Якщо в шлюбі не задовольняється сексуальна потреба одного з партнерів, то можливі різні негативні наслідки: зрада, статева холодність чоловіка/жінки, думки про розлучення. Таким чином, стабільність сімейних взаємин ставиться під загрозу.
1.2 Мета дослідження
Виявити джерела напруженості в сімейних стосунках, непогодження, які призводять до дезорганізації сімейного життя і, в кінцевому результаті, до розлучення. Розглянути напрямки подолання проблеми.
1.3 Завдання дослідження
13.1 Виявити фактори котрі спричиняють напруженість у стосунках подружжя:
- з'ясувати яку роль у конфліктах відіграють об'єктивні чинникии: соціальні, психологічні, економічні;
- дослідити як впливають суб'єктивні фактори: вимоги, впливи оточення, установки.
1.3.2 Розглянути способи подолання проблеми щодо: зміцнення психологічно-емоційних стосунків в сім'ї.
1.4 Обєкт та предмет дослідження
Об'єкт дослідження - працівники фірм "Ценітех", "Агроконтракт", та заводу "ЛАЗ", які перебувають в сім'ях середнього та старшого шлюбного віку.
Предмет дослідження - чинники, що спричиняють напруженість у сімейних стосунках.
1.5 Інтерпретація базових понять
Сім'я - інституціалізована спільнота, яка складається на основі шлюбу та породженій ним спільній правовій і моральній відповідальності батьків за здоров'я дітей, їхню соціалізацію та виховання.
Шлюб - це історично-обумовлена санкціонована суспільством форма сімейних відносин між чоловіком та жінкою.
Депривація - це такий стан одного з членів сім'ї, коли інші члени не в змозі (або не хочуть) задовольняти його потреби, що, в свою чергу, викликає стан психологічної напруги і часто може приводити до дуже негативних наслідків як для самого члена сім'ї, так і для його оточення.
Конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, думок та поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії.
Установка - готовність сприймати ситуацію та діяти певним чином.
Логічна інтерпретація понять
Причини сімейних конфліктів
________________|________________
| |
1 2
_______________|_____ ______|_______________
| | | | | | | |
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4
| | | | | | | |
1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1
| | | | | | | |
1.1.2 1.2.2 1.3.2 1.4.2 2.1.2 2.2.2 2.3.2 2.4.2
| | | | |
1.1.3 1.3.3 1.4.3 2.1.3 2.2.3
| | | | |
1.1.4 1.3.4 1.4.4 2.1.4 2.2.4
|
2.1.5
|
2.1.6
1 - причини соціально-економічного та психологічного характеру
2 - причини пов'язані з суб'єктивними переконаннями, впливами тощо
1.1 - фактори, пов'язані з матеріальним добробутом
1.2 - фактори, пов'язані з шкідливими звичками
1.3 - чинники, пов'язані з розумінням
1.4 - чинники пов'язані з довірою та спілкуванням партнерів
2.1 - фактори, пов'язані з власними переконаннями, установками
2.2 - фактори, пов'язані з вимогами та сподіваннями
2.3 - чинники, пов'язані з втручанням рідних
2.4 - чинники, пов'язані з впливом суспільної думки
1.1.1 - місце проживання
1.1.2 - освіта
1.1.3 - економічний стан
1.1.4 - власне економічне становище
1.2.1 - ставлення до шкідливих звичок
1.2.2 - схильність до шкідливих звичок
1.3.1 - готовність допомогти
1.3.2 - потреба у спілкуванні
1.3.3 - потреба у співчутті
1.3.4 - розуміння партнера
1.4.1 - відвертість
1.4.2 - вираження своїх емоцій
1.4.3 - сексуальне задоволення
1.4.4 - організація дозвілля
2.1.1 - вік
2.1.2 - стать
2.1.3 - сподівання щодо шлюбу
2.1.4 - ставлення до розлучення
2.1.5 - ставлення до позашлюбних стосунків
2.1.6 - ставлення до сексу
2.2.1 - очікування від партнера
2.2.2 - вимоги щодо виховання дітей
2.2.3 - ставлення до матеріальної незалежності партнера
2.2.4 - лідерство в сім'ї
2.3.1 - вплив батьків
2.3.2 - вплив інших родичів
2.4.1 - вплив загальних моральних норм
2.4.2 - вплив церкви
1.6 Гіпотези дослідження
Констатуючі гіпотези:
Сімейні конфлікти виникають через:
1) шкідливі звички (2, 3);
2) матеріальні проблеми (4, 5, 22);
3) брак розуміння (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 ,20);
4) втручання сторонніх людей (особливо рідних) (23, 24, 25,);
5) власні установки (1, 15, 26, 27, 28);
Пояснюючі гіпотези:
Сімейні конфлікти виникають через:
Суб'єктивні очікування та сподівання:
1) невиправдані сподівання (17);
2) власні погляди (17, 18, 19, 20, 26);
Психологічно-емоційні фактори:
1) брак спілкуванння (6, 7, 8, 9, 10);
2) сексуальне незадволення партнером (13, 14);
3) образи (11, 12);
Фактори соціально-економічного характеру:
1) схильність до шкідливих звичок (2, 3);
2) матеріальні проблеми (4, 5);
3) неузгодженість щодо виховання дітей (21);
4) мало часу приділяється сім'ї (22);
Прогнозуючі гіпотези:
1) щоб змінити стереотипи та установки, які створюються щодо сім'ї та шлюбу слід доносити відповідну інформацію до громадськості через ЗМІ;
2) зі сторони держави повинні бути передбачені не лише економічні і соціальні заходи, але і створення служб психологічної допомоги сім'ї.
ІІ. Методична частина
2.1 Методологія соціологічного дослідження
У даному дослідженні використовується метод анкетування з:
- відкритими питаннями;
- закритими питаннями;
- напівзакритими питаннями;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...