WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації - Курсова робота

Соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації - Курсова робота

райдержадміністрацію.
Висновок: Зробивши невелику характеристику анкети щодо впливу ЗМІ на соціальну свідомість молодшого покоління жителів м.Путивля, я побачила, що молодь найбільшу перевагу надає російській мові, свою державну мову мало використовують, я вважаю, що це пояснюється історичними обставинами і географічним положенням регіону.
З телеканалів більшою популярністю і довірою користуються "1 + 1" та "Інтер". Передачі Сумського телебачення не є популярними серед населення.
Рекомендації батькам:
1. Залучити дитину до виконання громадських обов'язків.
2. Якомога більше часу приділяти своїй дитині.
3. Сходити сім'єю в туристичну мандрівку, або ночівку.
4. Грайте з дитиною на подвір'ї в які-небудь рухливі ігри.
5. Зацікавте дитину художньою літературою.
6. Сприяйте пошуку дитиною хобі.
Список
використаної літератури
1. Актуальные проблемы свободного времени. М.,1988
2. Благотворительные, организации социальной направленности. -М.,1998.
3. Богомолова И.Н. Социальная психологмя печати, радио, телевидения. М., 1991.
4. Боришполец А.Т. Пресса: Пути и путы. К., 1989
5. Выготский Л.С. Психология искусства. - M., 1968
6. Грушин П.В. Свободное время. М., 1987
7. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями : Учебное пособие. - Саратов, 1980
8. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. - М.,1997
9. Кругликова В. А. Свободное время. М., 1987
10. Лой А.Н. Социально-политическое содержание категорий "время" и "пространство". К., 1988
11. Межуев В.М. Культура и история. М., 1987
12. Пространство, время, движение. М., 1981
13. Скатник М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1986
14. Смирнов А.И. Фактор времени в жизни общесгтва. М, 1988
15. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная политика. - М., 1993
16. Шульга P.П. Искуство и ценностные ориентации личности. К., 1989
17. Яковлев В.П. Социальное время. Ростов-на- Дону, 1988
18. Яковлева E.Л. Психология развития творческого потенциала личности. -М., 1997
19. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения индивида // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975
Додатки
1. Якою мірою Ви довіряєте тій інформації, яку отримуєте з газет, теле- та радіопередач в Україні?
Повністю довіряю
Скоріше довіряю, ніж не довіряю
Скоріше не довіряю
Повністю не довіряю
Важко сказати
% % % % %
Політичній інформації
18
9
71
35,5
61
30,5
16
8
34
17
Економічній інформації
7
3,5
69
34,5
52
26
32
16
40
20
Інформації пізнавального характеру 60
30
86
43
6
3
13
6,5
35
17,5
Інформації про поточні події
47
23,5
91
45,5
10
5
3
1,5
49
24,5
Аналітичним матеріалам 20
10
60
30 29 14,5
15
7,5
76
38
2. Якій мові Ви надаєте перевагу, коли дивитесь телевізійні передачі, слухаєте радіо, читаєте газети, журнали?
Телебачення Радіо Газети Журнали
% % % %
Українській 29 14,5 47 23,5 28 14 24 12
Російській 110 55 70 35 71 35,5 113 56,5
Не має значення 64 32 80 40 98 49 66 33
Іншій
3. Якою мірою ви довіряєте засобам масової інформафії (ЗМІ)?
Повністю довіряю
Скоріше довіряю, ніж не довіряю Скоріше не довіряю
Повністю не довіряю
Важко сказати
% % % % %
Місцеві ЗМІ
30
15
62
31
35
17,5
21
10,5
52
26
Загальноукраїнські ЗМІ 19
9,5
88
44
34
17
20
10
39
19.5
Російські ЗМІ
32 16 105
52,5 4 2
3
1,5
56
28
4. Інформації з яких ЗМІ Ви надаєте перевагу?
%
Місцеві газети 35 17.5
Загальноукраїнські газети 48 24
Загальноукраїнське телебачення 122 61
Загальноукраїнське радіомовлення 11
5,5
Не має значення 29 14,5
Важко відповісти 28 14
5. Передачам яких каналів ви надаєте перевагу
Канали %
УТ-1 16 8
УТ-2 134 67
Інтер 77 38,5
Сумське телебачення 12 6
Відікон 20 10
Інші 109 54,5
6. Чи дивитесь Ви інформаційні програми телебачення і якщо дивитесь, то які саме?
%
УТН (українські телевізійні новіти о 21.00) канал УТ-1 48
24
ТСН (телевізійна служба новин) канал "1+1" 88
Подробності (канал "Інтер") 45 22,5
Время (канал "Інтер") 38 19
Вчора, сьогодні, завтра 16 8
Програма новин каналу "Відікон" 5 2,5
Іншу 60 30
7. Які газети Ви читали за останній місяць?
Яким чином потрапило видання Не читаю дане видання Газет
не
читаю
зовсім
Купив Передплачую додому Взяв почитати Випадково
% % % % % %
"Сумщина" 5 2,5 67 33,5 20 10 22 11 86 43 - -
"Путивльскиеведомости" 24 12 68 34 16 8 8 4 84 42 - -
"Позиція" - - - - - - 12 6 188 94 - -
Інша 22 11 50 25 24 12 16 8 - - - -
8. Якою мірою Ви довіряєте інформації, яку отримуєте з наступних ЗМІ?
Повністю довіряю Скоріше довіряю, ніж не довіряю Скоріше не довіряю Повністю не довіряю Важко сказати
% % % % %
Газета "Сумщина"
12 6 40 20 32 16 20 10 56 28
Газета "Путивльские ведомости" 12 6 76 38 15 7,5 16 8 56 28
Газета "Позиція"
- - 4 2 20 10 14 7 88 44
Обласне телебачення 20 10 72 36 6 3 8 4 36 18
Інша
9 4,5 16 8 - - 12 6 56 38
9. Чи достатньо, на Ваш погляд, висвітлюється в місцевих ЗМІ діяльність наступних установ, організацій?
Достатньо В основному достатньо Недостатньо Важко сказати
% % % %
Облдержадміністрація
14 7 48 24 79 39,5 59 29,5
Обласна рада
- - 52 36 68 39 80 40
Райдержадміністрація
23 11,5 65 32,5 48 24,5 63 31,5
Районна рада
12 6 40 20 68 34 80 40
Міськвиконком
5 2,5 25 12,5 83 41,5 87 43,5
Політичні партії
31 15,5 48 24 53 26,5 68 34,5
Народні депутати України
36 18 16 8 96 48 52 26
Заклади культури
44 22 58 29 64 32 34 17
Заклади фізкультури і спорту 35 17,5 81 40,5 48 24 36 18
Житлово-комунальні служби 4 2 36 18 97 48,5 67 33,5
Міліція
20 10 40 20 92 46 48 24
Податкова адміністрація
20 10 44 22 76 38 60 30
Інші
- - 8 4 4 2 64 32
10. Чи достовірно висвітлюється в ЗМІ діяльність наступних установ, організацій?
Достатньо В основному достатньо Недостатньо Важко сказати
% % % %
Облдержадміністрація
16 8 54 27 50 25 80 40
Обласна рада
8 4 53 26,5 47 23,5 92 46
Райдержадміністрація
8 4 64 32 48 24 80 40
Районна рада
- - 60 30 48 24 92 46
Міськвиконком
- - 55 26,5 47 23,5 99 49,5
Політичні партії
8 4 24 12 88 44 80 40
Народні депутати України
4 2 36 18 104 52 56 28
Заклади культури
40 20 89 44,5 35 17,5 36 18
Заклади фізкультури і спорту
52 26 84 42 24 12 40 20
Житлово-комунальні служби
24 12 53 26,5 72 36 51 25,5
Міліція
12 6 80 40 68 24 40 20
Податкова адміністрація
16 8 68 34 48 24 68 34
Інші
- - 12 6 12 6 56 28

 
 

Цікаве

Загрузка...