WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Основні школи та напрямки сучасної соціології - Курсова робота

Основні школи та напрямки сучасної соціології - Курсова робота

умов, що змінились.
В схожому з Л. Козером руслі розвиває концепцію соціального конфлікту сучасний німецький соціолог, який працює в Англії, Р. Дареидорф (нар. 1929) У книзі "Вихід Із утопи" (1967 р.) він доводить, що теорія конфлікту йде на зміну позитивізму і соціологам треба відвести місце в соціологи для конфліктної моделі суспільства. Р. Дарендорф запропонував конфлікті ну модель суспільства, яка включає чотири положення, певною мірою протилежні положенням функціоналістської моделі:
o кожне суспільство завжди знаходиться у стані змін;
o в кожному суспільстві завжди Існують елементи незгоди, які ведуть до загальних конфліктів;
o кожний елемент суспільства може сприяти його інтеграції і зміні;
o будь-яке суспільство базується на насиллі одних членів суспільства (або групи) над іншими, які завжди будуть боротися проти свого пригніченого становища.
Теорія соціального конфлікту, на думку Р Дарендорфа, повинна відповісти на такі три питання:
1) яким чином в структурі суспільства з'являються групи, які знаходяться в стані конфлікта;
2) яких форм може набрати боротьба між цими групами;
3) якого роду конфлікт між цими групами впливає на зміну структури суспільства.
За Дарендорфом, соціологія повинна займатися вивченням поведінки людей в точці перетину суспільства і окремої людини. При цьому суспільство трактується як будь-який вид соціального зв'язку, від найвужчого (контактна група) до найширшого (людство в цілому).
В останні 10-15 років помітно посилився інтерес до концепції соціального конфлікту як в США, так і в Європі, в тому числі і в Україні, де в 90-х рр за ініціативою професора М. І. Пірен проведено п'ять міжнародних наукових конференцій з проблем соціального конфлікту. Інтенсивно розвиваються нові підходи, які враховують багатомірність соціальних відносин і багаторівневість понять конфліктів В наш час, по суті, відбувається інституцюналізація конфліктології - інтегративної науки, яка вивчає проблеми, пов'язані з теорією та практикою проблемних ситуацій (як на макрорівні, так і на мікрорівні), з'ясовує природу, динаміку та діагностику конфліктів, причини виникнення конфліктів, форми їх прояву, розв'язання, прогнозування.
4. Символічний інтеракціонізм
Симвончний інтеракціонізм - один із найбільш цікавих і продуктивних напрямків в сучасній соціологи, який зводить зміст соціальних процесів до взаємодії індивідів в групі і суспільстві. Засновником теорії символічного інтеракціонізму був американський соціолог професор філософи Чіказького університету Дж. Мід, який визнавав перевагу соціального над індивідуальним і прагнув подолати обмеженість тієї дослідницької традиції, в якій індивід і суспільство протиставлялись один одному. В праці "Розум, Я і суспільство" (1934 р.) Мід підкреслює, що соціальний світ індивіда і людства переповнюється соціальними взаємодіями, в яких велику роль відіграє "символічне оточення". Спілкування між людьми здійснюється за допомогою особливих засобів-символів, до яких Мід відносив жест і мову.
В найбільш чіткій і короткій формі основні моменти теорії символічного інтеракцюнізму викладені в праці Г. Блумерл (1900 - 1987 рр ) "Символічний інтеракціонізм перспективи і метод" (1969 р.) Різні течи теорії символічного інтеракцюнізму акцентують увагу на різних частинах цієї теорії Так, Чіказька школа зосереджується на здійсненні взаємодії і процесі інтерпретації, школа університету Айови намагається формалізувати дослідження і їх результати, розробляє вимірювальні процедури і шкали оцінок, припускаючи, що людське "Я" є стабільне і відносно незмінне. Ще один напрямок теорії символічного інтеракцюнізму - "рольова теорія". В 1970-і рр. символічний інтеракціонізм вважався основною альтернативою функціоналізму і теорії соціальних систем (особливо в тому вигляді, в якому вони розвивались Т. Парсонсом), які складали в той час панівну парадигму в американській соціологи. Крім того, даний підхід мав важливе значення в соціологи як критика позитивізму. В останній час найсуттєвішою розробкою в теорії символічного інтеракцюнізму є класифікація технік і стратегій спілкування Е. Гоффмана (1922 - 1982 рр.)
Таким чином, символічний інтеракціонізм - це дослідження відношення між особистістю і суспільством як процесу символічного спілкування між соціальними діячами Розвиток цієї концепції сприяв аналізу ролі, соціалізації, комунікації і дії. Символічний інтеракціонізм мав значний вплив на соціологію девіантної поведінки завдяки запропонованому ним поняттю кар'єри, яке використовується в дослідженнях злочинної поведінки інтеракціоністський підхід є теоретичною основою теорії наклеювання ярликів, досліджень стереотипів і стигми. Інтеракцюністи зробили вагомий внесок у медичну соціологію, дослідивши взаємодії між лікарем і пацієнтом. Сучасний символічний інтеракціонізм має тенденцію до аналізу суспільства як утворення, яке виникає на основі безкінченних трансакцій соціальних діячів. Мід підкреслює, що специфіка людини визначається відсутністю у неї розвинутої системи Інстинктів як основних регуляторів поведінки Саме тому людина має здатність винаходити символи, що є основою свідомого пристосування до оточуючого середовища, свідомої поведінки І самоспостереження Головною характеристикою людської дії є використання символів Мід розрізняє дві форми або дві ступені соціальної дії:
o ступінь узагальнення за допомогою жестів;
o ступінь символічно опосередкового спілкування.
Спілкування за допомогою жестів характеризується тим, що воно є якби скороченою, звернутою схемою дії, за якою окремим жестом (рухом) можна відновити дію в цілому. Такого роду жести, які беруть на себе функцію координації поведінки, являють собою прообраз мови.
Символічна опосередкована взаємодія, тобто в першу чергу взаємодія за допомогою мови, характеризується тим, що
o породжує приблизно однакові реакції при спілкуванні з будь-яким Індивідом,
o дозволяє ставити себе на місце Іншого,
o дозволяє бачити себе очима Іншої людини
Виникнення символічно опосередкованої взаємодії Мід пояснює функціонально - необхідністю координувати поведінку людей, бо у них немає надійних інстинктів, і антропологічні) - здатністю людини до утворення І використання символів.
Суттєве значення для розвитку сучасної соціологи має ролева концепція символічного інтеракціонізму. Поведінка людини, згідно цієї концепції, обумовлена структурою п особистості, її соціальною роллю і сприйняттям установок усуспільненого Іншого Багатомірну поведінку людини можна подати у вигляді певного набору соціально-типових, усталених шаблонів п поведінки ролей , які людина відіграє в суспільстві. Згідно символічного інтеракцюнізму, аналіз "ролей" людини дає міцні підвалини для судження не лише про її поведінку, але й про її особистість, оскільки її внутрішня імпульсивність і нормативна суперечність віддзеркалюється в будь-яких поведінкових акціях.
5. Феноменологія
Феноменологія якновий напрям

 
 

Цікаве

Загрузка...