WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні погляди К.Маркса - Реферат

Соціологічні погляди К.Маркса - Реферат

погляду, класовий розподіл відсутній у первісних суспільствах, у яких існує колективна власність на засоби виробництва; воно виникає тільки в так званих антагоністичних формаціях, у результаті розвитку поділу праці і приватної власності на засоби виробництва. Що ж таке класи в його трактуванні?
У самому широкому змісті класи, по Марксу, це будь-які соціальні групи, які знаходяться по відношенню один до одного в нерівному положенні і боряться між собою. У цьому змісті класи містять у собі стани і будь-які більш-менш значні соціальні категорії, розташовані на різних ступінях соціальних сходів. У більш вузькому значенні Маркс розуміє під класами такі соціальні групи, які розрізняються по їх відношенню до засобів виробництва. Оскільки він бачить основу класового розподілу суспільства у виробничих відносинах, остільки класи виступають як вираження цих відносин. Різна форма власності на засоби виробництва і, головне, наявність чи відсутність цієї власності виступають як головні критерії класоутворення.
Але цих об'єктивних критеріїв ще недостатньо для того, щоб говорити про клас у повному розумінні слова. Це ще "клас у собі". Клас у повному значенні, поМарксу, - це "клас для себе", тобто клас, що усвідомив себе як особливу соціальну групу зі своїми власними інтересами, що протистоїть іншим групам [21, 183-184].
Боротьба між класами, по Марксу, - це в кінцевому рахунку вираження боротьби між продуктивними силами, які розвиваються, і відстаючими від них виробничими відносинами. У визначений історичний період один клас ("реакційний") втілює віджиті виробничі відносини, інший ("прогресивний") - виробничі відносини, які народжуються, відповідним продуктивним силам, що розвиваються.
Пролетаріат і буржуазія, по Марксу, - останні класи-антагоністи. Майбутня комуністична формація - це безкласове суспільство. Для того, щоб його встановити, пролетаріат, історична місія якого полягає в тому, щоб, звільнивши себе від буржуазної експлуатації, одночасно звільнити все суспільство (людство), повинен завоювати політичну владу й встановити свою революційну диктатуру. Таким чином, Маркс не тільки разом із Сен-Сімоном, сен-сімоністами і Контом пророкує про настання золотого століття, не тільки відкриває в пролетаріаті нового месію, але і "науково" обґрунтовує, що цей месія повинний робити, щоб виконати своє всесвітньо-історичне призначення.
Висновок
У творчості Маркса наукові і політико-практичні аспекти переплелися найтіснішим чином. Хоча сам він вважав себе вченим і був ним у дійсності, наука в його очах була насамперед не метою, а засобом революційного перетворення суспільства. Тому при розгляді його соціології необхідно постійно розрізняти наукові і позанаукові сторони його творчості, взаємовплив яких дуже великий. У цілому творчість Маркса носить надзвичайно багатозначний, суперечливий і незавершений характер, який породив безліч різноманітних і взаємовиключних його інтерпретацій.
В онтологічному аспекті Маркс вніс важливий вклад у відкриття соціальної реальності, розглядаючи суспільство як систему зв'язків і відносин між індивідами, як фактор і результат трудової діяльності людей, що одночасно формують соціальні системи і формуються ними. Суспільство, по Марксу, не просто "включено" у природу; воно знаходиться з нею в складних відносинах взаємообміну завдяки праці, яка зв'язує його з природою і разом з тим протиставляє його їй.
Як і Конт, Маркс не проводив чіткого розмежування між суспільством і людством, розглядаючи останнє як просто розширене до межі суспільство. Всі суспільства в його уявленні в принципі розвиваються по тим самим законах. Як і Конт, Маркс вірив у соціальний прогрес. Але його уявлення про соціальний розвиток було менш спрощеним, ніж у Конта. Він виходив із багатолінійного характеру соціальної еволюції, тому що вловлював специфіку окремих суспільств. Він вніс важливий вклад у дослідження соціальної зміни, соціальної і політичної революції. Разом з тим він недооцінював позитивне значення соціальної наступності і схильний був змішувати соціальну революцію з політичною. Його трактування соціальних класів і соціальних конфліктів стало парадигмальним: у противагу контовській "консенсуальній" парадигмі суспільства вона разом із соціальним дарвінізмом заклали основи "конфліктної" парадигми соціального розвитку. З Маркса починається традиція дослідження позитивних функцій соціального конфлікту в соціології.
Пошук соціологічної істини невіддільний від соціальної критики, і цей елемент у марксової соціології безсумнівно був присутній. Але величина цього елемента в Маркса була надмірною, і відзначена перевага непомітна переростало в серйозну ваду. Його радикалізм і екстремізм, прагнення революціонізувати все і вся приводили до того, що із соціолога, який вивчає і, природно, який критикує суспільство, він перетворювався в політика, що руйнує об'єкт свого вивчення. Наука для Маркса була скоріше засобом змінити світ, чим пояснити його.
Використана література
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
2. Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту 5 августа 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37.
3. Грамши А. Наш Маркс // Грамши А. Избр. произведения. М., 1980.
4. Энгельс Ф. Письма из Лондона // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.
5. Маркс К. Письмо Эдуарду Спенсеру Бизли, 12 июня 1871 г. // Там же. Т. 33.
6. Маркс К. Критика политической экономии (черновой набросок 1857-1858 годов) // Там же. Т. 46, ч. I.
7. Маркс К. Письмо П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. // Там же. Т. 27.
8. Маркс К. Капитал. Т. III // Там же. Т. 25, ч. I, П.
9. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Там же. Т. 46, ч. I.
10. Маркс К. Оправдание мозельского корреспондента // Там же. Т. 1.
11. Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов // Там же. Т. 47.
12. Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Там же. Т. 19.
13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу­дарства // Там же. Т. 21.
14. Маркс К. К критике политической экономии // Там же. Т. 13.
15. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857-1858 го­дов) // Там же. Т. 12.
16. Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Там же. Т. 7.
17. Маркс К. Капитал. Т. I // Там же. Т. 23.
18. Маркс К. Нищета философии // Там же. Т. 4.
19. Маркс К. Письмо И. Вейдемейеру, 5 марта 1852 г. // Там же. Т. 28.
20. Маркс К. Наемный труд и капитал // Там же. Т. 6.
21. Соціологія. Підручник / За ред. Печі. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...