WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні погляди К.Маркса - Реферат

Соціологічні погляди К.Маркса - Реферат

більше протистоять їм у якості зовнішніх, далеких, ворожих для них сил. Відбувається відчуження людини від створених нею сутностей. Людина виявляється відчуженою від результатів своєї праці, від процесу праці, від суспільства і від самої себе (самовідчуження). Тільки в майбутньому комуністичному суспільстві, коли закінчиться "передісторія" людства і почнеться його "справжня" історія,коли людство з "царства необхідності" перейде в "царство волі", людина повернеться до самої себе, і відчуження буде переборено.
Маркс виходить з руссоїстського погляду на людську природу, відповідно до якого людина по природі своєї - істота цілісна, "невідчужена", добра. В оцінці людської природи К.Маркс непохитний раціоналіст: людина, у його розумінні, істота споконвічна і безумовно розумна. Конт навіть у своїй "об'єктивній" соціології, не говорячи про "суб'єктивний", залишає місце для віри і почуття як важливих факторів людської життєдіяльності.
Для того щоб споконвічно позитивні родові якості людини проявилися, необхідно докорінно перетворити суспільство. У майбутньому комуністичному людстві (Маркс, як і Конт, виходить із уявлення про "розшерення соціальної вселенної", розглядаючи людство як розширене до межі суспільство) людина, переборюючи відчуження, повернеться на нові, більш високі ступіні до свого вихідного й у той же час справжнього стану. Відмінність же цього, нового "золотого століття" від первісного полягає в тому, що тут "невідчуженість" базується не на низькому рівні продуктивних сил і обмеженості відносин людей між собою і з природою, а, навпаки, на безмежному росту продуктивних сил, на всемогутності людини і небаченому достатку.
Ця концепція людини, яка безпосередньо переростає в утопію, складає свого роду постійний фон наукових пошуків Маркса. Останні, однак, мали потребу в менш абстрактних постулатах і категоріях. Тому Маркс формулює тезу про соціальну сутність людини і звертається до її вивчення. Одна з найбільш відомих його Тез про Фейєрбаха" говорить: "...Сутність людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй дійсності вона є сукупність усіх суспільних відносин" [1, т. 3,3]. Важливо мати на увазі, що це не психологічний, а саме філолофсько-антропологічний постулат: він відноситься не до особистості, а саме до природи людини взагалі, оскільки мова йде про сукупність усіх суспільних відносин.
Таким чином, Маркс, як і Конт, вносить важливий вклад у відкриття соціальної реальності і тим самим - в онтологічне обґрунтування соціології як науки. Але розуміє цю реальність він інакше, ніж Конт. На відміну від Конта його не можна вважати соціальним реалістом, як, проте, і соціальним номіналістом. Його трактування взаємин суспільства й індивіда базується на розумінні взаємозалежності, взаємодоповнюваності і взаємопроникненні цих сутностей. В інтерпретації Маркса суспільство являє собою систему зв'язків і відносин між індивідами, які утворяться в процесі діяльності, насамперед - трудовий, "Суспільство не складається з індивідів, а виражає суму тих зв'язків і відносин, у яких ці індивіди знаходяться один до одного", - писав він [8, 214]. Суспільство в його розумінні - це "продукт взаємодії людей"; при цьому люди не вільні "у виборі тієї чи іншої суспільної форми" [9, 402].
Соціальність, по Марксу, виявляється не тільки у формі "безпосередньої колективності", коли індивід взаємодіє з іншими віч-на-віч. Суспільство присутнє в людині і впливає на її поведінку і тоді, коли індивід знаходиться наодинці із собою.
Особистість, по Марксу, - не вихідний пункт соціально-історичного розвитку, а його результат. Підкреслюючи соціальну обумовленість свідомості і поведінки індивіда, Маркс розглядав розвиток особистості як вищу мету суспільного розвитку, яка буде досягнута тільки після радикального перетворення суспільних відносин.
3. Методологія Маркса у соціологічних дослідженнях
Як і Конт, Маркс вважає, що соціальний розвиток відбувається відповідно до визначених законів. Закон він розуміє як "внутрішній і необхідний зв'язок" між явищами [11, ч. I , 246]. Для Маркса закони являють собою щось набагато більше, ніж просто деякі однакові відносини між соціальними фактами, коли за певних умов одні факти виступають як причина інших. Подібно Гегелю і Кошу, він вірить в існування універсальних і незмінних історичних законів, по яких розвивається все людство. Він вірить в історичну необхідність, що пробиває собі дорогу через численні випадки. Як і Конт, Маркс - еволюціоніст; він вважає, що всі суспільства чи раніш пізніше проходять у своєму розвитку ті самі стадії. Задача соціального вченого - досліджувати суспільство на визначеній "ступіні" його прогресивного розвитку.
Знання законів історичного розвитку, по Марксу, дає можливість не тільки розуміти минуле і сьогодення, але і, головне, пророкувати майбутнє. Звідси важливе місце пророцтв у його працях, причому пророцтв що активізують. Знання приречень історичної необхідності, що виступила як заміна волі божественного провидіння, приводило до того, що проходження історичним законам чи тенденціям сприймалося як моральний борг. Оскільки закони пробивають собі дорогу через діяльність людей, то люди - автори історичної драми, що пізнали ці закони, - не повинні чекати, коли вони самі проб'ють собі дорогу; люди можуть і повинні прискорити дію цих законів, якщо вони хочуть перейти з царства необхідності в царство волі. Таке активістське тлумачення соціальних законів підкріплювалося політичним радикалізмом Маркса і його послідовників.
У зв'язку з загальною діалектичною орієнтацією Маркса найважливіше місце в його методології займає виявлення всякого роду протиріч, колізій, напруг, конфліктів. Це відноситься до дослідження взаємин між різними факторами соціального життя, суспільствами, соціальними інститутами, групами і т.д. Маркс схильний розглядати протиріччя, боротьбу між протилежними силами і тенденціями як джерело і рушійна сила розвитку. Ця методологічна установка протилежна контівській, яка була спрямована на виявлення єдності, солідарності, згоди в різних сферах соціальної реальності.
У Маркса ми зустрічаємо дві протилежні методологічні тенденції: природничонаукову, характерну для позитивізму як ідеології науки, і протилежну їй, що підкреслює специфіку соціологічного знання, його відмінність від методів і результатів природничих наук. Не дивно тому, що дві протилежні традиції в соціологічній думці XX в.: "природничонаукова" і "гуманістична", "пояснююча" і "розуміюча" - обидві апелюють до Маркса як до одного зі своїх зачинателів.
Природничонаукова тенденція проявилася в

 
 

Цікаве

Загрузка...