WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Внесок Огюста Конта в розвиток соціології - Реферат

Внесок Огюста Конта в розвиток соціології - Реферат

наукою, релігією, утопією і т.п. Усе це, безумовно, не могло не позначитися на його соціологічному мисленні. У творчості Конта прийнято розрізняти три періоди.
Перший період (1819-1828), що майже цілком збігається згодом його співробітництва із Сен-Сімоном, характеризується виданням шести невеликих програмних творів, "опускулів". Ці твори Конт згодом уключив як додаток у IV тім своєї "Системи позитивної політики" (1854) з метою показати наступність своїх поглядів. У "опускулах" він намічає принципи і шляхи інтелектуальної і соціальної реформи, у якій бідує, що знаходиться в стані "анархії" людство. У цих творах можна знайти ідеї, що одночасно є підсумком для Сен-Сімона і відправним пунктом для Конта. Тут уже є присутнім ряд найбільш важливих ідей, що Конт розвиває згодом, зокрема, ідея про особливу роль вчених у новому суспільстві, розрізнення двох головних епох у розвитку людства: критичний й органічний, поняття і принципи "позитивної політики", і, нарешті, знаменитий "закон трьох стадій".
Другий період (1830-1842) - це період зрілості, коли створювався і видавався шеститомний "Курс позитивної філософії" (тому виходили послідовно в 1830, 1835, 1838, 1839, 1841 і 1842 р.). У цей час Конт розробляє філософські і наукові основи позитивістського світогляду.
Вважаючи, що інтелектуальна реформа повинна передувати соціальної (включаючи політичну, моральну, релігійну), він у цей період виступає головним чином у ролі вченого й у якості такого дотримує "об'єктивного" методу: він обґрунтовує включенність людського і соціального світу в загальну систему світобудови, підпорядкованість людських справ природному ходу речей і орієнтацію соціології (у принципі ієрархії наук, що знаходиться на вершині,) на природничі науки як на більш зрілі і раніше наблизилися до позитивного стану.
Третій, завершальний період творчості Конта, починається з другої половини 40-х років. Він відзначений створенням таких добутків, як чотиритомна "Система позитивної політики, чи Соціологічний трактат, що засновує Релігію Людства" (1851-1854), "Позитивістський катехізис" (1852) і "Суб'єктивний синтез" (1856). У цей час Конт обґрунтовує переважно "суб'єктивну" точку зору і "суб'єктивний" метод. На перший план у його навчанні виходять емоційні фактори людського і соціального життя, втілені в понятті "серце". Відповідно головним об'єктом його уваги стають інститути, що відповідають емоційним потребам людини: мораль і релігія. Якщо на попередньому етапі Конт волів використовувати поняття "позитивна філософія", "позитивний дух", "раціональна позитивність", то в цей час він уже частіше говорить про "позитивізм" як про доктрину, у якій інтелектуальні, наукові елементи підлеглі моральним, релігійним і політичної. Теоретична перспектива міняється: якщо в "Курсі" Конт підкреслює "природний" характер соціальних законів, необхідність пізнання їх і підпорядкування їм, те тепер, навпаки, він, відповідно до "суб'єктивного" точкою зору, розглядає соціальний світ як продукт почуття, волі і діяльності людини. У цей період він виступає вже не стільки в ролі вченого, скільки в інших ролях: мораліста, пророка і первосвященика нової релігії, автора соціально-політичних проектів.
Існують дві точки зору на співвідношення відзначених періодів у творчості французького мислителя. Одні аналітики вважали, що третій період протистоїть першим двом і означає рішуче відмовлення від вихідних науково-теоретичних позицій. Іншими словами, Конт як творець нової релігії й утопічних проектів не має нічого загального з Контом - творцем позитивістського наукового світогляду. Такої точки зору дотримували, зокрема, відомі прихильники контовського позитивізму француз Ем. Літтре й англієць Дж. Ст. Мілль. Вони надихалися ідеями "Курсу позитивної філософії". Коли ж, на їхню думку, автор порвав з цими ідеями, вони порвали з їхнім автором.
Інші, у тому числі сам Конт, розглядали третій період як природне і логічне завершення перших двох. З цього погляду три періоди виражають не еволюцію і, тим більше, не корінна зміна поглядів, а різні етапи реалізації того самого задуму, того, котрий був сформульований ще в "опускулах". Тих своїх прихильників, що визнавали і "Курс" (II період) і "Систему позитивної політики" (III період), він вважав "повними" позитивістами, тих же, хто був прихильником тільки "Курсу" - "неповними".
Проте, заперечуючи поворот у змісті своїх поглядів, Конт у той же час визнавав зміну своєї соціально-інтелектуальної ролі (від ученого - до проповідника нової релігії), говорячи, що "проміняв кар'єру Аристотеля на кар'єру святого Павла..." [1, XXIII].
Незалежно від того, як оцінювати співвідношення між різними періодами і частинами контовського навчання, безсумнівно, що в ньому перепліталися і проникали друг у друга наукові і позанаучні елементи. Але задача історії соціології - вивчити насамперед наукові елементи, виходячи з тих критеріїв, що були виділені в першій лекції. Це ті сторони доктрини Конта, що надалі одержали продовження не в чи моралі релігії, не в чи політику соціальних рухах, а в соціології як науці.
2. Ідейні джерела
Найдавнішим попередником справжньої соціальної науки Конт вважає Аристотеля, що прагне розглядати спостереження як основу цієї науки, а людини - як тваринне політичне.
Погляди Конта на внесок різних мислителів у створення соціології викладені, зокрема, у 47-й лекції його "Курсу" [2, 225-286].
Серед тих, що вплинули на формування поглядів Конта чи високо їм шанованих слід зазначити філософів Френсіса Бекона, Декарта, Юма, Кондільяка, а також видних натуралістів минулого. Першу значну спробу цілісного, заснованого на "дусі універсальності" розгляду соціального розвитку Конт знаходить у Боссюе. Конт зазнав впливу від ліберального в політичній економії, головним чином Адама Сміта і Жан-Батисту Сея. В Адама Сміта, "прославленого і розважливого", він відзначає глибокий аналіз поділу праці. "Мудрий" Тюрго, безсумнівно, також уплинув на контовське представлення про прогрес і передбачив його закон "трьох стадій", розділивши культурний прогрес людства на три стадії: релігійну, спекулятивну і наукову.
Надзвичайно високо Конт оцінює внесок Монтеск'є, що вперше поширив принцип детермінізму на пізнання соціальних явищ і показав, що ці явища підлеглі дії природних законів. Конт визнає важливий внесок Гоббса в становлення соціальної науки. Але особливо високо він цінує двох мислителів, ідеї яких протистояли один одному: де Местра і Кондорсе. Прагнучи з'єднати і примирити традиціоналізм і лібералізм, консервативний і революційний дух, він розглядає концепції обох мислителів як взаємодоповнюючі. Головне соціальне гасло Конта: "Порядок і прогрес" - спирається на ідею порядку в де Местра (і інших традиціоналістів, особливо де Бональда) і ідею прогресу в Кондорсе, якого він вважав своїм "духівником".
Особливо глибокий вплив на Конта зробивСен-Сімон, хоча сам Конт це рішуче заперечував. Важко знайти в Конта таку ідею, що у якійсь формі вже не була присутня б у творах Сен-Сімона. Це відноситься, зокрема, до таким важливим для Конта положенням, як розходження "критичних" і

 
 

Цікаве

Загрузка...