WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → "Завдання з курсу ""Соціологія"" " - Реферат

"Завдання з курсу ""Соціологія"" " - Реферат

роботі - ; г) приємне проведення свого життя - ;
д) спілкування з людьми - .
Завдання 16.
Теоретична частина
1. Дайте характеристику міфам і героїчному епосу як одних із найдавніших форм світосприйняття.
2. Що є предметом вивчення соціології праці?
3. Назвіть основні види соціологічних досліджень і опишіть їх.
Практична частина
1. Навпроти кожного поняття позначте, що воно означає - стимул чи мотив трудової діяльності?
а) заробітна плата - ; б) соціальний статус - ;
в) бажання принести користь суспільству - ;
г) досягнення мети - ; д) випробування себе, свої сил та можливостей - .
Завдання 17.
Теоретична частина
1. Історія розвитку соціологічної думки в Україні.
2. Назвіть і розкрийте зміст функцій сучасної сім'ї.
3. Що таке гіпотеза в соціологічному дослідженні і яким вимогам вона повинна відповідати?
Практична частина
1. Назвіть, будь ласка, свої основні мотиви навчання в комп'ютерному коледжі.
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
4) __________________________ .
Завдання 18.
Теоретична частина
1. Дайте характеристику соціологічним школам США.
2. Що таке соціальне напруження і які є етапи дослідження соціального напруження?
3. Стратегічний і робочий плани соціологічних досліджень.
Практична частина
1. Соціальне життя включає в себе елементи багатоманітних соціальних відносин і дій різних суспільних груп, класів, націй, держав, особистостей. Які вони? Подумайте і виділіть кілька груп інтересів, котрі реально існують у різних учасників соціального життя.
Завдання 19.
Теоретична частина
1. Розвиток соціологічної думки в епоху Середньовіччя.
2. Назвіть і розкрийте зміст основних соціологічних підходів до вивчення соціальних процесів за Н.Смелзером.
3. Які ви знаєте основні вимоги до анкетного опитування?
Практична частина
1. Особистість - складна система, яка складається із десятків та сотень елементів (емоції, думки, дії тощо). Дуже часто між елементами цієї системи виникають розходження, протиріччя. Розходження проявляються між особистістю та середовищем. Наприклад, ваші здібності можуть розходитися з вашими можливостями. Нижче наведені поняття, із котрих потрібно скласти пари за принципом "що з чим має розбіжності".
Можливості. Слова. Здібності. Справа. Бажання. Реальність. Кваліфікація. Ціль. Результат. Зарплатня. Потреби.
Завдання 20.
Теоретична частина
1. Розвиток соціологічної думки в епоху Нової історії.
2. Яка основна проблематика соціологічної теорії особистості?
3. Дайте характеристику фіксованого і фокусованого інтерв'ю.
Практична частина
1. Проранжуйте за ступенем значущості наступні фактори, що характеризують ділові та особисті якості керівника: професійні знання, досвід, відповідальність, надійність, працелюбство, старанність, дисциплінованість, взаємовідносини з іншими працівниками, готовність до співробітництва, цілеспрямованість, бажання і здатність до самовдосконалення, самостійність у роботі, здатність самостійно приймати рішення.
Завдання 21.
Теоретична частина
1. Які проблемні питання вивчає соціологія сім'ї та шлюбу?
2. Дайте визначення мотивації, трудової поведінки і оцінки праці як структурних елементів ставлення до праці.
3. Лінійні та паралельні експерименти, умови їх проведення.
Практична частина
1. Назвіть відомі вам:
а) національно-державні релігії;
б) світові релігії.
Завдання 22.
Теоретична частина
1. Дайте визначення соціології молоді.
Як змінились уявлення про соціологію молоді та її завдання протягом останніх років?
2. Назвіть типи ставлення до праці і дайте їм характеристику.
3. Соціологічне опитування та його види.
Практична частина
1. Розташуйте в логічній послідовності (якщо це можливо) такі поняття, як протиріччя, криза, соціальний процес, протистояння, протилежність, революція, соціальний конфлікт, соціальна зміна.
Завдання 23
Теоретична частина
1. Які соціальні функції виконує релігія?
2. Назвіть ті соціальні інститути, які мають найважливіше значення у сфері праці і чому?
3. Соціальний експеримент, його характеристика та види.
Практична частина
1. До яких галузей і ланок соціологічного знання належить соціологія молоді:
а) до загальних теорій соціології;
б) до спеціальних соціологічних теорій;
в) до галузевих соціологічних теорій;
г) до емпіричних соціологічних досліджень.
Завдання 24.
Теоретична частина
1. Які ви знаєте основні функції громадської думки?
2. Дайте визначення соціальної групи і характеристику малих і великих соціальних груп.
3. Спостереження у соціології, його види.
Практична частина
1. Нижче подані можливі характеристики молоді. Виберіть ті з них, які найкраще розкривають суть молоді:
а) молодь - це певна соціальна група суспільства;
б) молодь - це суб'єкт суспільного розвитку;
в) молодь - це об'єкт суспільного впливу, який знаходиться у процесі соціалізації;
г) молодь - це окрема соціальна спільнота (спільність).
Завдання 25.
Теоретична частина
1. Що є предметом і об'єктом вивчення економічної соціології?
2. Розкрийте сутність поняття "соціалізація особистості". Назвіть стадії соціалізації особистості.
3. Вивчення документальних джерел та їх контент-аналіз.
Практична частина
1. Вкажіть верхні і нижні кордони молодіжного віку.
Завдання 26.
Теоретична частина
1. Що вивчає соціологія релігії?
2. Розкрийте суть і зміст інтергрупового конфлікту.
3. Соціометричний метод вивчення соціальних і соціально-психологічних процесів у малих групах.
Практична частина
1. Розкрийте особливості способу життя та життєвої позиції особи студента.
Завдання 27.
Теоретична частина
1. Що вивчає соціологія громадської думки?
2. Дайте характеристику "гармонійному" і "технократичному" типам особистості.
3. Метод експертних оцінок.
Практична частина
1. Як ви думаєте, чому рекетири у певних категорій молоді користуються авторитетом? Обґрунтуйте відповідь.
Завдання 28.
Теоретична частина
1. У чому полягає суть поняття "суспільство"?
2. Назвіть засоби профілактики та вирішення конфліктів.
3. Що таке соціологічне дослідження та які його основні функції?
Практична частина
1. Як ви вважаєте, чи є такі конфлікти, які носятьпозитивний характер для розвитку суспільства в цілому?
Завдання 29.
Теоретична частина
1. Розкрийте зміст поняття соціальна мобільність. Типи і види соціальної мобільності.
2. Дайте характеристику "традиційному" і "неадаптованому" типам особистості.
3. Назвіть і опишіть основні етапи соціологічних досліджень.
Практична частина
1. Сформулюйте відкрите питання анкети для соціологічного дослідження на тему: "Демократичні реформи та молодь".
Завдання 30.
Теоретична частина
1. Що вивчає соціологія сім'ї та шлюбу?
2. Стилі керівництва та їх роль у мотивації праці.
3. Вибірка (вибіркова сукупність). Поняття та її характеристики.
Практична частина
1. Сформулюйте два альтернативних запитання до викладачів з приводу їх оцінки рівня навчання студентів у коледжі.

 
 

Цікаве

Загрузка...