WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → "Завдання з курсу ""Соціологія"" " - Реферат

"Завдання з курсу ""Соціологія"" " - Реферат

Завдання 1.
Теоретична частина
1. Дайте визначення соціології як науки.
2. Що таке соціальний статус та соціальна роль? Як ці поняття пов'язані між собою.
3. Охарактеризуйте опитування та його види.
Практична частина
1. Виходячи із сутності кожної стадії розвитку людства, за законом О.Конта, - теологічної, філософічної та позитивної, - поміркуйте, на які століття приходиться кожна з них. Відповідь обґрунтуйте.
І-ша стадія - теологічна ___________ століття
ІІ-га стадія - філософічна __________ століття
ІІІ-тя стадія - позитивна ___________ століття.
Завдання 2.
Теоретична частина
1. Що є предметом і об'єктом вивчення соціології?
2. Охарактеризуйте основні тими сім'ї.
3. Що таке соціальний експеримент і які існують вимоги до його проведення ?
Практична частина
1. Як на вашу думку, в якій половині життя людина засвоює більше соціальних ролей та культурних норм? В першій чи другій?
Завдання 3.
Теоретична частина
1. Назвіть і розкрийте зміст основних функцій соціології.
2. Назвіть і поясність основні групи методів керівництва трудовим колективом.
3. Метод спостереження: види спостереження та їх місце у соціології.
Практична частина
1. Розглянемо два процеси:
а) вчений емігрує до іншої країни, в якій йому надають кращі умови для наукової роботи;
б) вчений емігрує з науки і переходить до комерційної сфери заради підтримання матеріального благополуччя сім'ї.
На ваш погляд, який з двох процесів означає:
А. Втрату для науки.
Б. Втрату для країни.
Завдання 4.
Теоретична частина
1. Чим різняться між собою теоретична і прикладна соціологія?
2. Розкрийте суть і зміст групового конфлікту.
3. Назвіть основні вимоги до анкетування як методу збирання соціологічної інформації.
Практична частина
1. Порівняйте психологію поведінки підлітків і людей похилого віку. Що між ними спільного? Кому в більшій мірі властива агресивність? Хто більше, а хто менше терплячий до оточуючих? Хто вимогливіше ставиться до своїх власних вчинків? Хто відчутніше реагує на критичні зауваження на свою адресу? Хто амбіційний?
Завдання 5.
Теоретична частина.
1. Які об'єктивні фактори зумовили становлення соціології як самостійної науки?
2. Які існують засоби профілактики та вирішення конфлікту?
3. Охарактеризуйте метод аналізу документів.
Практична частина.
1. Філософія, як відомо, намагається дати відповіді на питання:
1) "В чому сенс життя?"
2) "Заради чого ми живемо?"
На які питання намагається дати відповідь соціологія?
Завдання 6.
Теоретична частина.
1. Дайте визначення сім'ї та шлюбу.
2. Стилі керівництва та їх роль у мотивації праці.
3. Розкрийте поняття соціометрії та її роль у вивченні міжособових відносин.
Практична частина.
1. Вам необхідно дослідити причини розлучень в N- регіоні. Якими знаннями необхідно оволодіти, щоб провести це дослідження?
Завдання 7.
Теоретична частина
1. Охарактеризуйте основні типи сім'ї.
2. Що ви розумієте під поняттям "інтергруповий конфлікт" і "інтрагруповий конфлікт"?
3. Дайте характеристику методу експертних оцінок у соціологічній практиці і яка їх роль у прогнозах?
Практична частина
1. Наведіть приклади соціальних фактів:
а) із власного життя;
б) із життя України.
Завдання 8.
Теоретична частина
1. Що вивчає соціологія сім'ї?
2. Розкрийте зміст поняття "соціальна напруженість".
3. Які існують найпоширеніші види соціологічних досліджень?
Практична частина
1. Маємо два визначення:
1) Х - це люди, що примусово покинули свою країну;
2) Y - це люди, які за власним бажанням покинули свою країну.
Нижче подано соціально-демографічні поняття, з яких необхідно вибрати ті, що підходять кожному визначенню:
а) емігранти - б) мігранти - в) туристи -
г) біженці - д) мандрівники - е) дисиденти -
є) іноземці - ж) переселенці - з) дипломати -
Завдання 9.
Теоретична частина.
1. Що ви розумієте під структурою сім'ї?
2. Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.
3. Які прийнято виділяти етапи соціологічних досліджень?
Практична частина.
1. Користуючись тільки власним життєвим досвідом, здібністю спостерігати та логічно мислити, спробуйте здійснити історичну реконструкцію першої форми розподілу праці: в чому полягали виховні функції батька та матері, які методи виховання вони застосовували? Що являють собою соціальні функції батька, за яку сферу почуттів чи розмову відповідала мати? Як впливала турбота про дітей на зміцнення первісної сім'ї?
Завдання 10.
Теоретична частина.
1. Дайте визначення конфлікту та його функції?
2. Яке значення має для соціології соціальні типологія особистості?
3. Що слід розуміти під соціологічним дослідженням та в чому полягають його основні функції?
Практична частина.
1. Як показують соціологічні дослідження, в молодіжному середовищі існують декілька принципів взаємовідносин:
A. "Ти- мені, я- тобі".
B. "Один за всіх, всі за одного".
C. "Своя команда понад усе".
D. "Кожний за себе, один Бог за всіх".
Як ви думаєте, який з цих принципів домінує
a) в студентському серидовищі;
b) в місцях позбавлення волі;
c) в армійських колективах.
Завдання 11.
Теоретична частина.
1. Що вивчає соціологія праці та управління?
2. У чому сутність поняття особистості з точки зору соціології?
3. Інтерв'ю як метод опитування.
Практична частина
1. Дайте визначення таких категорій молоді:
а) студенти; б) хіппі; в) рекетири; г) учні.
Завдання 12.
Теоретична частина
1. Які ви знаєте основні соціологічні підходи до дослідження сім'ї?
2. Дайте характеристику "гармонійному" і "традиційному" типу особистості.
3. Які соціальні функції виконує трудовий колектив?
Практична частина
1. Дайте визначення таких категорій молоді:
а) службовці; б) військовослужбовці;
в) рокери; г) аспіранти.
Завдання 13.
Теоретична частина
1. Назвіть етапи життєвого циклу сім'ї.
2. Дайте характеристику "технократичному" та "неадекватному" типу особистості.
3. Розкрийте суть і зміст інституціонального конфлікту.
Практична частина
1. Як позначилася кризова ситуація в економіці на стані сімейного життя? Які проблеми найбільш гостро постали сьогодні в українських сім'ях?
Завдання 14.
Теоретична частина
1. Назвіть фактори макросередовища, що впливають на умови життя сім'ї.
2. У чому сутність праці як базового соціального процесу?
3. Що ви розумієте під життєвим шляхом особи? Що таке стиль життя і життєва позиція особи?
Практична частина
1. Трудовий колектив - це соціальна спільнота чи соціальний інститут? Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 15.
Теоретична частина
1. Назвіть фактори мікро середовища, що впливають на умови життя сім'ї.
2. Дайте характеристику такому явищу як відчуження праці.
3. Програма соціологічного дослідження. Дайте характеристику її складових частин.
Практична частина
1. Навпроти кожного поняття позначте, що воно означає - стимул чи мотив трудової діяльності?
а) премія - ; б) бажання реалізувати свої здібності - ;
в) повага колег по

 
 

Цікаве

Загрузка...