WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Реєстрація емісії цінних паперів. Міжнародно-правове регулювання ринку цінних паперів. Дивідендна політика корпорацій. Форми міжнародного руху капітал - Реферат

Реєстрація емісії цінних паперів. Міжнародно-правове регулювання ринку цінних паперів. Дивідендна політика корпорацій. Форми міжнародного руху капітал - Реферат

прибутків з країни.
5.Деякі втрати політичної свободи.
Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70 роки 20 ст. єдиного ринку позичкових капіталів і створенню на його основі світового фінансового ринку.
Світовий ринок позичкових капіталів-система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторамирізних країн.
Економічна структура світового ринку позичкових капіталів:
Світовий грошовий ринок-надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).
Міжнародні покупні Короткострокові
та платіжні засоби позики
Світовий ринок капіталів-надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.
Кредитний ринок Ринок цінних паперів
Ринок євровалют
Євроринок
Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:
1.Вкладники-населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.
2.Посередники(акумулятори і постачальники капіталу)-транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі, ценральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.
3.Споживачі(позичальники)-ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.
Географічна структура світового ринку позичкових капіталів-відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.
Основні передумови формування фінансових центрів:
1. Високий рівень економічного розвитку країни.
2. Активна участь у МЕВ.
3. Розвинений національний ринок капіталів.
4. Ліберальне валютне і податкове законодавство.
5. Вигідне географічне розсташування.
6. Відносна політична стабільність.
Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.
Ядром світового ринку капіталів є Євроринок-це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження).
Обсяг позичкових капіталів Євроринку складає- 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складає- 10трл $.
Функції світового ринку позичкових капіталів:
1. Акумуляція капіталу.
2. Перерозподіл капіталу.
3. Стабільність світового господарства.
4. Забезпечення прибутку від кредитних операцій.
Міжнародний кредит-це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.
Класифікація кредитів різноманітна:
1.За призначенням:
а)комерційні кредити-це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.
б)фінансові кредити-це кредити, які можуть викорстовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції, придбання цінних пеперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)
2.За джерелами кредитування:
а)внутрішні-це кредити, які надаються суб"єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.
б)зовнішні-це кредити іноземних позичальників національним суб"єктам для здійснення ЗЕД.
3.Суб"єктами кредитування:
а) приватні кредити-це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.
б)державні кредити-це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.
в)кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.
г)змішані кредити-це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредитлрами.
4.За формою надання:
а)товарні кредити-це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.
б)валютні кредити-це грошові фінансові кредити.
5.За формою забезпечення:
а)забезпечений кредит-це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.
б)бланковий кредит-це міжнародний кредит, який надається під зобов"язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.
6.За терміном дії:
а)короткострокові кредити - до 1 року.
б)середньострокові кредити - від 1-5 років.
в)довгострокові кредити - зверх 5-7 років.
У розвитку світового господарстваміжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. У той же час він може приводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платіжну спроможність позичальників за рахунок сплати величезних процентів за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.
Міжнародні інвестиції - це довгострокове вкладення міжнародного капіталу в економіку країни у вигляді створення філій, дочірних компаній, спільних підприємств і просто у вигляді участі в капіталі.
Взалежності від ступеню реального здійснюваного контролю за діяльністю створених підприєств інвестиції мають дві форми:
1) Прямі закордонні інвестиції-це капіталовкладення в закордонні підприємства, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.Прямий контроль за діяльністю підприємства забезпечує іноземному інвестору володіння як 100% акціонерного капіталу так і володіння контрольним пакетом акцій (не менше 25% акціонерного капіталу, а в американських фірмах не менше 10% ).
2)Портфельні закордонні інвестиції-це капіталовкладення в закордонні підприємства, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.
Інвестування має велике значення для обох країн: експортери капіталу отримують прибуток, який вивозять з країни, або використовують для інвестицій на місці. Імпортери капіталу мають можливість ефективно і раціонально використовувати зовнішні джерела коштів і технологій національних інтересах.
В останні роки екс-соціалістичні країни стали заохочувати прямі іноземні інвестиції, бо саме вони суттєво впливають на трансформацію економіки країн, у яких відбувається перехід до ринкових відносин, становлять реальний шлях використання та впровадження сучасної техніки та методів управління.
Види інвестицій:
1) Реальні інвестиції - це вкладення капіталу безпосередньо у засоби виробництва та предмети споживання.
2) Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу у цінні папери, а також вміщення капіталу в банки.
3) Інтелектуальні інвестиції - це інвестиції, що передбачають купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау, підготовку та перепідготовку персоналу.
Список використаної літератури:
1. Гальчинський А. Теорія грошей. - Київ, 2001.
2. Козик В.В., Л.А.Панкова. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Львів, 2001.
3. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. - Київ, 2000 ст 85-99, 382-396.
4. Мазаракі А.А., Є.М.Воронова. Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини. Конспект лекцій. - Київ, 2000.
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К., 2003.
6. Школа І.М., В.М.Козменко. Міжнародні економічні відносини. - Чернівці: "Рута", 2002. - 65-80

 
 

Цікаве

Загрузка...