WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів у ринкових відносинах - Курсова робота

Ринок цінних паперів у ринкових відносинах - Курсова робота

документарній так і в електронній формі. Коли вона випускається на паперовому носієві, то на її бланку не проставляється ім'я власника. Якщо ж вона випускається у вигляді комп'ютерного запису, то у файлі електронного депозитарію навпроти прізвища власника просто вказується кількість акцій. Дивіденди по акціям на пред'явника можуть виплачуватись особі, що пред'явила акції або відповідний документ депозитарія про те, що їй належить певна кількість акцій, що знаходяться на зберіганні в депозитарії.
Досить поширений такий вид цінного паперу як облігація. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" облігація - це цінний папір, що засвідчує внесення іі власником певної суми коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в умовлений термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігація являється стандартизованим борговим свідоцтвом: в межах облігаційної позики, реалізованої конкретним емітентом, усі випущені облігації не відрізняються по умовах, на яких вони були продані. Однообразність робить облігацію потенційним предметом фондової торгівлі. Звідси розрізняють номінальну, викупну й курсову вартість облігацій. Остання складається під впливом попиту і пропозиції на фондовому ринку.
На відміну від акцій облігації привертають увагу інвесторів тим, що забезпечують велику долю збереження заощаджень та стабільний дохід. При цьому в жертву приноситься така важлива інвестиційна якість, як можливість швидкого накопичення капіталу, що властиве акціям. Проте слід пам'ятати, що один цінний папір не може забезпечувати одночасно максимальну надійність, дохід та збільшення капіталу.
Різноманітність цінних паперів із загальною назвою "облігація" дає змогу вибрати саме той різновид, який найліпше відповідає інтересам і можливостям суб'єктів фондового ринку - держави, інвестора, емітента й посередника. Від якості та надійності облігацій залежатиме не тільки їх успішне використання, а й розвиток вторинного ринку цінних паперів, на якому домінують похідні фінансові інструменти.
Класифікацію облігацій ми можемо розглянути на даній схемі.
Ознаки класифікації Види облігацій
Центральний банк Державні
Місцеві органи влади Муніципальні
Емітент Підприємства Корпоративні
Іноземні позичальники Іноземні
Фінансування нових інвестиційних проектів
Мета випуску Рефінансування заборгованості емітента
Фінансування невиробничої діяльності
до 1 року Короткострокові
Срок випуску займу 1 - 5 Середньострокові
5 - 30 Довгострокові
Безтермінові
З правом дострокового погашення
Вільно обертаються
Наявність обмежень на обіг З обмеженим обігом
Поза обігом
Надійність (наявність забезпечення) Забезпечені
Незабезпечені
Спосіб реєстрації руху З вказанням власника Іменні
Без вказання власника На пред'явника
Незмінна ставка З фіксованим %
Форма виплати доходу Змінна ставка З плаваючим %
Нульова ставка З дисконтом
Виграшні займи
Багатовіковий досвід соціально-економічного життя людства досить переконано довів неможливість нормального функціонування ринкової економіки без використання векселів. В Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" ст.21 дається таке визначення "векселя" - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедаржателю).
Види векселів:
простий - має зміст простої і нічим не обумовленої обіцянки боржника оплатити вказану суму з вказанням сроку та місця оплати, найменування того, кому або по розпорядженню кого оплата повинна бути здійснена, а також дати підписання векселя;
перевідний (тратта) - виписується і підписується кредитором (трассантом) і представляє собою наказ боржнику про сплату у вказаний період зазначеної суми третій особі (ремітенту);
банківський (його виставляє банк країни іноземним банкам);
комерційний - видається під заставу товарів при здійсненні торгової операції як платіжний документ або боргове зобов'язання;
цінностний (бронзовий) - випускає держава для покриття своїх затрат;
депонований - видається для забезпечення кредиту;
товариський - вексель з гарантованим підписом третьої особи.
Векселі класифікуються по емітенту, по обслуговуючим операціям, по суб'єктові, що проводить оплату.
Ознаки
класифікації Види векселів
Держава Казначейські
Емітент Юридичні і
дієздатні Приватні
фізичні особи
Комерційні
Фінансові Фінансові Банківські
операції Товариські
Обслуговуючі Цінностні
операції
Товарні Товарні
операції
Суб'єкт, що Векселедержатель Прості
проводить
оплату Третя особа Переведні
В Україні, згідно законодавства, випускається два види векселів: простий і перевідний.
Вексель повинен мати обов'язкові реквізити: вексельну помітку (найменування "вексель" в тексті документа), зобов'язання сплатити вказану суму, найменування платника і першого держателя векселя; срок і місце оплати; найменування пред'явника; дату і місце складання документа; підпис векселедержателя.
На сьогоднішній день векселі широко застосовуються у зовнішньоекономічній діяльності при одержанні кредиту, повернення якого забезпечується векселем, як певною формою грошового зобов'язання. Такий кредит достатньо простий в оформленні і досить надійний для продавця. Для цих цілей і використовуютьсяперевідні і прості векселі. Проте в світовій практиці при наданні кредиту по операції купівлі-продажу найбільш часто використовують перевідні векселі.
2. Організація фондової біржі і біржові операції.
Тогрівля цінними паперами на біржовому ринку здійснюється через фондову біржу. Фондова біржа - це постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Вона представляє собою основний елемент вторинного ринку цінних паперів. Взагалі біржі як такі - це місця, де компанії, продаючи свої "долі в підприємствах", забезпечують собі фінансову можливість розширяти виробництво і послуги, робити споживацький продукт більш якісним.
Виникнення біржі явилось об'єктивним наслідком розвитку ринкових відносин. Потреба в появі даного інституту була обумовлена розширенням торгівлі рядом товарів, такими, як сировинні товари, а в подальшому і цінними паперами. Відмічені товари характеризуються певними особливостями, які перетворюють їх в біржові товари:
масовістю споживання;
взаємозамінністю в рамках своїх товарних груп;
непередбачуваністю коливання цін.
Покупці і продавці бажають отримати з операції максимальний прибуток і тому хочуть бути впевненими в тому, що ціна операції відображає поточні співставлення попиту і пропозиції. У зв'язку з цим ринок подібних повинен зводити воєдино, обопільнювати великий об'єм інформації, причому протягом короткого періоду. Для виконання цієї функції він повинен характеризуватися високим степенем централізації. Дана мета досягається в організації біржі, де збігаються попит і пропозиція товарів.
Відмінними ознаками біржі являються:
постійний і

 
 

Цікаве

Загрузка...