WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фондова біржа. Організація біржової діяльності - Реферат

Фондова біржа. Організація біржової діяльності - Реферат

котируються на біржі, називається лістингом і здійснюється через біржовий Комітет з лістингу.
Умови допуску передбачають вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких відповідають певним економічним та фінансовим критеріям, що встановлюються біржею, і регулярно надають інформацію про свою діяльність. Ці вимоги (зазаконодавством України) передбачають такі кількісні показники:
o мінімальний розмір активів має становити суму, еквівалентну 400000 евро;
o прибуток за останній балансовий рік та за два попередні роки, еквівалентний 80000 евро, за умови, що кожний рік має бути прибутковим;
o в обіг випущено не менше 1000000 акцій;
o кількість акціонерів, які володіють не менше як 100 акціями, - 2000 осіб, або загальна кількість акціонерів не менше 2200 осіб. Порядок допуску передбачає подання емітентом заяви з проханням допустити до офіційного котирування на фондову біржу, згідно з якою емітент бере на себе зобов'язання:
o подавати на біржу звіти загальних зборів акціонерів;
o негайно інформувати біржу про внесення змін до статутних документів та про рішення емітента, що стосуються цінних паперів;
o узгоджувати з біржею графік випуску та підписки (розміщення) пінних паперів;
o узгоджувати з біржею графік проведення технічних процедур будь-якої операції з власниками цінних паперів, зокрема, виплати дивідендів та відсотків;
o інформувати біржу про будь-який новий факт, здатний помітно вплинути на біржовий курс, на майнове або фінансове становище емітента та його діяльність;
o надсилати біржі всі поширені ним офіційні повідомлення або публікації, а також будь-який матеріал, що містить економічну і фінансову інформацію, яку емітент має намір оприлюднити;
o періодично повідомляти біржу про загальну кількість голосів для наступної публікації, повідомлення про це в офіційному виданні біржі;
o публікувати в офіційному виданні біржі інформаційні повідомлення про перший та наступні випуски своїх цінних паперів;
o виконувати накази, що видаються Комісією з пінних паперів та іншими органами державної влади щодо захисту інтересів інвесторів та їх прав на інформацію.
Переваги перебування цінного папера в лістингу:
o підвищення престижу й інтересу інвесторів до компанії;
o отримання кращих умов кредитування, бо кредитори мають можливість порівняти балансову вартість активів з ринковою (біржовою) оцінкою;
o полегшення облігаційного фінансування (перебування в лістингу надає компанії можливість випускати облігації, тобто використовувати дешевші джерела фінансування);
o можливість акціонерів слідкувати за котируванням цінного папера. Можливі недоліки перебування цінного папера в лістингу:
o додатковий контроль за компанією;
o додаткові витрати (біржовий збір, щорічні комісійні; наприклад, на Нью-Йоркській фондовій біржі вони становлять 11-60 тис. дол. США);
o слабке реагування на маловідому компанію може призвести до низької активності її акцій і відповідно до падіння інтересу до неї інвесторів.
Цінний папір може бути вилучений з офіційного котирування (процедура делістингу) через незначне співвідношення щоденного обсягу операцій з цим цінним папером до загальної кількості цінних паперів, що перебувають в обігу, і до кількості котирувань за рік; невиплату відсотків, дивідендів чи погашень останніх трьох років; порушення емітентом своїх зобов'язань щодо інформування власників цінних паперів та біржі про свою діяльність; порушення правил біржі; подання заяви про неплатоспроможність емітента; ліквідацію емітента.
Розрізняють такі форми замовлень (наказів) на купівлю-продаж цінних паперів, які клієнти передають своїм брокерам для виконання на біржі:
o "ринкове" замовлення - це замовлення на купівлю чи продаж певного виду і кількості цінних паперів за найкращою ціною ринку;
o лімітоване замовлення - це замовлення, в якому клієнт вказує конкретну ціну, за якою повинна відбутися операція;
o стоп-замовлення (буферне) - це замовлення, яке підлягає виконанню як "ринкове" у тому разі, якщо курс цінного паперу падає нижче або піднімається вище за вказані ціни.
За терміном дії лімітовані та буферні накази поділяються на такі:
o відкрите замовлення - залишається в силі доти, поки не буде виконано або відмінено;
o денне замовлення - з денним терміном виконання.
Біржові накази можуть відображати й стандартні додаткові умови:
o "виконати чи відмінити" - негайно виконати в повному обсязі чи відмінити;
o "тільки в повному обсязі" - наказ повинен бути виконаний у повному обсязі або анульований (при операціях з великими партіями цінних паперів);
o "у визначеній послідовності" - угоди замовлення повинні реалізовуватися в певній послідовності (наприклад, спочатку продаж одного цінного паперу, потім придбання іншого).
Котирування - це визначення курсів цінних паперів через співвідношення попиту-пропозиції, ліміту цін замовлень на купівлю-продаж і встановлення ціни, за якою може бути реалізовано найбільше замовлень (курс дня).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. - ?.: ИНФРА-М, 1996.
2. Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук, думка, 1998.
3. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. -К.: Алер-та, 2003.
4. Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. - Львів, 1995.
5. Иванов В. М. Финансовый рынок. -К.: МАУП, 1999.
6. Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. - К.: Вид-во КНЕУ,2001.
7. Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.
8. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. - К.: ВІРА-Р, 1998.
9. МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб.-К.:Вид-воКНЕУ, 1998.
10. Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Изд-во КИА, 1997.
11. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
12. Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. - К.: Феникс, 1998.
13. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. -К.: Феникс, 1997.
14. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.,1993.
15. Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. - К.: Лібра, 1998.
16. Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. - К., 2001.
17. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. - К.: МАУП, 2000.
18. Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. - К.: Скарбниця, 1994.
Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. -?.: ИНФРА-М, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...