WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Розрахунок вартості капіталу від облігації - Реферат

Розрахунок вартості капіталу від облігації - Реферат

впливає на загальну вартість капіталу.
2. Визначимо вартість капіталу на частку для облігацій: 0,0714 · 9 = = 0,643. Аналогічно розраховується вартість капіталу на частку звичайних та привілейованих акцій.
3. Підсумувавши вартості капіталу на частки всіх джерел фінансування, дістаємо середньозважену вартість - 13,13 %.
Таким чином, приймаючи рішення про доцільність капіталовкладень, як одиницю не братимемо вартість окремого джерела фінансування, а братимемо середньозважену вартість. Так, проекти з внутрішньою ставкою доходу 10 % вважатимемо прийнятними порівняно з вартістю капіталу від облігацій, бо внутрішня ставка доходу перевищує вартість капіталу і, напевне, NPV> 0. Порівнявши внутрішню ставку доходу проекту з отриманим середньозваженим значенням вартості капіталу (10 % 0 - останній сплачений дивіденд на акцію; Z>, - очікуваний розмір дивіденду на акцію майбутнього року, g - темпи приросту дивідендів.
Розрахуємо вартість акції з такими даними: Z>0 = 1,8 грн, g = 5 %, К= 11%.
Якщо дивіденд постійно збільшується, темп приросту можна розрахувати. Наприклад, за останні три роки дивіденди становили відповідно 0,8; 0,87 та 0,95 грн. Встановимо загальний приріст дивідендів, розділивши останнє значення ряду на перше: 0,95/0,8 = = 1,187. За таблицею значень майбутньої вартості відповідно до кількості років (3) знайдемо найближчий до отриманого результату коефіцієнт. У розглядуваному випадку найближчі значення 1,158 та 1,191відповідають 5 та 6 %. Отже, темп приросту дивідендів становить близько 6 %.
Оцінка вартості облігації
Для оцінки облігації необхідно мати такі дані:
1. Називна (номінальна) вартість - ціна облігації, за якою вона погашається, коли настає термін сплати основного боргу.
2. Купонна ставка - проценти, які отримує власник облігації, і періодичність їх сплати (щороку, щоквартально тощо).
3. Термін боргового зобов'язання - дата до якої емітент повинен погасити цінний папір, тобто повернути інвестору позичені кошти.
4. Ставка дисконтування. Вартість облігації ( Vb):
де С - проценти за кожний період, грн.; N - номінальна вартість облігації; г - дисконтна ставка; ? - кількість періодів; / - порядковий номер періоду.
Наприклад, розрахуємо вартість трирічної облігації за таких даних: N = 100 грн, г= 10 % (дисконтна ставка для короткотермінових безризикових зобов'язань), С = 8 грн:
Поточна ціна облігації нижча від номінальної, оскільки дисконтна ставка на ринку перевищує відсотки, що сплачуються за облігацією.
Коли дисконтна ставка на ринку зменшується, проценти, що сплачуються на старі облігації, перевищують проценти на нові, тому раніше випущені облігації продаються за вищою ціною, і навпаки.
Вартість облігації можна розрахувати і за допомогою процентних факторів:
де / - проценти за кожний період, грн; PVIF - процентний фактор теперішньої вартості; PVIFA - процентний фактор теперішньої вартості анюїтету.
Наприклад, якщо 7=10 грн, N = 100 грн, ? = 5 років, г = 12 %, то
Оцінка віддачі цінного паперу з позицій інвестора
Вкладаючи гроші, інвестор сподівається на певну віддачу (очікувані доходи від інвестицій). З позицій позичкодавця очікувані надходження (дохід) складаються з періодичних відсоткових платежів і сплати боргу на момент погашення цінного паперу:
де С - купон, що сплачується на облігацію; Pt, ?(1_? - ціна облігації відповідно в поточному та попередньому періодах.
Для акціонерів віддача розраховується із суми дивідендів і капітального доходу від зміни ціни акції:
де Dt - сплачений дивіденд.
Оцінка віддачі поєднує процент доходу, отриманого на цінний папір, зі зміною ціни цінного паперу.
Дохідність дисконтної облігації зі строком погашення один рік і менше, %
де Цном - номінальна вартість, тобто вартість, яка відшкодовується власнику при погашенні облігації; Цп ид - ціна, за яку куплено облігацію; ?- кількість днів до погашення; 365 - кількість днів у календарному році.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. - ?.: ИНФРА-М, 1996.
2. Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук, думка, 1998.
3. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. -К.: Алер-та, 2003.
4. Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. - Львів, 1995.
5. Иванов В. М. Финансовый рынок. -К.: МАУП, 1999.
6. Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. - К.: Вид-во КНЕУ,2001.
7. Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.
8. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. - К.: ВІРА-Р, 1998.
9. МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб.-К.:Вид-воКНЕУ, 1998.
10. Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Изд-во КИА, 1997.
11. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
12. Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. - К.: Феникс, 1998.
13. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. -К.: Феникс, 1997.
14. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.,1993.
15. Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. - К.: Лібра, 1998.
16. Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. - К., 2001.
17. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. - К.: МАУП, 2000.
18. Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. - К.: Скарбниця, 1994.
19. Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. -?.: ИНФРА-М, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...