WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Проблеми ринку цінних паперів - Реферат

Проблеми ринку цінних паперів - Реферат

доповіді Групи 30-ти були дані дев'ять рекомендацій для поліпшення ефективності і стандартизації діяльності локальних клірингових і розрахункових систем. Третя рекомендація спеціально стосувалася центральних депозитаріїв із пропозицією здійснення її до 1992 р:
"кожна країна повинна мати розвинутий і ефективно діючий Центральний депозитарій цінних паперів, організація і керування якогосприяли б залученню найбільшого числа учасників."
Депозитарна та розрахунково-клірингова діяльність в останні десятиріччя стала одним з провідних видів професійної діяльності на світових ринках цінних паперів. Ця діяльність забезпечує фундамент ринку цінних паперів. Значною мірою процедури обліку, клірингу та розрахунків визначають дієвість та ефективність фондового ринку і допомагають забезпечити цілісність ринку, знизити рівень ризику та заощадити значні кошти.
З часу опублікування Доповіді Групи 30-ти кількість організацій Центральних депозитаріїв зросло з 32 до 102. Найближчим часом повинно бути засноване додатково щонайменше 20 Центральних депозитаріїв.
Головні принципи, на які Центральні депозитарії орієнтуються у своєму розвитку
Існуючі Центральні депозитарії
1. Дематеріалізація цінних паперів.
2. Розвиток послуг кредитування / застави цінних паперів
3. Розширення кола цінних паперів / інструментів, що беруться на обслуговування.
4. Впровадження міжнародних операцій.
5. Встановлення зв'язків між іноземними й іншими Центральними депозитаріями.
Центральні депозитарії, що знаходяться в процесі становлення
1. Створення методологічних основ стабільності та зниження ризиків на фондовому ринку і залучення іноземних інвестицій.
2. Створення методологічних основ та стандартів депозитарного обліку і оптимальних умов для роботи Центральних депозитаріїв.
3. Підвищення ліквідності / оборотності ринку.
4. Розвиток інформаційно -технологічних систем.
5. Модифікація та уніфікація існуючих методів роботи у сфері операцій із цінними паперами.
Цінні папери в документарній формі можуть бути знерухомлені в депозитарній організації або можуть бути дематеріалізовані (тобто існувати тільки у виді записів на електронних носіях).
Рівень відповідності Центральних депозитаріїв дев'ятьом рекомендаціям Групи 30-ти виражений в різноманітності і якості їхніх розрахункових систем. Виняткове значення має Рекомендація 3 (Центральні депозитарії), найвищий рівень відповідності. Найнижчий рівень відповідності - Рекомендація 2 (торгова звірка для непрямих учасників). У середньому Центральні депозитарії відповідають 6 -7 рекомендаціям.
Більше 41% Центральних депозитаріїв у світі прийняли рішення про те, що немає необхідності в наданні власникам цінних паперів у їх фізичній формі. При цьому облік цінних паперів і прав власності здійснюється у вигляді електронних записів. 31% Центральних депозитаріїв здійснюють знерухомлення, у той час як транзакції проводяться через електронну розрахункову систему без фізичного переміщення цінних паперів. Інші 28% Центральних депозитаріїв зберігають цінні папери як у електронній, так і в знерухомленій формі.
Найчастіше доступ інвесторів до Центрального (Національного) депозитарію здійснюється через зберігача (89%). Це цілком відповідає нормам Закону України "Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
Вибір найкращого методу доступу повинний визначатися функціональними складовими кожного локального Центрального депозитарію. Навіть якщо правила локального членства дозволяють прямий доступ інвесторам, це може бути не дуже вигідним, і більш доцільним варто вважати доступ у Центральний депозитарій через локального агента, який завжди є членом Центрального депозитарію.
Більшість (52%) депозитаріїв мають власника в одній особі (або у власності локальної фондової біржі, або в державній формі власності і включаючи власність центрального банку). 79% Центральних депозитаріїв мають розвинуту систему зв'язку і повідомлень з учасниками, яка використовується для підтвердження права власності цих учасників. З числа Центральних депозитаріїв, які мають такі розвинуті системи, у середньому 90% допущенних учасників спілкуються за допомогою цих систем.
Усе більше зростає роль Центральних депозитаріїв у міжнародних розрахунках і клірингу.
Як правило, на локальному ринку Центральний депозитарій і клірингове агентство - це одна юридична особа. Центральні депозитарії здійснюють звичайне обслуговування операцій на ринку цінних паперів, проте починають брати на себе також функції банків і брокерів. Для проведення необхідних кредитних операцій більшість Центральних депозитаріїв мають статус банку.
Окрім зберігання цінних паперів і розрахунків через електронну систему, Центральні депозитарії здійснюють 52 різноманітних функцій і видів обслуговування.
Деякі функції Центрального депозитарію
(за даними видавництва "Томас Мюррей" CSD в розрізі
100 центральних депозитаріїв інших країн)
?
Назва функції Існує
% Немає
% запла-новано
1. Відкриття і ведення рахунків щодо цінних паперів 99 0 1
" Облік прав власності на цінні папери 99 0 1
" Застава, позика цінними паперами 70 16 14
" Кодифікація цінних паперів 69 14 17
" Корпоративні операції цінних паперів і виплата дивідендів 69 10 21
" Забезпечення використання права голосу 31 39 30
" Гарантовані розрахунки за угодами з цінними паперами 62 21 17
" Визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами (кліринг) 61 25 14
" Облік угод за цінними паперами 90 3 7
" Управління ризиками 53 33 14
" Реєстрація нових цінних паперів 62 20 18
" Ведення розрахункового рахунку (кредитні лінії) 26 61 13
" Управління інвестиціями 27 56 17
" Інформаційне обслуговування кожної операції 72 23 5
" Ведення реєстру власників цінних паперів 58 30 12
Від загальної кількості ринків, відкритих для інвестицій, 80 % обслуговуються операційними Центральними депозитаріями. Саме Центральні депозитарії забезпечують фундамент для безризикового виконання угод щодо цінних паперів. Будь які операції з цінними паперами так чи інакше проходять через повнофункціональні Центральні депозитарії. З початком функціонування Центральних депозитаріїв, як системи виконання угод щодо цінних паперів для учасників ринку цінних паперів критично важливим стає діяльність системи укладання угод - інформаційної системи (біржі), тобто що, де і як продавати або купувати.
Незважаючи на успішне перетворення в життя у переважній

 
 

Цікаве

Загрузка...