WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ - Курсова робота

Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ - Курсова робота

підписуються уповноваженою особою, завіряються печаткою реєструючого органу і видаються банку-емітенту.
У випадку, якщо реєстрація випуску цінних паперів супроводжувалася реєстрацією проспекту емісії, банк-емітент публікує зареєстрований проспект емісії, повідомляє через засоби масової інформації про випуск цінних паперів, що ним проводиться і приступає до їх реалізації.
Кампанію по реалізації цінних паперів, що випускаються, банк-емітент має право почати лише після реєстрації випуску, публікації проспекту емісії і повідомлення про випуск цінних паперів.
Реалізація акцій банку може відбуватися декількома способами.
Перший спосіб полягає в прийомі від акціонерів внесків в капітал банку матеріальними цінностями, нематеріальними активами, а також цінними паперами, емітованими третіми особами і що мають ринкове котирування. У сплату статутного капіталу повинні прийматися тільки ті активи, які можуть бути використані в безпосередній діяльності банку, визначеній законодавством і банківською інструкцією. Їх частка в структурі не повинна перевищувати 20% на момент створення банку. У подальшому, вона повинна бути доведена до 10% (без урахування вартості будівель).
На вартість внесених за акції основних коштів:
К-т рах. № 904 " Інші дебітори і кредитори" по особовому рахунку "Покупці цінних паперів, що емітуються "
Д-т рах. № 920 "Будівлі і споруда"
Д-т рах. № 921 "Господарський інвентар".
На вартість внесених за акції патентів і ліцензій, прав використання землею, будівлями, спорудами і обладнанням, а також інших майнових прав:
Д-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори"
К-т рах. № 925 "Нематеріальні активи".
На вартість переданих за акції відповідних матеріальних цінностей:
К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори"
Д-т рах. № 931 "Будівельні і інші матеріали"
Д-т рах. № 940 "Господарські матеріали"
Д-т рах. № 942 "Малоцінні і швидкозношуючіся предмети".
Майно, яке було надане акціонерами в натуральній формі в оплату акцій, стає власністю банку. Воно приходується на рахунки № 920, 921, 931, 940, 942 в оцінці, визначеній спільним рішенням засновників банку і затвердженої загальними зборами акціонерів.
На вартість цінних паперів, емітованих третіми особами, внесених в оплату акцій банку:
К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори"
Д-т рах. № 191 "Вкладення в акції акціонерних товариств"
Д-т рах. № 192 " Вкладення в акції підприємств"
Другий спосіб полягає в продажу акцій за гривні і іноземну валюту на основі укладеного покупцем договору купівлі-продажу на певне число акцій.
При продажу банками цінних паперів оплата їх може проводитися як готівковими паперами, так і в безготівковому порядку. Але в будь-якому випадку гривневі кошти зараховуються безпосередньо на спеціальний накопичувальний рахунок комерційного банку в НБУ. Цей накопичувальний рахунок відкривається банку по місцю ведіння його основного кореспондентського рахунку. Кошти у іноземній валюті вміщуються на накопичувальний рахунок, відкритий в уповноваженому або іноземному банку. До моменту закінчення підписки вони не підлягають використанню в обігу банку.
Якщо банк здійснює прийом платежів в оплату акцій готівковими гривневими грошовими коштами, то він зобов'язаний в триденний термін перерахувати в безготівковому порядку еквівалент прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок.
При цьому в балансі банку робляться проводки:
Д-т рах. № 031 "Каса"
К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" по особовому рахунку "Покупці цінних паперів, що емітуються ";
при переліку еквівалента прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок:
Д-т накопичувального рахунку "Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів", окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161
"Кореспондентський рахунок".
К-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок".
При надходженні коштів в оплату за акції в гривнях в безготівковій формі потрібно брати до уваги, в якому банку обслуговується інвестор - покупець акцій банку. Якщо інвестор не є клієнтом банку, то при оплаті акцій в балансі банку - емітента робляться наступні проводки:
Д-т накопичувального рахунку "Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів", окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку
№ 161 "Кореспондентський рахунок"
К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" по особовому рахунку "Покупці цінних паперів, щоемітуються ".
Якщо інвестор - клієнт банку, то банк-емітент зобов'язаний не пізніше ніж в триденний термін перерахувати зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок еквівалент коштів, прийнятих в оплату акцій від своїх клієнтів. При цьому в балансі банку-емітента робиться наступна проводка: Д-т накопичувального рахунку "Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів", окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161 "Кореспондентський рахунок"
К-т рах. № 161 "Кореспондентський рахунок".
У випадку якщо банк-емітент реалізовує акції, що випускаються через свої філіали або залучає до їх реалізації банки, інвестиційні, брокерські або інші фірми як посередники по розміщенню акцій, ці організації зобов'язані не пізніше ніж в триденний термін з дати реалізації акцій перерахувати вручені кошти на накопичувальний рахунок банку-емітента.
У цьому випадку відображення операції в балансі банку-емітента здійснюється наступною проводкою:
Д-т накопичувального рахунку "Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів" до рахунку № 161
К-т рах. № 904 "Інші дебітори і кредитори" по особовому рахунку "Покупці цінних паперів, що емітуються ".
Якщо банк-емітент приймає в оплату акцій іноземну валюту, то відкриття спеціального накопичувального рахунку в НБУ для цієї мети не потрібно.
Надходження готівкової іноземної валюти відбивається в балансі банку наступними проводками:
Д-т рах. № 060 "Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті"
К-т рах. № 076 "Розрахунки по інших іноземних операціях" по окремому особовому рахунку "Покупці акцій" - в розбивці по особових рахунках кожного
клієнта.
Банк-емітент також зобов'язаний в триденний термін перерахувати в безготівковому порядку еквівалент прийнятої в готівковій формі валюти з рахунку № 072 "Рахунки у іноземних банків" або з валютного кореспондентського рахунку на окремий субрахунок "Покупці акцій".
При цьому в бухгалтерському балансі банку-емітента робиться наступна
проводка:
Д-т субрахунку "Покупці акцій", відкриваємого до рахунку № 072 "Рахунки іноземних банків" або до валютного кореспондентського рахунку
К-т рах. № 072 "Рахунки у іноземних банків" або валютний кореспондентський
рахунок.
Якщо банк не має такої можливості, то виручена готівкова іноземна валюта повинна бути здана в уповноважений або іноземний банк.
При проведенні цієї операції в балансі банку-емітента робиться наступна

 
 

Цікаве

Загрузка...