WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі - Контрольна робота

Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі - Контрольна робота

акції молодих та маловідомих компаній;
6) захищені (антициклічні) - акції, ціна на які досить стабільна навіть при спадах в економіці.
4. Векселі
Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобо-в'язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють два види векселів - прості та переказні.
Простий вексель виписується і підписується боржником і містить його безумовне зобов'язання сплатити кредитору визначену суму в визначений термін у визначеному місці. Простий вексель містить такі реквізити:
а) найменування "вексель";
б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;
в) зазначення терміну платежу;
г) зазначення місця, де має здійснюватись платіж;
д) найменування того, кому або за наказом кого платіж має бути здійснений;
е) дату і місце складання векселя;
є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).
Правильність оформлення векселя - необхідна умова його дійсності. Відсутність будь-якого з названих вище реквізитів робить вексель недійсним.
Переказний вексель (тратта) містить такі самі реквізити за винятком п. б), який має вигляд:
б) просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму та найменування платника.
Отже, переказний вексель на відміну від простого виписується і підпи-сується кредитором (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) сплатити у зазначений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту). При цьому боржник зобов'язаний письмово на лицьовій стороні векселя підтвердити свою згоду сплатити по векселю (здійснити акцепт векселя). Якщо платник відмовляється акцептувати вексель (що означає його відмову від сплати по векселю), держатель (власник векселя) може подати позов до суду, не очікуючи терміну сплати по векселю.
Ремітент володіє векселем, пред'являє його до сплати й отримує гроші або передає вексель з допомогою передавального підпису іншій особі в погашення свого боргу. Передавальний підпис, або індосамент, власник векселя (індосант) робить на користь іншої особи індосатора) на зворотній стороні векселя.
Існує кілька видів індосаменту:
o іменний, коли вказується особа, якій передають всі права по векселю;
o бланковий, коли індосант ставить на зворотній стороні векселя лише свій підпис (у такому разі вексель може бути переданий будь-якій особі);
o цільовий, коли зазначено мету передачі векселя іншій особі;
o безоборотний, коли в тексті індосаменту є слова "без обороту". В цьому випадку до індосанта не можуть бути пред'явлені вимоги у випадку несплати векселя трассантом.
Термін платежу по векселю може встановлюватись:
o по пред'явленню;
o по закінченні визначеного терміну після пред'явлення;
o по закінченні визначеного терміну після складання векселя;
o на визначену дату.
По тому, як визначається в тексті назва отримувача коштів, векселі поділяють на:
o іменні, коли конкретно встановлюється назва отримувача;
o ордерні, коли треба сплатити конкретній особі або за його наказом іншій особі;
o на пред'явника.
Сфера застосування векселів охоплює відносини між:
o державою та суспільством при випуску казначейських векселів;
o господарюючими суб'єктами при оформленні комерційного кредиту;
o банками та клієнтами при емісії банком власних векселів та здійснення операцій з векселями.
На ринку перебувають три види векселів: комерційні, фінансові та фіктивні.
Комерційні векселі мають товарний характер і завжди пов'язані з оплатою реальних товарів чи послуг, коли у покупця тимчасово відсутні кошти для оплати. На відміну від комерційних, фінансові та фіктивні векселі не мають під собою реальної поставки товарів. Фінансові векселі застосовуються комерційними банками для тимчасового залучення коштів на ринку, фіктивні - для обслуговування протизаконних угод.
"Дружній" та "бронзовий" векселі є прикладами фіктивного векселя. "Дружній" вексель - це вексель, виданий з дружніми намірами з надією, що не виникне потреба відповідати по зобов'язаннях цього векселя. Такий вексель може видаватись кредитоспроможним підприємством неплатоспроможному в оплату непоставлених товарів або невиконаних робіт чи послуг. Неплатоспроможне підприємство може потім покрити "дружнім" векселем свої зобов'язання або отримати кредит у банку через облік чи заставу векселя. Якщо таке підприємство не поліпшить свого фінансового становища, відповідати по "дружньому" векселю буде підприємство - емітент цього векселя.
"Бронзовий" вексель видається неплатоспроможним або неіснуючим підприємством. При цьому отримувач векселя не підозрює про фіктивність векселя та неплатоспроможність підприємства-емітента. Частіше "бронзовими" є прості векселі, а не переказні. За допомогою "бронзового" векселя підприємство, що перебуває на межі банкрутства, може штучно збільшити свої борги, виписавши вексель фіктивному кредитору. При банкрутстві частина майна, що має бути передана дійсним кредиторам, залишиться в розпорядженні фіктивного кредитора і самого підприємства. Фіктивні векселі можуть бути емітовані з метою подальшого обліку цих векселів банком.
Вексель виконує дві важливі функції: розрахункову (він може виконуватироль платіжного засобу) та кредитну, коли його використовують для відстрочки платежу та оформленні ним боргового зобов'язання. Оскільки основні функції банків - кредитна і розрахункова, банки відіграють значну роль на ринку векселів. Вони можуть емітувати власні векселі та здійснювати операції з векселями.
Банківські векселі є досить ліквідними цінними паперами. Емісія банком власних векселів дає змогу їх власникам вигідно вкласти кошти, а банку отримати додаткові фінансові ресурси. Векселедавцем і платником по банківському векселю виступає банк-емітент. Банківський вексель може виконувати багато функцій. Він може виступати як одна з форм надання кредиту, як застава і як платіжний засіб. Для самого банку він є однією з форм залучення коштів.
До банківських операцій з векселями належать:
o облік (дисконт) векселя;
o кредит під заставу векселя;
o акцепт векселя;
o аваль векселя;
o інкасація та доміціляція векселя;
o участь в опротестуванні векселя.
Інкасація та доміціляція - основні розрахункові операції банку, які пов'язані з оплатою векселів. Інкасація векселя передбачає стягнення банком платежу з боржника. Доміціляція полягає в дорученні векселедавця або трасата банку сплатити по векселю у зазначений термін за рахунок залишку коштів, що є на рахунку. Оплата такого векселя гарантована і здійснюється швидко.
Якщо платіж по векселю не відбувається у визначений термін, такий вексель має бути опротестований. Для вчинення протесту про несплату векселі приймаються нотаріусами на наступний день після закінчення дати платежу, але не пізніше 12.00 наступного після цього терміну дня. Опротестований вексель банк платника направляє до банку векселедержателя зі списанням суми з відповідного рахунку. Банк кредитора, списавши суму заборгованості по векселю, повертає опротестований вексель векселедержателю. Особа, що сплатила по векселю, має право вимагати сплати векселя в порядку регресу від інших осіб, які підписали вексель.
До настання дня оплати вексель може бути об'єктом купівлі-продажу. При цьому ціна його буде

 
 

Цікаве

Загрузка...