WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів - Курсова робота

Ринок цінних паперів - Курсова робота

потрібно надати статус національної.
Розширяється позабіржовий ринок цінних паперів. Зараз в Україні працює більше 1000 фінансових посередників, які займаються фондовими операціями. Це - банки, інвестиційні фонди і компанії, довірчі товариства, торговці цінними паперами.
Безперервно росте кількість емітентів цінних паперів і об'єми їх емісії. Якщо в 1992-94 роках цінні папери в основному випускали фінансово-кредитні інститути, то характерною ознакою 1995 року було вже те, що збільшувалася питома вага емітентів-промислових підприємств. Це результат поглиблення приватизаційних процесів. Таку тенденцію українського фондового ринку, яка буде мати місце і розширятися в цьому році, потрібно сприймати як позитивну. У минулому році були випущені перші державні облігації, з'явилися муніципальні цінні папери.
Так дуже коротко можна визначити основні межі нинішнього положення фондового ринку України.
У той же час подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Основні з них це:
" криза української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці;
" невідповідність окремих елементів вітчизняного фондового ринку стандартам Міжнародноїорганізації з стандартизації;
" не вирішено проблеми перереєстрації і надання гарантій щодо доставки ЦП;
" немає механізму "поставки проти платежу", внаслідок чого левова частка угод здійснюється на умовах передоплати або передпоставки;
" не реалізовані функції Державної комісії з ЦП і ФР;
" нерозвиненість вторинного ринку;
" відсутність належної інфраструктури;
" невизначеність правового забезпечення механізмів котирування ЦП;
" відсутність заборони на спекуляції на різниці курсів ЦП однієї емісії в різних регіонах;
" невизначеність статусу біржового контракту як документа;
" відсутність стандартів і технічного забезпечення повідомлень про укладену угоду між торговельними системами та ін. інститутами ринку.
" відставання існуючої законодавчої і нормативно-правової бази функціонування фондового ринку і розвитку властивих йому реальних процесів (як приклад можна пригадати ситуацію, яка склалася з трастами і іншими фінансовими посередниками);
" недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;
" слаборозвиненість первинного ринку цінних паперів, невелика кількість операцій з похідними від цінних паперів;
" відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовір'я населення і його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;
" убогість більшої частини населення, його низька купівельна спроможність, яка заважає появі масового приватного інвестора;
" відсутність гарантій держави по захисту грошових заощаджень населення, в тому числі і в цінних паперах.
Вихід України з кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів. А для цього потрібно виконати ряд невідкладних справ.
Передусім потрібно прискорити процеси приватизації, шляхом корпоратизації і акціонування приватної власності. У лютому 1995 року Президент України видав Указ "Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах", відповідно до якого державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які створені в процесі приватизації можуть продаватися за грошові кошти на УФБ і її філіалах. Аукціонний продаж таких акцій, який почався тільки в червні, засвідчив його високу ефективність. Ціна продажу окремих акцій перевищувала номінал в 38 - 40 разів, хоч далеко не всі акції, які виставлялися на аукціонах, мали достатню інвестиційну привабливість. Загалом за 1995 рік на УФБ і її філіалах продано біля 8 млн. цінних паперів. Для порівняння скажемо, що їх кількість в 1992 році становила 68 штук, в 1993 році - 1,4 млн., в 1994 році - 2,7 млн.
Національні фондові ринки світу все більше інтернаціоналізуються. Це цілком природньо, адже капітал взагалі має інтернаціональний характер і вільно переміщається в ті країни і регіони, де його обіг дає найбільший приріст. Це стосується і обігу капіталу у вигляді цінних паперів. Проблема обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній не вирішена передусім на законодавчому рівні. Тут повинні бути прийняті державні нормативно-правові акти для розв'язання цих принципових питань котирування і обігу в нашій країні: хто дає на це дозвіл, по яких критеріях і ін. Одночасно необхідно визначитися і з суворо технічними питаннями: перевезення (перевід) цінних паперів за кордон, механізм виплати дивідендів, валюта, за яку продаються цінні папери і в якій виплачуються дивіденди та ін.
Що стосується виходу на світові ринки цінних паперів українських компаній, то тут знову ж таки постають питання законодавчого характеру. Але є і інші. Серед них - конкурентоздатність наших цінних паперів. Природно, що на Заході будуть цікавитися тільки акціями високоприбуткових і перспективних компаній. У нас же таких поки ще дуже мало. Наприклад, в кінці минулого року в Україні з допомогою УФБ зареєстроване представництво однієї з найбільших в Німеччині маклерських фірм "Балль-Майєр і Шульц". Воно відразу включилося в торги на Українській фондовій біржі, але інтерес виявляє тільки до акцій "АТ Укрречфлот", акції інших приватизованих підприємств його не цікавлять.
Українська фондова біржа багато що робить для закладення основ інтеграції національного ринку цінних паперів в Європейські та світові ринки. Досить пригадати співпрацю з Організацією французьких бірж і Національним депозитарієм Франції, яка дала можливість в короткі терміни створити при УФБ Центральний депозитарій і ввести в дію систему електронного обігу цінних паперів. Плідною є спільна робота з Організацією сприяння розвитку фондових і фінансових ринків Східної і Центральної Європи (Німеччина), Об'єднанням німецьких фондових бірж (німецька фірма АГ) і Франкфуртською фондовою біржею. За допомогою німецьких фахівців у Києві на базі УФБ проведена серія з 5 семінарів з питань фондового ринку, декілька груп українських фахівців пройшли стажування у Франкфурті - на - Майні.
Ділові відносини встановилися між УФБ і керівництвом Федерації Європейських фондових бірж, Нью-Йоркської, Чикагської, Торонтської, Афінської, Будапештської, Пражської, Варшавської, Братіславської, Литовської, Російськими фондовими біржами, встановлені контакти з Токийською і Корейською біржами. Ця співпраця сьогодні більше носить характер інформаційного обміну, що, звичайно, важливо, адже це, насамперед, обмін досвідом. Але найважливішим є і те, що створена основа для багатоаспектної спільної роботи і ділової інтеграції. І цей обмін досвідом, мабуть, можна виділити як головне, на що варто спиратися (враховуючи

 
 

Цікаве

Загрузка...