WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів - Курсова робота

Ринок цінних паперів - Курсова робота

критеріями при відборі акцій цих компаній були:
" забезпечення ліквідності акцій на протязі останніх двох місяців
" як найменше щотижневі котировкиакцій
У зв'язку з відсутністю достатньої кількості компаній, акції яких задовольняли б наведеним вище критеріям, конкуренції при визначенні компаній, яка входять в L-індекс, на початковому етапі не було. Тому градації по іншим критеріям (розміри маржи, темпи росту курсової вартості акцій, періодичність котировок та ін.) не виконувалось. Кожні три місяці виконується порівняльний аналіз як компаній, які входять добази для визначення індексу, так і тих, які знаходяться в так званій "буферній зоні", с метою поповнення бази. При виявленні невідповідності акції якоїсь компанії базової зони критерям відбору (наприклад, відмова компанії-емітента від підтримання ліквідності), вона автоматично виключається з базової зони, а її місце займає найкраща акція з буферної зони. Аналітики АО "Інвестор" розраховують L-індекс та S-індекс за методикою, яку прпонує газета "Фінансова Україна". Для розрахунку L-індексу та подібного до нього індексу пропозиції (продаж) (S-індекса) існують наступні формули:
L(t) = L(t-1) x (1 + a/100)
S(t) = S(t-1) x (1 + a/100), де
L(t) - індекс ліквідності (покупки)
S(t) - індекс пропозиції (продажу)
(t-1) - попередній період
t - поточний період
a - середня зміна курса покупки ( продажу) за тиждень
Розглядаючи вплив на величину індексу курсу окремих акцій, автори умовно виділяють три групи:
a) акції, курс яких змінюється на протязі періоду, який аналізується, що найменше, щотижнево, - АО "Меркурій", АО "Прато"
b) акції, курс яких змінюється рідко та стрибками, - АО "Слід", АО" Фінансова група "Східна Україна"", АО "Гермес - Східна Україна"
c) акції, курс яких практично не змінюється
Приоритет при визначені ступеню впливу на зміну індексу необхідно надавати групі а), так як часті регулярні котировки слугують одною з умов адекватного відображення ситуації, яка склалася на ринку. Група b) час від часу проявляє вплив на розмір індексу за рахунок різких стрбвів вартості акцій. Відсутність росту курсової вартості акцій групи c) значно уповільнює динаміку росту індексу та в якоїсь мірі відображає загальну пасивність торговців на фондовому ринку.
Індекс розраховується щотижня як середнє арифметичне значення приросту (зниження) цін купівлі акцій. Це викликано характеристиками акцій, неоформуванням інформаційної інфраструкутури фондового ринку та загальной економічной ситуацієй на Україні.
DD-індекс
Агенція "Гроші Донбасу" згідно із редакцією регіонального економічного щотижневика "Фінанси.Бізнес.Реклама" ужили заходів розробки власного фондового індексу. На початковому етапі DD-індекс є своєрідним індексом динаміки курсів 10 цінних папірів в м.Донецьку за станом на вівторок кожгого тижня. Розраховується він як корень n-го ступеню з добутку індексів зміни курсів купівлі n (на початковому етапі 10) цінніх паперів. Нові цінні папери будуть входити до лістингу з початковим коефіцієнтом, який дорівнює розміру DD-індексу на момент включення. До лістингу включаються цінні папіри, які як купуються, так і продаються та стійко котируються повноважними представниками емітентів (чи самими емітентами) чи кількома торговцями цінними папірами - "вільними художниками". Кожний цінний папір виключається з лістингу при відсутності на протязі двох тижнів його купівлі ті на протязі трьох тижнів - продажи. При розрахуванні курсу акцій агенція використовує курс покупки офіційних представників емітентів чи найвищій курс купівлі серед "вільних художників".
Крім DD-індексу агенція розраховує ще два індекси, які характеризують стан ринку цінних паперів регіону. Реальний DD-індекс, який розраховується по тому ж лістингу, що й основний, але з кориктуванням на індекс динаміки середнього курсу продажу у Донецьку найбільш ліквідного в наших умовах цінного паперу - долару США. Тіньовой DD-індекс - відображає динаміку зміни курсу продажу цінних паперів, яка входять до лістингу. При цьому використовуються курс продажу офіційних представників емітентів чи найнижчий курс продажу "вільних художників". Тіньовий DD-індекс зручний тим, що при співставленні йього з основним є можливість спостеригати наскільки швидше ( чи повільніше) у торговців цінними паперами змінюються курси продажу по відношенню до курсів купівлі.
Індекси "Комекс-Брок" та "ІСІФІР"
Індекс "Комекс-Брок" розраховується спеціалістами АО"Комекс-Брок" на основі цін продажу за формулою:
Ikb = {(Spi / n) / Vn} x KI , де
Pi - курс і-ї акції
N - кількість акцій і-ї корпорації
Vn - об'єм продажу
KI - коефіцієнт продажу
Інстітут стратегічних досліджень фондового ринку в м. Харкові розробив методику розрахунку власного індексу для адекватної оцінки стану ринку цнних паперів в Україні, враховуючи її специфічні умови. Індекс ІСІФІР побудован на основі методики газети "Файненшл Таймс". Він дає змогу отримувати більш точний результат, який основан на використанні середньої геометричної, врахоаує ризик, властивий кожному конкретному цінному паперу та робить правки на інфляцію, а також відображає ситуацію на ринку. Емітенти, які відбираються до індексу ІСІФІР відрізняються стабільною працею на фондовому ринку на протязі не менш ніж півроку, регулярністю участі у торгах на біржі (емітент не повинен пропускати на протязі місяця більше двох торгів підряд), особливими умовами до сумарного об'єму виставленого капіталу, який не може бути менше встановленої на поточний місяць величини (поріга виставленого капіталу).
Index-Complex (Index-C).
Одним з основних методологічних моментів при розрахунку цього індексу було формування вибірки-переліку індексів, значення яких розглядаються при аналізі ринку.
Запропонована формула для розрахунку значення Index-С має вигляд:
,
де
*0 - сума в базисному періоді;
*1 - сума в поточному періоді;
Zcomp - сума значень індексів, що входять в комплекс:
Zcomp = PROV-50 + KAC-20(w) + INDEX-SGU + WOOD-15
В основу розрахунку індексу покладено зміну значень індексів і, відповідно, зміна капіталізації компаній, які ввійшли у вибірку індексів, тобто стандартна методика капіталізаційних індексів не порушена. Сума значень індексів вибірки в базисному періоді розраховується виходячи з базових значень відповідних індексів:
PROV-50 -100 одиниць;
КАС-20(w) -1000 одиниць;
INDEX-SGU- 100 одиниць;
WOOD-15 - 1000 одиниць, таким чином *0(Zcomp)= 2200 одиниць.
Сума значень індексів вибірки в поточному періоді розраховується виходячи з даних аналітичних розрахунків значень індексів, які входять в комплекс на поточну дату.
Наприклад: розрахуємо значення Іndex-С на 12.03.2000 р.
На 12.03.2000 р.: PROV-50 = 370 одиниць;
КАС-20(w) = 2800 одиниць;
INDEX-SGU = 141,2 одиниць;
WOOD-15 = 2551 одиниця.
Це значення може служити базовим для Index-С.
Загальна тенденція

 
 

Цікаве

Загрузка...