WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів - Курсова робота

Ринок цінних паперів - Курсова робота

інвестиційним портфелем.
Специфіка економічної ситуації в Україні не дозволяє копіювати західні методики розрахунку фондових індексів. В сучасних умовах - цеунікальна і своєрідна проблема саме вітчизняного фінансового ринку. Для того, щоб встановити, який індекс нам потрібен, перш за все варто визначити, що саме він має відображати. Економісти пропонують керуватися двома можливими рішеннями цієї проблеми:
o індекс як індикатор стану економіки;
o індекс як індикатор кон'юнктури ринку.
Внаслідок проведеного критичного аналізу основних прийомів, принципів і мотивацій побудови фондових індикаторів запропоновано чоритьохфазне трактування проблем розробки будь-якого індексу, що відображає реальну ситуацію на фінансовому ринку:
" проблема визначення середньої ринкової ціни акцій чи облігацій того чи іншого емітента;
" проблема порівнянь, або вагових коефіцієнтів, з якими ціни акцій входять до формули індексу;
" проблема визначення переліку цінних паперів, ціни яких підсумовуються;
" проблема зіставлення, тобто корегування індексу при змінах розрахункової бази і списку підприємств.
ПФТС-індекс
Асоціацією "Позабіржова фондова торговельна система" розроблено, прийнято і вже впроваджується у практику ПФТС-індекс українських цінних паперів. Нормативною підставою стало Положення про ПФТС-індекс, затверджене 3 жовтня 1997р. радою асоціації.ПФТС-індекс це офіційний показник позабіржової фондової торговельної системи. Розраховується на основі простих акцій підприємств, що пройшли лістинг у ПФТС. Щоденний ПФТС-індекс розраховується кожного робочого дня наприкінці торговельної сесії. Щотижневий ПФТС-індекс розраховується наприкінці кохного робочого тижня. До переліку акцій підприємств, які входять до індексу, включаються акції, що мають найкращі показники ліквідності. Перелік переглядається щомісяця. Індекс у поточному періоді розраховується на основі списку підприємств, складеного у попередньому місяці. Для того, щоб потрапити до списку індексу, підприємства-емітенти повинні пройти лістинг ПФТС і належати до першого або другого рівнів переліку ПФТС. До переліку акцій підприємств, що входять до індексу, включаються акції, щодо яких у ПФТС було зареєстровано найбільшу кількість двостороніх угод. Якщо підприємство, яке невходить до індексу, з тих чи інших причин вилучається зі списку ПФТС, воно автоматично вилучається також із переліку підприємств, які входять до лістингу. У такому разі індекс за наступний розрахунковий період визначається без урахування вилученого підприємства, а базовим вважається список попереднього місяця без вилученого підприємства. ПФТС-індекс розраховується за принципом ринкового зважування, в основу якого покладено метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі угоди, які зареєстровані у ПФТС. Структура угод в торгівельній системі ПФТС наводиться у додатку № 7.
Формула ПФТС-індексу:
MC i,
Ipfts = Ipfts
MC i,b
Де
" Ipfts - базове значення індексу
" MСi,b - сума ринкової капіталізації всіх акцій переліку підприємств індексу за базовий період
" МСi,t - сума ринкової капіталізації усіх акцій, внесених до переліку акцій індексу за поточний період
Капіталізація розраховується за формулою:
Mci,t = QiPli,t
Де Qi - кількість звичайних акцій, випущених даним емітентом
Pli,t - ціна останньої угоди та ціна акцій у поточному періоді, якщо вона відповідає такій умові:
Bi,tДе Bi,t - значення найкращої (найвищої) ціни купівлі
Ai,t - значення найкращої (найнижчої) ціни продажу.
Якщо ціна останньої угоди за поточний період не відповідає наведеним вище передумовам, то для розрахунку щотижневого ПФТС-індексу беруть ціну попередньої угоди за поточний період. Для щоденного ПФТС-індексу у разі відсутності зареєстрованої угоди щодо даної акції за поточний період береться ціна, яка розраховується за формулою:
( B i,t + A i,t )
Pli,t = ---------------------- , де
2
Bi,t - значення найкращої (найвищої) ціни купівлі на момент закриття торговельної сесії ПФТС
Ai,t - значення найкращої (найнижчої) ціни продажу на момент закритяя торговельної сесії ПФТС
Щоб запобігти різкому стрибку індексу під час зміни переліку акцій, які входять до індексу, у поточному періоді індекс розраховується за новим переліком за формулою:
MC i,t
I*pfts = Ipfts t-1
MC i,t-1
Де
Ipfts t-1 - базове значення індексу, розраховане на (t-1) період із новим переліком акцій індексу
Mci,t - сума ринкової капіталізації всіх акцій нового переліку акцій індексу за поточний період
Mci,t-1 - сума ринкової капіталізації всіх акцій нового переліку акцій індексу за базовий (t-1) період.
Динаміка індекса ProU та об'єма торгів в ПФТС наведені у додатку № 9.
Об'єктивність і точність розрахунку ПФТС-індексу забеспечується чіткою методикою і прозорістю первинної інформації, яка відкрита та однаково доступна для всіх зацікавлених осіб. На відміну від так званих "іміджевих" індексів, які часом є прихованою рекламою, ПФТС-індекс об'єктивно незалежний, адже Позабіржова фондова торговельна система - неприбуткова організація, її фінансовий стан не залежить від зостання чи спаду обсягів купівлі - продажу на ринку. Вона не зацікавлена і в певних змінах цінової структури того чи іншого портфеля цінних паперів. ПФТС - організатор торгівлі і зацікавлена передусім у довірі до себе з боку інвесторів, у наданні їм повної та об'єктивної інформації. ПФТС-індекс сприяє цьому. Рейтинг найбільш активних операторів у ПФТС у березні 2000р. наводиться у додатку № 8.
Основні функції ПФТС-індексу такі:
" інформування про дохідність ринку акцій, при цьому коритувачам надається можливість порівнювати ефективність інвестицій на різноманітних ринках
" визначення тенденцій ринку, відображення спаду чи піднесення не лише власне фондового ринку, а й національної економіки в цілому, адже вартість активів завжди нерозривно пов'язана зі станом економіки
" індекс як відображення вартості портфеля цінних паперів слугує основою для спеціальних фінансових інструментів - термінових контрактів за індексами (ф'ючерсів та опціонів, за фондовими індексами), що дає змогу страхувати (хеджувати) ринковий або системний ризик
" визначення динаміки цін певної групи (портфеля) акцій
Рейтинг найбільш популярних фінансових інструментів та найбільш активних операторів у ПФТС у січні 2000р. наведено у додатку № 12.
У перспективі цілком можлива еволюція ПФТС-індексу у засіб визначення середньоринкової чи галузевої прибутковості акцій, оцінки показників ризику інвестування в акції.
L-індекс
Спеціалістами та експертами газети "Фінансова Україна" було прийнято рішення ввести індекс, який відображає ситуацію на ринку цінних паперів з підтримуючою ліквідністю самими емітентами чи фондовими торговцями. З початку він розраховувався по групі з 10 акцій. Основними

 
 

Цікаве

Загрузка...