WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Біржова торгівля на валютному ринку - Реферат

Біржова торгівля на валютному ринку - Реферат


Реферат з предмету "Цінні папери"
Біржова торгівля на валютному ринку
Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють біржовий та позабіржовий валютні ринки. Біржовий ринок представляють валютні біржі, а позабіржовий, який ще називають міжбанківський, - банки, фінансові установи, підприємства та організації.
Функції біржового ринку полягають, насамперед, у визначенні попиту та пропозиції валюти, встановленні валютних курсів, прогнозі їх динаміки, визначенні довідкових курсів валют, а також у формуванні певної стратегії та тактики центрального банку країни відносно фінансово-кредитної політики та системи валютного регулювання. За деяких обставин валютні біржі стають головною ланкою міжбанківських операцій.
* Валютна біржа - це організований ринок, дещо схожий з ринком цінних паперів (фондів - фондова біржа) чи товарів (товарна біржа).
На валютних біржах здійснюють наступні види операцій:
* Ф'ючерсні валютні операції - це страхові угоди на біржах, що являють собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання контракту ціною, з виконанням операцій через певний проміжок часу (більше від трьох днів і до двох-трьох років).
Розрахунки здійснюються через клірингову палату, яка виступає по-середником між продавцем та покупцем і гарантує виконання сторонами своїх зобов'язань. Особливостями ф'ючерсних операцій на валютному ринку є:
o=> умови виконання ф'ючерсних контрактів прив'язані до певних дат роботи біржі (наприклад, перший понеділок кожного третього місяця), тобто стандартизовані за термінами, обсягами та умовами поставки;
o=> ф'ючсрсні операції на 95% закінчуються укладанням зворотньої (офсетної) угоди, за якої не здійснюється реальна поставка валюти, а учасники цієї операції одержують лише різницю між початковою ціною укладання контракту і ціною, що існує на день здійснення зворотної (офсетної) угоди;
o=> ф'ючсрсні валютні операції здійснюються з обмеженим набором, як правило, резервних валют - долара США, японської сни, англійського фунта стерлінгів, євро.
* Валютний опціон - це договірне зобов'язання, що дає право (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом на наперед узгоджену дату або протягом узгодженого періоду.
В обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує продавцю певну суму, яку називаютьпремією. Ризик покупця опціону обмежений розміром цієї премії, а ризик продавця опціону знижується на величину одержаної премії. Виділяють такі види опціоиів:
o=> опціон пут - право продавати валюту для захисту від п потен-ційного знецінення або в розрахунку на її потенційне знецінення ;
o=> опціон кол ~ право купити валюту для захисту від потенційного її подорожчання або в розрахунку на потенційне підвищення Ті курсу. Розрізняють:
o європейські валютні опціопи - опціопи, які можуть бути реалізовані тільки в день закінчення терміну дії контракту;
o американські валютні опціопи, які дають право купити чи продати базовий актив у будь-який час від дня закінчення терміну дії контракту.
o Особливою формою валютних операцій виступає валютний арбітраж - це операції з валютами з метою одержання прибутку через використання у визначений момент часу існуючих на фінансових ринках розривів між курсами і відсотковими ставками за касовими і строковими операціями. Основний принцип валютного арбітражу - купити той чи інший фінансовий актив дешевше і продати його дорожче. Розрізняють:
o часовий валютний арбітраж - це валютна операція з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі;
o просторовий (локальний, валютний арбітраж, передбачає одер-жання доходу за рахунок різниці курсу валют на двох різних територіальна віддалених ринках.
В Україні страхові валютні операції в основному здійснюють на Ук-раїнській міжбапківській валютній біржі (УМВБ) та Кримській міжбанківській валютній біржі (КМВБ).
У МВБ проводить такі основні операції:
o=> організовує торги та укладає угоди з купівлі та продажу іноземної валюти з членами У МВБ;
o=> організовує та проводить розрахунки в іноземній валюті і в гривнях за укладеними на У МВБ угодами;
o=> визначає поточний курс іноземних валют до гривні за угодами на У МВБ.
Право участі в торгах УМВБ мають тільки засновники УМВБ, НБУ та установи, прийняті в члени УМВБ.
Біржові торги відбуваються не рідше, ніж один раз на тиждень. Опе-рації на УМВБ здійснюються членами УМВБ через своїх представників, які діють на підставі доручення, - брокерів. Проведення торгів та визначення поточного курсу іноземних валют до гривні здійснює спеціально уповноважений співробітник УМВБ - курсовий маклер.
Вся інформація про валютні операції членів УМВБ є банківською таємницею.

 
 

Цікаве

Загрузка...