WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фондові індекси та рейтинги - Реферат

Фондові індекси та рейтинги - Реферат

спаду чи піднесення не лише власне фондового ринку, а й національної економіки в цілому, адже вартість активів завжди нерозривно пов'язана зі станом економіки індекс як відображення вартості портфеля цінних паперів слугує основою для спеціальних фінансових інструментів - термінових контрактів за індексами (ф'ючерсів та опціонів, за фондовими індексами), що дає змогу страхувати (хеджувати) ринковий або системний ризик
визначення динаміки цін певної групи (портфеля) акцій
У перспективі цілком можлива еволюція ПФТС-індексу у засіб визначення середньоринкової чи галузевої прибутковості акцій, оцінки показників ризику інвестування в акції.
L-індекс
Спеціалістами та експертами газети "Фінансова Україна" було прийнято рішення ввести індекс, який відображає ситуацію на ринку цінних паперів з підтримуючою ліквідністю самими емітентами чи фондовими торговцями. З початку він розраховувався по групі з 10 акцій. Основними критеріями при відборі акцій цих компаній були:
забезпечення ліквідності акцій на протязі останніх двох місяців
як найменше щотижневі котировки акцій
У зв'язку з відсутністю достатньої кількості компаній, акції яких задовольняли б наведеним вище критеріям, конкуренції при визначенні компаній, яка входять в L-індекс, на початковому етапі не було. Тому градації по іншим критеріям (розміри маржи, темпи росту курсової вартості акцій, періодичність котировок та ін.) не виконувалось. Кожні три місяці виконується порівняльний аналіз як компаній, які входять добази для визначення індексу, так і тих, які знаходяться в так званій "буферній зоні", с метою поповнення бази. При виявленні невідповідності акції якоїсь компанії базової зони критерям відбору (наприклад, відмова компанії-емітента від підтримання ліквідності), вона автоматично виключається з базової зони, а її місце займає найкраща акція з буферної зони. Аналітики АО "Інвестор" розраховують L-індекс та S-індекс за методикою, яку прпонує газета "Фінансова Україна". Для розрахунку L-індексу та подібного до нього індексу пропозиції (продаж) (S-індекса) існують наступні формули:
L(t) = L(t-1) x (1 + a/100)
S(t) = S(t-1) x (1 + a/100), де
L(t) - індекс ліквідності (покупки)
S(t) - індекс пропозиції (продажу)
(t-1) - попередній період
t - поточний період
a - середня зміна курса покупки ( продажу) за тиждень
Розглядаючи вплив на величину індексу курсу окремих акцій, автори умовно виділяють три групи:
акції, курс яких змінюється на протязі періоду, який аналізується, що найменше, щотижнево, - АО "Меркурій", АО "Прато"
акції, курс яких змінюється рідко та стрибками, - АО "Слід", АО" Фінансова група "Східна Україна"", АО "Гермес - Східна Україна"
акції, курс яких практично не змінюється
Приоритет при визначені ступеню впливу на зміну індексу необхідно надавати групі а), так як часті регулярні котировки слугують одною з умов адекватного відображення ситуації, яка склалася на ринку. Група b) час від часу проявляє вплив на розмір індексу за рахунок різких стрбвів вартості акцій. Відсутність росту курсової вартості акцій групи c) значно уповільнює динаміку росту індексу та в якоїсь мірі відображає загальну пасивність торговців на фондовому ринку.
Індекс розраховується щотижня як середнє арифметичне значення приросту (зниження) цін купівлі акцій. Це викликано характеристиками акцій, неоформуванням інформаційної інфраструкутури фондового ринку та загальной економічной ситуацієй на Україні.
DD-індекс
Агенція "Гроші Донбасу" згідно із редакцією регіонального економічного щотижневика "Фінанси.Бізнес.Реклама" ужили заходів розробки власного фондового індексу. На початковому етапі DD-індекс є своєрідним індексом динаміки курсів 10 цінних папірів в м.Донецьку за станом на вівторок кожгого тижня. Розраховується він як корень n-го ступеню з добутку індексів зміни курсів купівлі n (на початковому етапі 10) цінніх паперів. Нові цінні папери будуть входити до лістингу з початковим коефіцієнтом, який дорівнює розміру DD-індексу на момент включення. До лістингу включаються цінні папіри, які як купуються, так і продаються та стійко котируються повноважними представниками емітентів (чи самими емітентами) чи кількома торговцями цінними папірами - "вільними художниками". Кожний цінний папір виключається з лістингу при відсутності на протязі двох тижнів його купівлі ті на протязі трьох тижнів - продажи. При розрахуванні курсу акцій агенція використовує курс покупки офіційних представників емітентів чи найвищій курс купівлі серед "вільних художників".
Крім DD-індексу агенція розраховує ще два індекси, які характеризують стан ринку цінних паперів регіону. Реальний DD-індекс, який розраховується по тому ж лістингу, що й основний, але з кориктуванням на індекс динаміки середнього курсу продажу у Донецьку найбільш ліквідного в наших умовах цінного паперу - долару США. Тіньовой DD-індекс - відображає динаміку зміни курсу продажу цінних паперів, яка входять до лістингу. При цьому використовуються курс продажу офіційних представників емітентів чи найнижчий курс продажу "вільних художників". Тіньовий DD-індекс зручний тим, що при співставленні йього з основним є можливість спостеригати наскільки швидше ( чи повільніше) у торговців цінними паперами змінюються курси продажу по відношенню до курсів купівлі.
Індекси "Комекс-Брок" та "ІСІФІР"
Індекс "Комекс-Брок" розраховується спеціалістами АО"Комекс-Брок" на основі цін продажу за формулою:
Ikb = {(Spi / n) / Vn} x KI , де
Pi - курс і-ї акції
N - кількість акцій і-ї корпорації
Vn - об'єм продажу
KI - коефіцієнт продажу
Інстітут стратегічних досліджень фондового ринку в м. Харкові розробив методику розрахунку власного індексу для адекватної оцінки стану ринку цнних паперів в Україні, враховуючи її специфічні умови. Індекс ІСІФІР побудован на основі методики газети "Файненшл Таймс". Він дає змогу отримувати більш точний результат, який основан на використанні середньоїгеометричної, врахоаує ризик, властивий кожному конкретному цінному паперу та робить правки на інфляцію, а також відображає ситуацію на ринку. Емітенти, які відбираються до індексу ІСІФІР відрізняються стабільною працею на фондовому ринку на протязі не менш ніж півроку, регулярністю участі у торгах на біржі (емітент не повинен пропускати на протязі місяця більше двох торгів підряд), особливими умовами до сумарного об'єму виставленого капіталу, який не може бути менше встановленої на поточний місяць величини (поріга виставленого капіталу).
Використана література
1. Гольцберг М.А., Хасан - Бек Л.М. Основы финансового инвестирования. - Киев: МЦПИМ, 1995.
2. Губський Б.В. Біржові технології ринку. - Київ, 2002
3. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. - 2000. - №3
4. Кучеренко В. Новий інструмент оцінки ринку - ПФТС-індекс // Вісник НБУ. - 1998. - лютий
5. Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку - запорука успішного реформування реформування економіки. - Фінанси України. - 2000. - №3
6. Ляшенко В.И., Рухлядин В.И. Фондовые индексы. - Донецк: ИЭП НАНУ, 1995.
7. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. - Донецк, 1995

 
 

Цікаве

Загрузка...