WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фондові індекси та рейтинги - Реферат

Фондові індекси та рейтинги - Реферат


Реферат на тему:
Фондові індекси та рейтинги
Розвитку ринку цінних паперів сприяє підвищення його інформаційної відкритості. Не тільки більшість інвесторів, але й багато фінансових посередників не в змозі порівняти запропоновані на фінансовому ринку цінні папери за степенем доходності, ризику, оцінити фінансову стійкість того чи іншого емітента. Допомогти в цьому може система рейтингів фінансового ринку.
Рейтинг - це оцінка позиції об'єкта, який аналізується, на шкалі показників.Він дозволяє встановити на визначену дату положення учасників фондового ринку, вмявити їх місце серед інших учасників відповідно з наступними критеріями: фінансовий потенціал, стійкість, активність, позиція на ринку та ін.
Рейтинги цінних паперів дифіринцюються в залежності від їх видів (дольові, боргові, похідні). Розрізняють також форми публікування рейтингів ( типи рейтингів) в залежності від методики, яку використовують рейтингаві служби.
Так, "Standart & Pure" надає цінним паперам комбінації літер, які означають якість цінних паперів. Для облігацій та привілеойваних акцій система рейтингів "S & P - 500" має такий вигляд:
ААА - найвища якість (цінні папери, які забеспечують максимальну безпеку з точки зору сплати як основного боргу, так і відсотків). Це цінні папери великих національних та транснаціональних компаній, здатних протистояти змінам кон'юнктури, які мають довгу історію бездоганного виконання обов'язків та перспективи збереження вказаних позицій)
АА, А, ВВВ - прийнятний рівень ризику (емітенти мають довгу історію задовільного розвитку та додержаня своїх обов''зків, але відношення активів чи виручки до боргу в них нижче, ніж у емітентів цінних паперів вищого рейтингу)
ВВ, В, ССС, СС - затримання з виплатою відсотків; кредитор та відсоток адекватно захищені, але компанії потрибують пильного нагляду із-за наявності внутрішніх та зовнішніх факторів, здатних послабити захист
С - виплати припинені (покриття боргу нижче мінімального рівня, немає сталості розвитку та впевненості, що покриття покращится)
D - повна неплатоспроможність ( компанія може знаходитись в процесі ліквідації )
NR - немає рейтингу (компанія зазнає важливі фінансові проблеми, її майбутнє під питанням)
Для звичайних акцій система такаж сама:
А+ - найвищий рівень
А, А-, В+ - середній рівень
В, В- - низький рівень
С - найнижчий рівень
D - фірма реорганізується
Серед рейтингів фінансових позицій учасників фондового ринку можно виділити рейтинги "розмірного" типу, рейтинги активності та рейтинги фінансового стану. Прикладом розмірного рейтингу є нейтинг 200 найбільших банків світу, який публікується щорічно в журналі "Business Week". Рейтинги, які оцінюють фінансовий стан, будуються на врахуванні набору показників. Так, агенція "A.M. Best Co" основує свої оцінки на кількісних методах аналізу рентабільності, співвідношення власних та запозичених засобів, ліквілності активів, а також на якісних дослідженнях ступеню диверсифікації ризиків, надійності активів, практики менеджменту. Його ж конкурент "Уейсс Рисерч Инк" аналізує тільки інформацію, яка офіційно публікується (дані балансу, рахунки прибутків і збитків та ін.). Види аналізу фондового ринку:
ретроспективний (дослідження минулої діяльності ринку, її порівняної ефективності згідно видам цінних паперів)
оперативний (оцінка стану фондового ринку )
перспективний (прогнозування тенденцій розвитку фонодового ринку)
тематичний (дослідження одного напрямку розвитку фондового ринку)
системний (визначення взаємопов'язаного впливу економічних та соціальних факторів на процеси, які досліджуються)
обов'язковий (результати аналізу повинні бути обов'язково врахованими)
рекомендований (найбільш широко розповсюджений вид аналізу, результати якого можуть бути використані для прийнятя рішень, але не носить характер обов'язкових рекомендацій)
Рейтинги цінних паперів виступають в формі фондових індексів, які розраховують спеціалісти ведучих рейтингових агенцій чи фахівцями фондових бірж, аналітиками ділових видань або у формі комбінації символів, які рписують визначену кількість цінного паперу.
Фондові індекси - це показники, які описують стан даного сегменту ринку, тобто рівні цін акцій та інших активів, які обертаються на цих біржах, об'єми угод і т.п.
Використання фондових індексів засновано на перевіреному десятирічному припущенні, що коливання цін на акції кількох десятків ведучих компаній відповідають коливанням цін на всі інші акції, коливанням та змінам у попиті та пропозиції цінних паперів на фондовому ринку в цілому.
Фондовий індекс являє собою число, яке характеризує рівень або динаміку цін на акції, які включені до біржового лістингу, за станом на обумовлений момент часу. Усі фондові індекси, які використовуються в світовій практиці, можуть бути класіфіцировані за слідуючими ознаками:
за місцем розрахунку та ареалом поширення
за числом поданих в індексі компаній та частки охоплення фондового ринку
за методикою розрахунку та характеру використання
Виходячи із ступеню узагальнення досліджуваної інформації виділяють індекси:
інтегральні, які характеризують в цілому стан ринку, який досліджується, одним синтетичним показником
частні (локальні), які доповнюють інтегральний показник характеристикою окремих елементів або параметрів цього рінку
Також розрізняють індекси за складом сукупності об'єктів, що вивчаються, на інтернаціональні, національні, секторні та субсекторні.
Інтернаціональні інтегральні індекси характеризують стан ринку за межами національних кордонів. Суть такого індексу часто відображає його назва. Наприклад, індекси MCSI ( Morgan Stanley Capital International ) - лідера в галузі подібних міжнародних аналітичних досліджень, охоплюють як весь світовий ринок акцій ("The World Index"), так і його окремі складові географічні сектора - Північну Америку ("North America"), Європу ("Europe13"), Далекий Схід ("Far East") та ін.
Секторальні інтегральні індекси характеризують стан внутрінаціонального ринку. Наприклад, індекс Нью-Йоркської біржі характеризує "рух" акцій усіх компаній, які котируються на цій біржі.
Субсекторальні індекси є органічною складовою секторального індексу та характеризують динаміку акцій, наприклад, промислової групи компаній, транспортної чи фінансової та ін.
Призначення індексів:
зміни ціни на акції можно порівняти з індексом для всього ринку або з індексом для даного сегменту ринку та робити висновки про попит на акції у контексті всього ринку
можливо співставити зміни цін у різних сегментах ринку та робити вмсновки про те, який з них є в даний момент більш прибутковим
можно співставляти зміни цін акцій більш дрібних та більш великих компаній
можливо порівняти ціни на акції в різних країнах
В загальній формі роль фондових може бути зведена до трьох функцій:
діагностичній
індикативній
спекулятивній
Під діагностичній функцієй розуміється здатність системи індексів характеризувати стан та динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її складових.
Виконання індексами індикативної функції передбачає, що наявність об'єктивної оцінки цінового стану на

 
 

Цікаве

Загрузка...