WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Договір щодо надання брокерських послуг (бланк) - Реферат

Договір щодо надання брокерських послуг (бланк) - Реферат

БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення в розмірі ___________________________________ грн.
2.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії як додаткову умову надати БРОКЕРУ право продажу або купівлі товару в меншій кількості, аніж зазначено в договорі, а також право зменшувати ціну пропозиції без узгодження з КЛІЄНТОМ.
2.8. Вид доручення (пункт 2.3.4 договору) може бути оперативно змінений КЛІЄНТОМ телефонограмою, яка підлягає обов'язковій реєстрації кожною стороною.
2.9. Умови Даного Договору не підлягають розголошенню.
3. ГАРАНТІЇ
3.1. Якщо КЛІЄНТ дає доручення про купівлю товару, він зобов'язаний надати гарантію оплати, яка може бути дана у формі:
3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару (оригінал).
3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на розрахунковому рахунку КЛІЄНТА, завірену банком на дату, що передує даті доручення.
3.2. Якщо КЛІЄНТ виступає як продавець товару, він зобов'язаний надати засвідчену складську розписку або транспортний документ, що підтверджує відвантаження товару на адресу біржі.
3.3. Окрім збитків, стягується неустойка за прострочення поставки або недопоставку товару.
Розмір неустойки зазначається в договорі доручення або комісії у пункті "Гарантії" і не може бути меншим від _____________ відсотків вартості товару.
3.4. Наявність та види гарантій повинні бути відображені в договорі доручення або комісії.
При відсутності гарантій БРОКЕР має право відмовитися від виконання доручення, письмово повідомивши про це КЛІЄНТА в __________ денний термін.
4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Сума винагороди БРОКЕРА визначається у відсотках від суми угоди.
4.2. За виконання доручення за угодою з реальним товаром КЛІЄНТ оплачує послуги БРОКЕРА в залежності від виду доручення у наступних розмірах (зазначити літерами):
за дорученням 1 _______________________________________________________________,
за дорученням 2 _______________________________________________________________,
за дорученням 3 _______________________________________________________________,
за дорученням 4 _______________________________________________________________,
за дорученням 5 _______________________________________________________________,
за дорученням 6 _______________________________________________________________.
4.3. За виконання доручення за угодою з умовою винагорода нараховується окремо за угодою продажу та угодою купівлі за ставками, зазначеними в п.4.2. Крім того, КЛІЄНТ додатково оплачує БРОКЕРУ _____________ відсотків від загальної суми двох угод.
4.4. За надання інформаційних послуг КЛІЄНТ оплачує БРОКЕРУ винагороду в розмірі ___________________________________________________________________ грн.
(сума літерами)
4.5. Якщо БРОКЕР купив товар за ціною нижчою, а продав товар за ціною, вищою за передбачену в дорученні КЛІЄНТА, останній, крім винагороди, нарахованої у відповідності до п.4.2, сплачує БРОКЕРУ ___________ відсотків від різниці між призначеною КЛІЄНТОМ ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою БРОКЕР здійснив угоду.
4.6. Загальна сума винагороди, належна БРОКЕРУ за виконане доручення, збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка зазначається окремим рядком.
4.7. Внесок за реєстрацію угоди визначається біржею на підставі існуючих правил торгівлі на біржі, про що письмово повідомляється КЛІЄНТУ БРОКЕРОМ.
При оплаті внеску сума платежу збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка в розрахункових документах зазначається окремим рядком.
4.8. Розміри та розрахунок суми, що підлягає оплаті КЛІЄНТОМ на користь БРОКЕРА та біржі, зазначаються у звіті БРОКЕРА.
4.9. Оплата послуг БРОКЕРА та біржі здійснюється платіжним дорученням на рахунок БРОКЕРА.
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
5.1. Зв'язок між сторонами здійснюється через відповідальних осіб. КЛІЄНТ виділяє для зв'язку з БРОКЕРОМ двох відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за свої дії. БРОКЕР зв'язується з КЛІЄНТОМ безпосередньо або через представника, що має довіреність від БРОКЕРА.
5.2. Технічні та інші умови зв'язку обумовлюються в Протоколі узгодження умов зв'язку, що є частиною Даного Договору (Додаток № 3).
5.3. Обов'язковим реквізитом при будь-якому зверненні КЛІЄНТА до БРОКЕРА є КОД, який привласнюється БРОКЕРОМ. КЛІЄНТ не має права повідомляти Код третім особам.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН,
ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ,
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Сторони зобов'язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що регламентують діяльність біржі.
6.2. БРОКЕР не відповідає перед КЛІЄНТОМ за виконання третьою особою угоди, укладеної ним для КЛІЄНТА або від імені КЛІЄНТА.
6.3. У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань за укладеною угодою БРОКЕР має право прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.
6.4. У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати брокерської винагороди та послуг біржі КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі ___________ відсотків належної суми за кожен день прострочення, але не більше __________ відсотків.
6.5. Суперечки, що виникають у зв'язку із виконанням Даного Договору, розв'язуються БІРЖОВИМ АРБІТРАЖЕМ. Рішення БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ виконуються добровільно. У випадку незгоди з рішенням БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ зацікавлена сторона має право звернутися до Арбітражного суду.
6.6. За невиконання доручення з вини БРОКЕРА останній сплачує КЛІЄНТУ штраф у розмірі ____ відсотків від суми, зазначеної у договорі доручення або комісії.
6.7. За розголошення умов Даного Договору винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі ____________________________________________________________ грн.
(сума літерами)
6.8. У випадку скасування доручення до проведення торгів КЛІЄНТ зобов'язаний відшкодувати БРОКЕРОВІ зазнані витрати у фіксованій сумі, що складає _______________ ________________________ грн.
(сума літерами)
6.9. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до _________.
6.10. Зміна умов або припинення договору здійснюється за згодою сторін.
6.11. Будь-яка із сторін має право розірвати договір, письмово попередивши другу сторону не менше ніж за _____________________ термін.
6.12. Додатки до договору.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 
 

Цікаве

Загрузка...