WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Цінні папери: основні види, вартісні фактори. 1. Основні види цінних паперів - Реферат

Цінні папери: основні види, вартісні фактори. 1. Основні види цінних паперів - Реферат

визначеною залежно від періодичності доходу.
При цьому на суму доходу, який належить одержати по облігаціях і аналогічних цінних паперах, дебетується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредитується рахунок 80 "Прибутки і збитки" з одночасними записами належної до списання суми різниці між купівельною та номінальною вартістю по дебету рахунка 80 і кредиту рахунка 58.
Якщо вартість придбання облігацій і аналогічних цінних паперів нижча від їхньої номінальної вартості, то кожного разу при нарахуванні належного по них доходу (відсотка) провадиться відображення донарахованої частини різниці між номінальною вартістю і вартістю придбання по дебету рахунка 58 і кредиту рахунка 80.
Донарахування (списання) різниці провадиться в такому порядку, щоб на час погашення облігацій і аналогічних цінних паперів їхня вартість на рахунку 58 дорівнювала номінальній вартості.
Платник податку має право здійснювати операції з цінними паперами лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії), якщо такі операції за календарний рік перевищують 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Продаж акцій, облігацій, казначейських зобов'язань відображається по обліку записами по дебету рахунків по обліку грошових коштів і кредиту рахунка 46 "Реалізація" за продажною вартістю з одночасним записом по дебету рахунка 46 та кредиту рахунка 58 за купівельною вартістю.
Бухгалтерський облік вексельного обігу регулюється листом Міністерства фінансів України від 12.08.92 р. №18-4116. Одержання векселя від покупця за відчужену (реалізовану) продукцію (товари, роботи, послуги) відображається записом по дебету рахунка 59 "Векселі одержані" та кредиту рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
При погашенні векселя дебетується рахунок 51 "Розрахунковий рахунок" і кредитується рахунок 59.
Видача векселя на суму отриманих товарів (робіт, послуг) відображається по дебету рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками" і кредиту рахунка 66 "Векселі видані".
Суму витрат у вигляді договірного відсотка за відстрочку платежу векселедавець відображає по дебету рахунків 26, 44 та кредиту рахунка 66.
Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями, відображається по дебету рахунка 66 і кредиту рахунка 51.
При здійсненні дисконтних операцій (продаж векселів векселедержателем) записи на суму проданих векселів проводяться по кредиту рахунка 59 "Векселі одержані" в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок" на суму, одержану за проданий вексель, і рахунком 80 "Прибутки і збитки" на суму дисконту.
Придбані за оплату векселі відображаються покупцем за вартістю придбання по дебету рахунка 58 "Фінансові вкладення" та кредиту рахунка 51 "Розрахунковий рахунок".
Продаж таких векселів відображається у зворотному порядку із зарахуванням різниці між вартістю продажу і вартістю придбання векселів до складу фінансових результатів.
Схема бухгалтерських проведень по операціях з акціями та векселями наводиться в табл.
Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
Зміст правопорушення Фінансові санкції для юридичних осіб Фінансові санкції для громадян чи посадових осіб
Випуск в обіг та розміщення цінних паперів незареєстрованих відповідно до чинного законодавства до 10.000 н.м.д.г. або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій від 50 до 100 н.м.д.г.
Діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії) до 5.000 н.м.д.г. від 20 до 50 н.м.д.г.
Ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації до 1000 н.м.д.г. від 50 до 100 н.м.д.г.
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряд- жень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів до 500 н.м.д.г. від 20 до 50 н.м.д.г.
Крім фінансових санкцій, передбачені також інші види покарань. За порушення учасником ринку цінних паперів вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії можливі також такі покарання:
- винесення письмового попередження;
- зупинення на термін до одного року розміщення (передплату, продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента;
- зупинення на термін до одного року дії спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів;
- анулювання дії спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів (можливе застосування також у разі повторного винесення письмового попередження та зупинення дії ліцензій).
За порушення учасником ринку цінних паперів вимог законодавства про цінні папери передбачено:
- припинення допуску цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін.
У разі виявлення ознак правопорушення у вигляді випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів або діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії) передбачене зупинення всіх операцій по банківських рахунках відповідної юридичної особи до виконання або скасування в судовому порядку рішення про накладення штрафу.
За порушення фондовою біржею вимог законодавства про цінні папери і статуту та правил фондової біржі - припинення торгівлі на фондовій біржі (до усунення таких порушень).
Відповідальність за порушення законодавства на ринку цінних паперів обумовлена ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ЗУ "Про цінні папери та фондову біржу" та Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженими наказом ДКЦПФР №2 від 09.01.97 р. (надруковано в "ГК" №25/97).
Штрафи накладає державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її рішення про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.
Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.
Ліцензія на право здійснення діяльності на ринку цінних паперів потрібна юридичним особам, які професійно здійснюють цю діяльність, тобто є торговцями цінними паперами. Роз'яснення щодо визначення критеріїв професійної діяльності подано у Рішенні №7 від 14.05.97 р. ДКЦПФР. Вимоги, яким має відповідати торговець цінними паперами, такі:
- це обов'язково має бутиюридична особа, а саме: акціонерне товариство (статутний фонд якого сформовано з іменних акцій), товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне або командитне товариство;
- операції з цінними паперами становлять виключний вид діяльності.
Таким чином, звичайне підприємство, що займається виробничою, торговельною або посередницькою діяльністю, має право без ліцензії самостійно купувати і продавати цінні папери лише в межах, встановлених ДКЦПФР; при збільшенні обсягів торгівлі цінними паперами воно зобов'язане скористатися послугами посередника, бо такому підприємству ліцензію ДКЦПФР не дасть.

 
 

Цікаве

Загрузка...