WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Цінні папери: основні види, вартісні фактори. 1. Основні види цінних паперів - Реферат

Цінні папери: основні види, вартісні фактори. 1. Основні види цінних паперів - Реферат

вкладати гроші інвестора і так далі.
Оцінивши ці, а також інші аспекти, потенційний інвестор приймає рішення щодо доцільності придбання даних цінних паперів. Цінні папери вважаються відносно надійними, якщо ризик, що існує при їхньому придбанні, є невеликим. І навпаки, чим більш ризикованим заходом є вкладання засобів інвестора, тим менш надійними для нього є дані цінні папери. Зворотна взаємозалежність між надійністю і ризикованістю впливає на вартість цінних паперів.
Остання є тим вище, чим менш надійними і більш ризикованими є конкретні цінні папери.
Визначеність
Визначеність, як вартісний фактор, є близьким до фактора надійності чи ризикованості, однак усе-таки є відносно самостійним. Розходження між ними полягає в наступному. У першому випадку мова йде про те, що інвестор усвідомлює існування імовірності того, що емітент може не виконати взяті на себе зобов'язання, і тому він - інвестор - може понести збитки. В другому випадку мова йде про можливість інвестора судити про щось з більшим чи меншим ступенем вірогідності. Визначеність допомагає орієнтації інвестора і впливає на його рішення щодо придбання або непридбання конкретних цінних паперів.
У зв'язку з поліцентричним характером загальноринкової взаємодії, а також існуванням взаємозв'язків між економічними і неекономічними факторами, говорити про існування абсолютної визначеності практично неможливо. Вона існує лише як відносна. Інвестор, вкладаючи кошти в цінні папери, не завжди має можливість вірогідно думати про те, чи вдасться йому повернути свій внесок і одержати доход по ньому. Тобто він перебуває в стані більшої чи меншої невизначеності. З урахуванням цього, інвестор визначає свою готовність вкласти кошти в цінні папери або утриматися від цього. Як правило, інвестори не бажають здобувати що-небудь на ринку цінних паперів, якщо майбутня доля їхніх вкладень є у великій мірі невизначеною. Тому, чим більше визначеність, тим меншою є вартість конкретних цінних паперів, і навпаки.
Тривалість "життя" цінних паперів
Тривалість "життя" цінних паперів, як вартісний фактор, більше значення має для боргових цінних паперів, однак він також враховується і при визначенні вартості цінних паперів, що підтверджують участь (членство).
Усі цінні папери мають визначений цикл "життя". Емітенти випускають їх (тобто "дають їм життя"), потім вони є в обігу або зберігаються (тобто "живуть"), і нарешті, вилучаються з оберту або погашаються (тобто "припиняють життя"). Навіть ті цінні папери, що випущені на невизначений термін, є лише теоретично безстроковими.
При випуску боргових цінних паперів у переважній більшості випадків емітент вказує термін, на який вони випускаються, і по настанні якого він зобов'язується цілком виконати свої зобов'язання перед інвестором. При випуску акцій і інших цінних паперів, що підтверджують участь, навіть якщо емітент і не називає термін, на який вони випускаються, період їхнього "життя" звичайно обмежується перерахуванням випадків, при настанні яких емітент припинить своє існування. Разом з ним припинять "життя" і випущені їм цінні папери.
Вартість конкретних цінних паперів завжди знаходиться в прямій залежності стосовно тривалості їх "життя". Це означає, що чим більша вартість "життя" цінних паперів, тим більшою є їх вартість.
Наприклад, той самий емітент випускає облігації з тривалістю "життя" у 1 рік і 10 років. Вартість останніх звичайно буде вище в порівнянні з вартістю перших. Це означає що відсоток по 10-річних облігаціях буде вище, ніж відсоток по облігаціях, випущеним на 1 рік.
Ліквідність цінних паперів
Під ліквідністю цінних паперів звичайно мають на увазі здатність цінних паперів перетворюватися в гроші. Іншими словами, ліквідність означає швидкість, з якою визначені цінні папери можуть бути продані на ринку.
Зазначена здатність може бути більшою в одних цінних паперів і меншою в інших. Тобто одні цінні папери швидко продаються і купуються на ринку, інші - більш повільно. У першому випадку говорять про ліквідні цінні папери, у другому - неліквідні.
Ліквідні цінні папери легко переходять із власності одних інвесторів у власність інших. Можна сказати, на них у будь-який момент часу існує попит та пропозиція.
Неліквідні цінні папери, як правило, складно і повільно переходять із власності одних інвесторів у власність інших
У зв'язку з цим ліквідні і неліквідні цінні папери розрізняються по вартості. Для будь-якого інвестора, крім інших критеріїв оцінки конкретних цінних паперів, велике значення має наявність можливості продати ці цінні папери в потрібний йому момент. Чим більше така можливість, тим краще інвестору. Він може в будь-який момент одержати гроші від продажу цінних паперів і вжити їх за своїм розсудом. За такий привілей інвестору приходиться платити. Тому ліквідні цінні папери звичайно є менш дохідними для нього.
Таким чином, вартість цінних паперів знаходиться стосовно ліквідності в зворотному взаємозв'язку. Чим більш ліквідними є визначені цінні папери, тим меншою є їхня вартість.
Відповідно до вимог податкового законодавства платник податку має забезпечити окремий облік операцій з цінними паперами і деривативами.
Випуск акціонерним товариством акцій у межах статутного фонду відображається по обліку записом по дебету рахунка 75 "Розрахунки з учасниками" і кредиту рахунка 85 "Статутний фонд".
Надходження від учасників у грошовій і натуральній формах як оплата за придбані акції відображається записом по дебету рахунків, на яких обліковуються грошові та матеріальні цінності, та кредиту рахунка 75 "Розрахунки з учасниками".
Викуп акцій в акціонерів відображається записом по дебету рахунка 56 "Iнші грошові кошти" і кредиту рахунків по обліку грошових коштів.
Продаж викуплених акцій відображається за ціною реалізації по дебету рахунка грошових коштів та кредиту рахунка 46 "Реалізація" і водночас робиться запис по дебету рахунка 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 56 "Iнші грошові кошти" на балансову вартість реалізованих акцій.
За рішенням акціонерного товариства, викуплені акції можуть бути анульовані, в такому разі робиться запис по дебету рахунка 85 "Статутний фонд" і кредиту рахунка 56 "Iнші грошові кошти".
Придбання акцій інших підприємств, а також облігацій і казначейських зобов'язань відображається по дебету рахунка 58 "Фінансові вкладення" і кредиту рахунків по обліку грошових коштів за цінами придбання з одночасним відображенням використання джерел такого придбання.
Придбані облігації і подібні до них (аналогічні) цінні папери (казначейськізобов'язання), ощадні (депозитні сертифікати), що підтверджують зобов'язання повернути номінальну вартість у передбачений у цінному папері термін та право на одержання фіксованого відсотка (доходу), зараховуються на рахунок 58 "Фінансові вкладення" за вартістю придбання.
У випадках перевищення вартості придбання облігацій та аналогічних цінних паперів над їхньою номінальною вартістю при кожному нарахуванні належного по них доходу (відсотків) списується частина різниці між купівельною та номінальною вартістю,

 
 

Цікаве

Загрузка...