WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Договір про врахування векселів (бланк) - Реферат

Договір про врахування векселів (бланк) - Реферат

"___"___________ 199_року м. ________________
Договір про врахування векселів №____
____________________________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду)
в особі ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника органу Пенсійного фонду)
що діє на підставі Положення (далі - Поручник), з одного боку,
та _________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)
в особі ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника установи банку)
що діє на підставі ____________________, (далі - Банк), з іншого боку, на підставі п. ____ Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1998 р. №75 (далі - Порядок), уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Банк придбаває у Поручника на умовах, визначених цим Договором, векселі, зазначені у Договорі про інкасацію векселів від "____" ______________ 199___р. № ___________, укладеному між Банком та Поручником (далі - Векселі).
2. Обов'язки Сторін
2.1. Поручник зобов'язується протягом трьох робочих днів з дня підписання цього Договору здійснити на векселях індосамент про скасування попереднього індосаментупро інкасування векселів і здійснити відповідно до Порядку новий індосамент про передачу векселів Банку згідно з реєстром, що додається.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Прийняти за індосаментом векселі Поручника з позначкою у реєстрі про одержання векселів та протягом трьох робочих днів з дня одержання векселів перерахувати на рахунок Поручника № ________________________________ МФО _________________ оплату за придбані векселі у сумі _______________________ грн.
2.2.2. Сплачувати Поручнику пеню в розмірі ____ відсотків своєчасно не перерахованих в рахунок оплати векселів сум за кожний день затримки перерахування коштів.
3. інші умови
3.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та односторонньому розірванню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством.
3.2. Усі спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів або у претензійному порядку відповідно до законодавства.
3.3. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.
Юридичні адреси Сторін
Поручник Банк
__________________________________________ _____________________
__________________________________________ _____________________
Керівник органу Керівник установи
Пенсійного фонду _____________________ банку _____________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
МП МП

 
 

Цікаве

Загрузка...