WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Порядок роботи котирувальної комісії - Реферат

Порядок роботи котирувальної комісії - Реферат

категорії після розгляду Котирувальною комісією заяви емітента про переведення до іншої категорії та аналізу його фінансово-економічного стану, який визначається на підставі поданих документів емітента.
Заява реєструється на УМВБ та розглядається Котирувальною комісією протягом 30 робочих днів. При цьому емітент сплачує всі внески та платежі, обумовлені Збірником тарифі УМВБ.
Котирувальна комісія письмово повідомляє емітента про прийняте рішення в 15 денний строк.
Рішення про переведення цінного паперу з вищої категорії до нижчої здійснюється наказом Котирувальної комісії за поданням Начальника УМР у випадку незадоволення вимог, що висуваються цими Правилами до емітентів.
Переведення з одного рівня на інший здійснюється на наступний робочий день після прийняття такого рішення Котирувальною комісією.
Рішення Котирувальної комісії можуть бути оскаржені в Арбітражному комітеті в установленому порядку протягом 15 робочих днів з моменту прийняття цього рішення.
Умови та порядок виключення цінних
паперів із обігу та котирування на УМВБ
Рішення щодо виключення цінних паперів емітента з обігу та котирування на УМВБ приймаються наказом Котирувальної комісії за поданням Начальника УМР, державного представника або на підставі заяви емітента.
Цінні папери вилучаються з обігу на УМВБ згідно з законодавством та рішеннями ДКЦПФР. Цінний папір також може бути вилучений з обігу і котирування на УМВБ у випадку, якщо:
1) фінансовий стан чи операційні результати емітента є незадовільними, наприклад, емітент несе суттєві збитки, чи фінансовий стан емітента погіршується настільки, що за висновком УМВБ, залишається невизначеним, чи буде емітент спроможним задовольняти зобов'язання, коли настане час їхнього погашення;
2) відсутня виплата відсотків чи погашень цінних паперів у визначені умовами випуску терміни;
3) емітентом вчасно не надається інформація, обсяг і терміни надання якої встановлені цими Правилами;
4) відбувається зміна основних параметрів цінного паперу, що котирується на УМВБ, без надання емітентом відповідної інформації;
5) емітент порушує свої зобов'язання щодо інформування власників цінних паперів та УМВБ про свою діяльність або інформація, що подана емітентом, не відповідає дійсності;
6) строк обігу цінних паперів, що котируються на УМВБ, вичерпався і договір про підтримання лістингу не подовжений або договір про підтримання лістингу взагалі розірваний однією із сторін;
7) порушуються ці Правила або інші правила УМВБ;
8) подається заява про неплатоспроможність емітента;
9) на підставі заяви емітента;
10) відбувається ліквідація емітента.
Цінні папери емітента, який здійснює торгівлю цінними паперами власного випуску, мають бути виключені з Біржового реєстру.
Котирувальна комісія УМВБ в 15-денний строк повідомляє письмово емітента (або його довірену особу) про вилучення його цінних паперів із обігу та котирування. Котирувальна комісія має право приймати рішення про вилучення одного виду цінних паперів емітента з одночасним вилученням інших видів цінних паперів того ж емітента з котирування та обігу. інформація про вилучення цінних паперів емітента з обігу та котирування, а також дата фактичного вилучення цінних паперів публікуються в друкованих засобах масової інформації та можуть розповсюджуватися по каналах електронної пошти.
Якщо цінний папір, що був виключений з котирування на УМВБ, протягом двох місяців задовольняє вимоги, за порушення яких його було виключено, Котирувальна комісія має право на підставі заяви Емітента прийняти рішення про включення даного цінного паперу до тієї категорії, з якої його було виключено.
Рішення Котирувальної комісії про виключення цінного паперу може бути оскаржене емітентом в Арбітражному комітеті УМВБ в установленому порядку протягом 15 робочих днів з моменту прийняття такого рішення.
Умови та порядок допуску цінних паперів, які не
включені до Біржового реєстру, до обігу на УМВБ
З метою організації ринку цінних паперів, які не включені до Біржового реєстру УМВБ та знаходяться у власності Членів ФС та їх клієнтів, допускаються до обігу на ФС УМВБ.
УМВБ надає послуги по неофіційному котируванню цінних паперів даної категорії, не беручи на себе ніяких зобов'язань щодо достовірності інформації, що надали Члени ФС, або змін, щодо цінних паперів емітента.
До аукціонних торгів за цінними паперами, які не включені до Біржового реєстру, допускаються папери, що задовольняють наступним вимогам:
1) цінний папір випущений в порядку та згідно з чинним законодавством України, в тому числі нормативними актами ДКЦПФР;
2) цінний папір викликає зацікавленість у учасників торгів та існує можливість його вільного обігу;
3) загальна капіталізація (або розмір статутного фонду) емітента по даних цінних паперах складає суму не меншу, ніж 500000 грн. (для акцій);
4) наявність замовлення не менше, ніж від одного учасника торгів.
Підставою для розгляду та допуску цих цінних паперів до обігу на УМВБ є подання наступних документів:
1) Письмова Заява Члена ФС;
2) Анкета цінного паперу (для акцій);
3) Копію документа про реєстрацію випуску або офіційну інформацію про випуск цінних паперів емітента.
Письмова Заява Члена ФС складається у довільній формі з обов'язковим вказанням повної назви та коду ЄДРПОУ емітента. Заява повинна бути завірена печаткою та підписом керівника Члена ФС.
В Анкеті цінного паперу треба вказати:
1) повну назву емітента;
2) код ЄДРПОУ емітента;
3) податковий код емітента;
4) форма випуску;
5) поштова адреса, телефон та П.І.Б. керівника емітента;
6) повна назва та номер дозволу реєстратора;
7) повна назва та номер дозволу зберігача;
8) повна назва та номер дозволу депозитарія;
9) інформація про реєстратора, зберігача або депозитарія (поштова адреса, контактні тел./факс, термін та вартість перереєстрації/послуг)
Анкета повинна бути завірена печаткою та підписом керівника Члена ФС.
Заява та Анкета подаються до Управління фондового ринку УМВБ, а копія - до Управління моніторингу та регулювання.
Рішення про допуск цінних паперів, які не включені до Біржового реєстру, до обігу на УМВБ приймається Котирувальною комісією не пізніше двох робочих днів з моменту отримання необхідних документів.
Вилучення цінних паперів, які не включені до Біржового реєстру, з обігу на УМВБ може відбутися у випадку ліквідації емітента або за рішенням Котирувальної комісії.
Висновки
Отже, можна зробити висновок, що Котирувальна комісія є одним із найважливіших органів УМВБ або фондової біржі, яка здійснює керуючі і контролюючі функції щодо лістингу (тобто допуску на ринок) цінних паперів.
Котирувальна комісія здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 9 від 15 січня 1997 року "Про реєстрацію фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 215 від 30 грудня 1998 року, інших законодавчих актів України, а також статуту УМВБ та її чинних правил.
Література:
1. Пилипенко А.Я. Господарське право України. - К., 1996.
2. Банківська енциклопедія. Під ред. Мороза А.М. - К.,1993.
3. Статут УМВБ.
4. Положення УМВБ "Про котирувальну комісію УМВБ".

 
 

Цікаве

Загрузка...