WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

щодо випуску і обігу цінних паперів;
- нотаріально засвідчену копію договору з аудитором або аудиторською фірмою;
- нотаріально засвідчену копію депозитного договору з депозитарієм;
- звіт про попередній випуск інвестиційних сертифікатів.
До інформації про випуск інвестиційних сертифікатів повинні бути включені ще такі дані:
1. відомості про інвестиційний фонд чи інвестиційну компанію, а саме:
- повне і скорочене найменування інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії;
- організаційно-правова форма інвестиційного фонду чи компанії;
- тип інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії (відкритий, закритий);
- зміст інвестиційної декларації, яка повинна містити реквізити, передбачені пунктом 10 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.1994 р. № 55 94;
2. дані про емісію інвестиційних сертифікатів:
- сума випуску (емісії) інвестиційних сертифікатів, категорія на початок продажу;
- день початку продажу;
- запланований курс одного інвестиційного сертифіката на початок продажу;
- максимальна кількість інвестиційних сертифікатів, дозволених для придбання одним інвестором;
- обмеження на придбання інвестиційних сертифікатів для окремих категорій юридичних осіб;
- перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а також розподіл цінних паперів за видами.
3. відомості про засновників, зокрема:
- повне найменування та організаційно-правова форма із зазначенням місцезнаходження - для юридичних осіб; прізвища, імена, по-батькові; паспортних даних - для фізичних осіб;
- розмір частки кожного засновника в статутному фонді (у відсотках);
4. органи управління:
- прізвища, імена та по-батькові членів спостережної ради інвестиційного фонду, або керівника інвестиційної компанії, їх паспортні дані;
- їх частка в статутному фонді інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії;
- перелік усіх посад членів Спостережної ради інвестиційного фонду або керівників інвестиційної компанії, які займаються на даний час чи займалися ними за останні 3 роки, в тому числі поза органом управління емітента.
5. відомості про інвестиційного керуючого інвестиційного фонду:
- повне найменування, місцезнаходження, номер і дата державної реєстрації;
- банківські реквізити;
- склад засновників;
- номер і дата видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
- відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладена угода на управління;
- частка в статутному фонді емітента;
- перелік осіб, які контролюються або знаходяться під контролем інвестиційного керуючого.
6. відомості про депозитарій інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії:
- повне найменування, місце знаходження, номер і дата державної реєстрації депозитарія;
- банківські реквізити;
- склад засновників;
- відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладений депозитний договір;
- права власників інвестиційних сертифікатів.
7. відомості про аудитора фонду:
- повне найменування і місце знаходження аудитора, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по-батькові і адреса аудитора із зазначенням номера та дати видачі ліцензії на право ведення аудиторської діяльності.
Відповідальність за достовірність представлених в інформації даних несе емітент. Орган, який здійснює реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, не несе відповідальності за достовірність інформації, представленої для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів, незалежно від суми емісії, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Реєстрація повинна бути проведена не пізніше 30 днів з моменту подання необхідних документів. Орган, який реєструє випуск інвестиційних сертифікатів, зобов'язаний перевірити відповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства України.
Відмова в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів може бути в разі порушення встановлених правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів або невідповідності поданих документів вимогам законодавства.
При реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту присвоюється реєстраційний номер. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітенту видається Свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів.
Реформування власності супроводжується структурною перебудовою економіки і викликає створення фондового ринку як складової частини ринкових відносин, що забезпечує вільний перелив коштів у формі цінних паперів.
Реалізація прав власності громадян України значною мірою залежить від ефективності роботи суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, де перерозподіляють фінансові ресурси за допомогою цінних паперів та організаційного, інформаційного, консультаційного, технічного та іншого обслуговування випуску та обігу цінних паперів, що є, як правило, винятковим або переважним видом діяльності.
Дрібний або некваліфікований інвестор приймає рішення про інвестування за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів, провідне місце серед яких займають інвестиційні (взаємні) фонди.
Про обсяги та масовість здійснення операцій зі спільного інвестування на фондовому ринку України свідчать такі дані: загальний обсяг емісій інвестиційних сертифікатів на 01.01.2000 року складав 1,47 млн. грн., кількість інвестиційних фондів, які займаються цією діяльністю - 180, інвестиційних компаній - близько - 160. тенденція до їх зростання залишається. Якщо ж підсумувати основні надбання спільного інвестування, то вони такі:
- сприяння створенню нагромадженню капіталу;
- підвищення ефективності процесів приватизації;
- перетворення складних інвестиційних рішень у більш прості для дрібних інвесторів з одночасним здійсненнямзменшення ризику;
- сприяння залученню іноземного капіталу у вигляді інвестицій;
- ефективний перелив капіталу між галузями господарства з метою стимулювання діяльності підприємств.
Спільне інвестування має не тільки позитивні моменти, але і ряд негативних, до яких можна віднести непрозорість ринку цінних паперів на перших стадіях розвитку і досить часті випадки некомпетентності працівників інституційних інвесторів, які займаються питаннями спільного інвестування, шахрайські дії керівництва зазначених установ та інше. До об'єктивних факторів, які не сприяють розвитку спільного інвестування в Україні належить: недосконалість чинного законодавства щодо цінних паперів, невизначеність особливостей ведення бухгалтерського обліку, що призводить до неправильного відображення фінансового стану задіяних інвесторів, а іноді й до перекручення фінансових результатів та подвійного оподаткування доходів від спільного інвестування.
Зазначені недоліки суттєво впливають на фінансову довіру дрібних інвесторів і, відповідно,

 
 

Цікаве

Загрузка...