WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

Документарна - це форма, за якої власник встановлюється на підставі пред'явлення сертифіката, а в разі депонування такого - за записом у рахунках депо. Бездокументарна - форма, за якої власник встановлюється на підставі запису в системі ведення реєстру власників цінних паперів або, у разі депонування цінних паперів, за записом у рахунках депо (рахунок депо - це сукупність записів в облікових реєстрах хранителя цінних паперів - депозитарія, необхідна для виконання договору депо з депонентом) [35, с. 46].
Запровадження електронної техніки уможливлює відмову від традиційного друкування цінних паперів на дорогих бланках з водяними знаками. На зміну традиції приходить запис на магнітних носіях інформації (стрічці, дискетах).
У багатьох країнах з'явилася реальна можливість робити емісію цінних паперів без оформлення їх "паперового" (документарного) виду. Замість цього стали практикуватися інші документи, передовсім виписки депозитаріїв, котрі використовуються для доказу прав власників цінних паперів. Але ще досить складно обійтися без "фізичного" паперового документа і така система під силу тільки країнам з високою культурою. Наприклад, у Швеції вже кілька років тому припинили виготовлення цінних паперів у "паперовій" формі.
У Німеччині практикується "проміжний" стан щодо переходу до повністю електронного обігу цінних паперів: з одного боку, облік цінних паперів здійснюється в комп'ютерних системах і перехід цінних паперів фізично з рук у руки вже зник, а з іншого - акціонери досі мають право вимагати від емітента видачі "паперової" акції. Як показує досвід, дрібні акціонери переважно тримають акції на руках, а великі - в електронних системах, використовуючи при цьому глобальний сертифікат, котрий депонується в депозитарії [30, с. 118].
Різні види цінних паперів мають різний рівень надійності. Це послужило причиною розподілу їх на високоякісні (з високою ймовірністю повернення вкладеного капіталу та отримання доходу) та ординарні (більш ризиковані). Використовується також градація цінних паперів за старшинством: на першому місці - акції акціонерних товариств (класичний тип цінних паперів, ліквідних і вигідних); на другому - державні облігації; на третьому - облігації місцевих органів влади і корпорацій; на четвертому - похідні фінансові інструменти.
З фактором надійності зв'язано цілу низку класифікаційних ознак. За видами забезпечення цінні папери підрозділяють на папери, випущені під заставу і під гарантію. Класифікуються цінні папери за видом застави: емісія під нерухоме майно, під рухоме майно, під фондові цінності, під майбутні податкові надходження, під дохід від проекту. Залежно від виду гарантії цінні папери поділяються на гарантовані зобов'язання і реорганізаційні папери. На класифікацію цінних паперів впливають також різновиди відповідальності за виконання зобов'язань: індосамент і аваль. Індосамент - передатний напис на зворотному боці документа, що засвідчує перевідступлення права власності на документ. Аваль - письмове поручництво, яке сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власника документа. Існує й більш узагальнене групування: цінні папери забезпечені й незабезпечені.
Можна згадати й інші класифікаційні ознаки групування цінних паперів. Наприклад, одні цінні папери можуть купувати будь-які особи (юридичні й фізичні); а інші - тільки юридичні, у зв'язку з чим створюються дві різні групи цінних паперів. Крім цього, існує поділ цінних паперів на ті, що реєструються, і ті, що не реєструються. За формою випуску - цінні папери, які підлягають приватному (без публічного оголошення). За способом розповсюдження - до безпосередньо розповсюджуваних і до розповсюджуваних тільки через дилерів. Існують три групи цінних паперів, зв'язаних із наявністю і видом їхнього викупу (відкликання) емітентом: папери з можливістю викупу всього випуску,, викупу частини випуску і взагалі без права викупу. Є цінні папери, що індексуються і не індексуються, коректуються і не коректуються, папери з дисконтом і без нього, ті, що оподатковуються й неоподатковуються, навіть такі папери, як платні (котрі купують), так і розповсюджувані безплатно (преміальні).
Кількість типів, видів, різновидів й модифікацій цінних паперів значно більша, ніж є в ужитку термінів. Тому, з одного боку, деякі види цінних паперів можна визначити тільки описово, а з іншого - той самий термін використовується у назвах різних цінних паперів. Прикладом цього може бути термін "сертифікат".
Слово "сертифікат" французького походження (certificat), сягає своїми коренями до латинських "безсумнівний" (certus) і "роблю (facio). Загальне значення цього слова - документ, що засвідчує той чи інший акт. Термін "сертифікат" є досить поширеним у різних сферах економічної діяльності. Наприклад, у зовнішній торгівлі сертифікат якості підтверджує якість товару, у морській справі видають сертифікат про мореходність судна. У термінології фондового ринку користуються поняттями глобального ощадного; інвестиційного і компенсаційного сертифікатів.
Так звані глобальні сертифікати вже давно застосовуються у світовій практиці обороту цінних паперів. Такий документ замінює, хоч і тимчасово, певну кількість цінних паперів у їхньому первинному вигляді - на звичайних бланках. Глобальний сертифікат має ті самі реквізити, що й окремо оформлений цінний папір і може бути доказом під час розгляду позову в суді. Завдяки цьому компактний документ спрощує діловодство і забезпечує гарантію безвідкличності зобов'язань елемента та гарантію здійснення прав інвестора. Глобальний сертифікат зручно зберігати в депозитарії, котрий веде загальний облік прав щодо цінних паперів.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Національну депозитну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитній системі" [№ І. 3].
Видача такого сертифіката практикується в Росії, і його власник набуває права вимагати від елемента виконання його зобов'язань. У старому ж сертифікаті вказується кількість цінних паперів, їхні види і номінальна вартість.
Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення договірного терміну суми депозиту й оплати відсотків за користування ним.
Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент на визначений термін), до запитання, іменні та на пред'явника [5, с. 6].
Іменні сертифікати обертанню непідлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.
Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "ощадний сертифікат", найменування банку, що випустив сертифікат, та

 
 

Цікаве

Загрузка...