WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

інвестиційною компанією, яка підтверджує право власника такого сертифікату на участь в інвестиційному фонді або інвестиційній компанії, а також на отримання грошового доходу за ним. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії в літературі ще називаються підприємствами по колективному інвестуванню в цінні папери, що перебувають у вільному обігу.
Інвестиційні сертифікати випускаються з метою мобілізації грошових коштів, котрі в подальшому будуть вкладатися в різноманітні цінні папери. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії не мають права вкладати всі мобілізовані засоби в один будь-який цінний папір; їхні інвестиції повинні бути портфельними . Дохід від вкладів, за вирахуванням витрат на адміністративне управління діяльністю фонду чи компанії повністю підлягає виплаті власникам інвестиційних сертифікатів.
Інвестиційні сертифікати можуть бути іменними чи на пред'явника вони повинні містити такі реквізити:
- Фірмове найменування інвестиційного фонду чи компанії;
- Місцезнаходження інвестиційного фонду чи компанії;
- Найменування цінного паперу - "Інвестиційний сертифікат" та його порядковий номер;
- Дата випуску;
- Вид інвестиційного сертифіката, його номінальну вартість;
- Ім'я власника (для іменного інвестиційного сертифікату);
- Строк виплати дивідендів;
- Підпис посадової особи - інвестиційного керуючого чи іншої уповноваженої особи.
- Печатку інвестиційного фонду.
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката повинна дорівнювати номінальній вартості однієї акції, що належить засновникам, але не може бути меншою 10 коп.
Для випуску інвестиційного сертифіката укладається договір з інвестиційним керуючим, аудитором або аудиторською фірмою, а також депозитний договір з депозитарієм, здійснюється реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів, публікуються інвестиційна декларація та інформація про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії.
Для здійснення спільного інвестування інвестиційні фонди, а також інвестиційні компанії, що заснували спільні фонди, випускають інвестиційні сертифікати, які пропонуються для розміщення серед учасників. Кошти, отримані від учасників, відкриті фонди інвестують у цінні папери інших емітентів.
Закриті фонди мають право на здійснення інвестування в цінні папери та придбання нерухомого майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських товариств, у процесі приватизації.
Інвестиційні сертифікати відкритих фондів можуть бути придбані за кошти їх учасників, закритих фондів - за кошти учасників та приватизаційні папери. Емісія інвестиційних сертифікатів здійснюється після реєстрації їх випуску у Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Фонди мають право здійснювати загальну емісію інвестиційних сертифікатів на суму, розмір якої не повинен перевищувати 150разового розміру їхніх статутних фондів.
Відкриті фонди випускають інвестиційні сертифікати, які не підлягають вільному перепродажу, а закриті - такі, що підлягають вільному перепродажу.
Інвестиційні сертифікати пропонуються для розміщення та викуповуються фондом за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів, у терміни, встановлені інвестиційною декларацією. Чистими активами інвестиційного фонду визначається вартість активів, у якій вміщено кошти засновників та учасників фонду, в поточних цінах на момент оцінки.
Інвестиційні сертифікати закритих фондів можуть обмінюватися на приватизаційні папери, якщо ці фонди в порядку, встановленому Фондом державного майна України, отримали дозвіл на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами. Закриті фонди обслуговують власників приватизаційних паперів з такими обмеженнями: інвестиційні сертифікати підлягають викупу фондом не раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів; учасникам інвестиційного фонду не гарантується фіксований розмір дивідендів.
Фонд має право здійснювати додаткову емісію інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі до обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних паперів у порядку, який затверджується Фондом державного майна України та Мінфіном України.
Приватизаційні папери, які перебувають у власності фонду, підлягають індексуванню в разі загальної індексації приватизаційних паперів.
Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії мають право тримати в своїх активах до 25 відсотків цінних паперів одного емітента за умови їх придбання за приватизаційні папери. Оцінка чистих активів фонду здійснюється відповідно до Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів інвестиційної компанії, що затверджується Мінфіном України. Взаємний фонд зобов'язаний за цією ціною викуповувати інвестиційні сертифікати в учасників фонду.
Доходи фонду складаються з дивідендів та інших надходжень від цінних паперів, що перебувають у власності фонду, та доходів від операцій з цінними паперами та іншими активами. Доходи фонду, цього засновників та учасників оподатковуються при виплаті дивідендів у порядку встановленому чинним законодавством.
Прибуток фонду підлягає розподілу між засновниками та учасниками у вигляді дивідендів. Прибуток засновників фонду відповідно до інвестиційної декларації може бути спрямований на збільшення розміру статутного фонду.
Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Однак ця реєстрація не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів. Інвестиційний фонд або компанія (емітент інвестиційних сертифікатів) має право на випуск інвестиційних сертифікатів з моменту його реєстрації.
Порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється в такій послідовності:
- надання документів, необхідних для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів;
- розгляд документів в Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- прийняття рішення про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів чи про відмову її проведення;
- видача свідоцтва про реєстраціювипуску інвестиційних сертифікатів.
Для реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів емітент подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:
- заяву про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, яка складається у довільній формі із зазначенням загальної суми емісії, номінальної вартості сертифіката, категорії і кількості сертифікатів, юридичної адреси емітента, номера телефону емітента;
- копію рішення про державну реєстрацію емітента;
- нотаріально засвідчену копію статуту емітента;
- копію рішення вищого органу інвестиційної компанії про заснування взаємного фонду та випуск інвестиційних сертифікатів;
- затверджену вищим органом емітента інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів, яка підлягає обов'язковому опублікуванню у пресі;
- нотаріально засвідчену копію договору інвестиційного фонду з інвестиційним керуючим та номер і дату видачі йому дозволу на здійснення діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...