WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону - Дипломна робота

юридично незалежні від емітентів. Створення цих установ є одним з першочергових заходів щодо забезпечення права власності на цінні папери, як основи для переходу до ринкової економіки.
На результати конкурентної боротьби між комерційними банками та небанківськими фінансовими інститутами, безумовно, впливають заходи з формування українського ринку цінних паперів, що застосовуються державою.
Про теперішню слабкість відтворювальної функції корпоративного сектора свідчить те, що тільки 18 % акціонерних товариств України здійснили дві та більше емісій цінних паперів. З іншого боку, розширення участі комерційних банків у діяльності на ринку цінних паперів не підкріплюється зацікавленістю у фінансуванні корпоративного сектора економіки - довгострокові кредити банків складають лише 10 відсотків від загальних обсягів кредитування підприємницької діяльності.
Коли ж мова йде про загальні проблеми розвитку фондового ринку, то неможливо окреслити локальне коло проблем в статиці. Економічні та політичні процеси, що відбуваються в країні, завжди накладають свій відбиток на динаміку процесів на фондовому ринку. Так, президентські вибори в жовтні 1999 р. стали суттєвим фактором падіння активності учасників ринку, оскільки навіть найбільш ліквідні цінні папери не обертаються при відсутності політичної стабільності в країні.
Одним з напрямків економічних реформ в Україні, а також важливим джерелом надходження коштів до бюджету є подальше здійснення приватизації, що потребує вдосконалення розвитку організованого ринку цінних паперів.
В числі причин, що гальмують розвиток вторинного ринку, є система оподаткування, яка робить невигідним працювати на вторинному ринку, особливо на біржовому, який є завжди більш організованим і прозорим з боку повноти відображення доходів, сплати податків з них, і гарантію клієнтам повної безпеки в розрахунках.
При таких обставинах аналогічні угоди, що укладаються на організованому вторинному ринку України, можуть бути збитковими в той же час як на досконалих світових ринках - прибутковими. Такі розбіжності пояснюються, головним чином, відсутністю державного мита на розвинутих фінансових ринках, втім, це пропонується запровадити в українську політику. Скорочення операцій як на ринку корпоративних цінних паперів, так і на вторинному ринку призведе до помітних втрат бюджету.
Уповноважена податкова політика покращує ділову активність учасників ринку цінних паперів. А якщо головні діючі особи фондового ринку - емітенти та інвестори перебувають під значним податковим тиском, то вони не зацікавлені в активізації своєї діяльності. Треба наголосити, що це суттєво впливає на випуск облігацій підприємств.
Такий спосіб залучення так званих "дешевих" коштів став неможливим внаслідок надмірного оподаткування. То як же роз'яснити власникам, чому дивіденди стали для них недосяжними, чому професійні учасники ринку не можуть активно розвивати свою діяльність, що так необхідна для формування інфраструктури фондового ринку? Для вирішення цієї проблеми комісія з цінних паперів та фондового ринку підготувала проект Закону України "Про внесення змін до закону України" "Про оподаткування прибутку підприємств". Можливо прийняття цих змін до закону дасть змогу більш інтенсивно розвиватися фондовому ринку України і виконувати важливу функцію по залученню внутрішніх та іноземних інвестицій, що сприяли пожвавленню національної економіки.
Одним із факторів створення фондового ринку є інформаційна відкритість та прозорість (створено Центр громадської інформації, де можна отримати інформацію, яка надходить від емітентів). Проте, не всі емітенти оперативно надають потрібну інформацію [12, с. 16].
Якщо ці питання вирішити, то це прискорить розвиток організованого фондового ринку в Україні, що, в свою чергу, позитивно вплине на масовий вияв довіри до українських цінних паперів, на їх ліквідність, капіталізацію ринку, сприятиме збільшенню доходів до бюджету, прискоренню приватизаційних процесів, виведенню із кризи су економіки України.
1.4 Правове забезпечення функціонування
ринку цінних паперів.
Механізм законодавчого регулювання ринку цінних паперів в нашій країні - це багаторівнева ієрархічна структура, в основі якої знаходиться Конституція України.
Зокрема, в статті 92 передбачено, що "засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків" встановлюються виключно законами України.
За роки незалежності в Україні формується законодавство з питань ринку цінних паперів. І тепер існує більше 80 законодавчих актів, що стосується різних граней регулювання правовідносин на українському ринку цінних паперів - це закони України, Укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, нормативні акти міністерств та відомств, які в межах своїх повноважень здійснюють регулювання та контроль на ринку цінних паперів.
На цей час вже склалися декілька напрямків формування і розвитку законодавчої бази з питань регулювання ринку цінних паперів:
o Закони, укази, постанови з питань формування та регулювання ринку цінних паперів в цілому;
o Закони, укази, декрети, постанови, нормативні акти з питань визначення видів цінних паперів, порядку їх реєстрації, випуску та регулювання обігу;
o Закони, постанови, нормативні документи з питань розвитку професійної діяльності на ринку цінних паперів;
o Закони, нормативні документи, що здійснюють опосередковане законодавче регулювання відносин на ринку цінних паперів та діяльності його учасників;
o Закони, укази, постанови та інші законодавчо-нормативні документи, які забезпечують здійснення фінансової та інвестиційної політики в Україні, що сприяє розвитку ринку цінних паперів;
o Державні програми, специфічні акти-концепції, які визначають методи та напрямки регулювання ринку цінних паперів. Це, зокрема, Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України, програми діяльності Уряду, програми приватизації та інші;
o Договори, конвенції, угоди, укладені з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими структурами в сфері розвитку, функціонування та регулювання ринку цінних паперів;
o Кодекси, положення яких регулюють встановленняправовідносин власності на ринку цінних паперів. Сюди можна віднести Цивільній кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення.
Слід наголосити, що загальні засади регулювання відносин ринку цінних паперів в Україні встановлюються не лише згаданими законодавчо-нормативними документами, а також Законом України "Про власність", яким визначається поняття права власності і його складових - прав володіння, користування і розпорядження, закріплює форми власності, підтверджує принципи рівності всіх форм власності і гарантії захисту прав та інтересів власників від неправомірних дій з боку юридичних чи фізичних осіб або держави [11, с. 245].
Крім цього, закон України "Про цінні папери та фондову біржу"

 
 

Цікаве

Загрузка...