WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів та його основні характеристики - Курсова робота

Ринок цінних паперів та його основні характеристики - Курсова робота

з цінними паперами займаються спеціальні організації - клірингові корпорації. Крім того, ряд установ, що називаються депозитаріями, здійснюють зберігання цінних паперів, облік їх власників. Зараз у багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою створені централізовані депозитарії.
2.2. Елементи ринку цінних паперів.
Усю сукупність цінних паперів можна умовно поділити на дві групи. До першої належать свідчення про власність: насамперед акції, акціонерні сертифікати, опціонні свідоцтва, фінансові фьючерси, ордери, варанти, коносаменти тощо. Другу групу цінних паперів утворюють облігації, векселі, чеки, різні державні боргові зобов'язання тощо.
Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо дозволяє чинне законодавство, можна передавати іншим особам шляхом індосаменту (передавальних записів, що засвідчують перехід прав на цінний папір до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.
Цінні папери можуть використовуватись для розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Випускає їх юридична особа, яка зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов випуску цінних паперів.
Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском цінних паперів виконувати в строк і в порядку, передбаченому законодавчими актами. Права та обов'язки щодо цінних паперів виникають із моменту їх передачі емітентом одержувачу чи його уповноваженій особі.
Відповідно до Закону України "Про цінні папери й фондову біржу" можуть випускатися та обертатися такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання республіки, ощадні сертифікати, векселі.
Акція - це один із видів цінних паперів, що засвідчує вкладання певної суми грошей в уставний фонд акціонерного товариства. Акції не враховують установленого строку дій (обігу). Випускаються вони акціонерними товариствами, підприємствами, банками, іншими організаціями, заснованими на колективній власності, і дають право їх власнику на отримання певного доходу - дивіденду, з прибутку акціонерного товариства, також - на участь в управлінні ним та розподілі майна при ліквідації останнього. Грошова сума, зазначена в акції, є її номінальною вартістю, а ціна, за якою акція продається на РЦП - її курсом. Рішення про випуск акцій приймається засновниками або загальними зборами членів акціонерного товариства. Акції випускаються іменні та на пред'явника, звичайні (прості) й привілейовані, засновницькі.
Облігація - вид цінного паперу, за яким її власнику виплачується щорічний доход, розмір якого наперед встановлений у формі певного відсотка до номінальної вартості облігації. Можуть випускатися іменні та на пред'явника, відсоткові, цільові, що вільно обертаються з обмеженим обігом.
Казначейські зобов'язання - вид цінних паперів, на пред'явника, що розміщуються виключно на вільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету й дають право на одержання фінансового доходу.
Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків.
Вексель - офіційне боргове зобов'язання певної форми, яке надає його власникові право вимагати оплати боржником указаної у векселі суми у встановлений строк.
Різноманітність функцій, які виконують цінні папери, веде до зростаючої диверсифікації їх ринків. Протягом останніх десятиріч інтенсивного розвитку набули зв'язки між ринками короткострокових і довгострокових цінних паперів. Особливо велику роль у налагодженні цих зв'язків відіграють нові "проміжні" ринки - активний ринок комерційних паперів, ринки відсоткових та індексних фьючерсів. Зазначимо, що поряд із загальними рисами ринки цінних паперів мають істотні відмінності, між ними існують певні інституціональні та юридичні межі.
Обіг цінних паперів у країнах з соціальною ринковою економікою має розвинуте правове регулювання. Наприклад, у США діють федеральні закони про цінні папери з 1922 року. У всіх штатах існує закон, який встановлює державний контроль за обігом цінних паперів. Він отримав назву "закону голубого неба". Ним захищаються права власника від спекуляції, коли покупцеві не пропонують ніякої реальної цінності. Діють також правила національної Асоціації біржових маклерів. У ФРН діють федеральні закони про операції з цінними паперами, про біржі та біржові операції, про порядок зберігання вкладів, зберігання та придбання цінних паперів і інші. Держава створює спеціальні органи, які контролюють обіг цінних паперів.
ВИСНОВОК
У даній роботі були розглянуті різні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку. Ринок цінних паперів грає важливу роль в системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для нормального функціонування ринкової економіки. Тому відновлення і регулювання розвитку фондового ринку є однією з першочергових задач, що стоять перед урядом, для рішення якої необхідне прийняття довгострокової державної програми розвитку і регулювання фондового ринку і суворий контроль за її виконанням.
Незважаючи на всі негативні характеристики, сучасний український фондовий ринок - це динамічний ринок, що розвивається на основі: масштабної приватизації і пов'язаного з нею масового випуску цінних паперів; випуску, що розширяється підприємствами і регіонами, облігаційних позик; швидкого поліпшення технологічної бази ринку; доступу, що відкрився на міжнародні ринки капіталу; швидкого становлення масштабної мережі інститутів - професійних учасників ринку цінних паперів і інших чинників.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Алексеев М.Ю. "Рынок ценных бумаг и организация работы на нём". - М.: Финансы и статистика, 1992 г.
2. Алехин Б.И. "Рынок ценных бумаг" - Самара. Сам Вен 1992 г.
3. Бороздин П.Ю. "Ценные бумаги и фондовый рынок": учебное пособие - М.: Институт экономики и права, 1994 г.
4. Колесник В.В. "Введение в рынок ценных бумаг" К.,
А. Л. Д., 1995 г.
5. Маркс К. "Капитал" // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2 вид., т.23, 24, 25 - ч. І, ІІ
6. Маркс К., Энгельс Ф. соч. - 2-ое издание т.23, 24, 25 -
ч. І, ІІ
7. Мочерний С.В. "Основи економічної теорії"- Тернопіль АТ "Тарнекс", 1993 р.
8. Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. - М.: Перспектива, 1995
9. Оскольский та ін. "Фондовий ринок України" - К: УФБ "Скарбниця", 1994
10. Павлов С.В. "Фондовая биржа и ее роль в экономике несовременного капитализма" - М, 1989
11. Словник ділової людини. - М.: Економіка, 1992.
12. Чухно А.А. "Основи економічної теорії" - К., 1994.
13. "Новий етап розвитку фондового ринку" //Закон і бізнес - 1996, № 9
14. "Становлення фондового ринку: роль держави" // Урядовий кур'єр - 1996, № 9.
15. "Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України" // голос України - 1995, № 206-207

 
 

Цікаве

Загрузка...