WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Облік операцій з недержавними цінними паперами в комерційних банках - Курсова робота

Облік операцій з недержавними цінними паперами в комерційних банках - Курсова робота

193.
Перевищення ринкової вартості ціною паперу над її балансового вартістю не супроводиться бухгалтерськими проводками.
Банки і кредитні установи по підсумках кварталу повинні проводити коректування створених раніше резервів під обезцінювання вкладень в цінні папери з урахуванням кількості цінних паперів і ринкової вартості.
Якщо по підсумках звітного кварталу ринкова вартість цінного паперу, під яку раніше був створений резерв під обезцінювання, підвищилася зверх ринкової ціни, яка використовувалася як базова для створення резерву по підсумках попереднього звітному кварталу, то сума резерву під обезцінювання даного паперу коректується у бік зменшення аж до повного перерахування коштів з резерву на рахунок прибутків звітного кварталу .При цьому робиться наступна проводка:
Д-т. рах. № 944 "Резерви під обезцінювання вкладень в цінні папери"
К-т рах. № 960 "Операційна і різні прибутки".
Якщо по підсумках звітного кварталу ринкова вартість цінного паперу, під яку раніше був створений резерв під обезцінювання, знизилася відносно ринкової ціни, яка використовувалася як базова для створення резерву по підсумках попереднього звітному кварталу, сума резерву під обезцінювання даного паперу коректується у бік збільшення, тобто проводиться до нарахування резерву до необхідного розміру. При цьому сума резерву під обезцінювання вкладень в цінні папери не повинна перевищувати 50% балансових вартості цього паперу.
У цьому випадку робиться наступна проводка:
Д-т рах. № 970 "Операційна і різної витрати" по статті "Іншої витрати"
К-т рах. № 944 "Резерви під обезцінювання вкладень в цінні папери".
Якщо цінний папір, в який вкладені кошти банку не задовольняє критеріям, відповідно до яких цінні папери з одним реєстраційним номером відносяться до цінних паперів з ринковою котирування для цілей створення резервів під їх обезцінювання по підсумках завершеного кварталу, за ринкову вартість за станом на останній робочий день звітного кварталу приймається фактична ціна купівлі ціною паперу, зменшена в два рази.
При реалізації цінного паперу, для якої раніше був створений резерв під обезцінювання, сума резерву перераховується на рахунок № 960 "Операційна і різні прибутки".
При цьому робиться проводка:
Д-т рах. № 944 "Резерви під обезцінювання вкладень в цінні папери"
К-т рах. № 960 "Операційна і різні прибутки".
Резерви під обезцінювання цінних паперів, створені у відповідності з раніше діючим добре-таки, списуються на балансовий рахунок № 981 "Прибутки і збитки до звітного року" в терміни не пізніше за проведення чергове збори акціонерів. При цьому робиться наступна проводка:
Д-т рах. № 944
К-т рах. № 981.
Висновок.
У наш час ринок цінних паперів України є ще досить аморфним. Немає поки що чіткого розмежування між первинним і повторним, біржовим ринком. Представлений він в основному фондовими і товарними біржами, які поглинають основний потік приватних цінних паперів.
Розвиток первинного ринку цінних паперів в структурі всього ринку можливо лише при розвитку наступних умов:
ў більше за широку і активну приватизацію підприємств, компанії і асоціації;
ў створення посередників - інвестиційних банків і брокерських фірм, які могли б здійснити посередницьку функцію між емітентами і покупцями так, як це прийняте в світовій практиці, зокрема США, Канаді, Англії, Японії;
ў більш широкої реалізації облігацій компаній і підприємств. На Заході основна частина фінансування (70 - 95 %) ринку цінних паперів здійснюється за рахунок випуску облігацій корпорацій і компаній. Саме первинний ринок там базується на облігаціях, а головним посередником розміщення є інвестиційні банки.
Український ринок значно відстає від світового ринку. Але, в найближчий час при скороченні інфляції можливо чекати розвиток ринку корпоративних цінних паперів (акції, облігації, векселя), що може благотворно вплинути на економіку. Так емісія акцій як відомо є найбільш дешевою формою кредитування, і тим більше безстрокової.
При всьому різноманітті видів цінних паперів дозволених до випуску і звертанню (акції, облігації, векселя, варанти, ф'ючерси, опціони) існує можливість конструювання цінних паперів, а це в свою чергу має на увазі включення властивостей декількох цінних паперів в одну, тобто в ту що конструюємо.
Але при всьому цьому ринок цінних паперів має багато проблем. У першу черга це проблема захисту інвесторів від фінансових злочинців і шахраїв. Для цього треба укріпити законодавчу базу. Другої гострої проблемою є слабка інфраструктура ринку.
Розв'язання цих двох проблем повинно підвищити довір'я до українського ринку і збільшити приток капіталу в Україну.
Щоб вийти на світовий рівень, наші професійні учасники ринку цінних паперів повинні значно підвищити якість своєї роботи.Вирішити цю проблему слідує введенням більш високих стандартів для вітчизняних учасників. Тільки на основі високих вимог можна буде здійснити ліцензування брокерської і ділерської діяльності.
Таким чином, перед українським ринком цінних паперів стоїть ще багато невирішених задач, однак, думається їх рішення в найближчому майбутньому реально ( хоч і не віриться ).
Список литератури
1. Закон України "Про ринок цінних паперів"
2. Закон України "Про акціонерні товариства "
3. Закон України "Про банки і банківску діяльність"
4. Указ Президента України "Про довірчу власність (траст)"
5. Положення про випуск и обіг цінних паперів і фондових біржах в Україні
6. Положення про акціонерні товариства в Україні.
7. Інструкция НБУ "Про правила випуску і реєстрації цінних паперів
кредитними організаціями на території України".
8. Алексеев М.Ю. "Практика выпуску приватних цінних паперів".
Бухгалтерский учёт № 7. - М.: Финансы и статистика, 1994г.
9. Алексеев М.Ю. "Ринок цінних паперів". - М.: Финансы и статистика, 1992г.
10. Варант виходить на ринок // Экономика и жизнь, 1996 г., № 42, с.7
11. Дробозина Л.А., Окунева Л.П., и др. "Фінанси. Грошовий обіг.Кредит". -
М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997 г., - 479 с.
12. Витоки прибутку - ADR // Экономика и жизнь, 1996 р., № 43, с.6
13. Колесніков В.И., Кроливецька Л.П. "Банківска спріва". - М.: Финансы и
статистика, 1997 г., - 480 с.
14. Льюс Энджел и Бредли Бойд "Як купувати акції" Little Brown and
Company Boston Toronto 1982 г. Переклад: ПАІНС, 1992 г. Друк.
Проблемного Автономного Міжнародного Співробітництва за участии МП
Логос 1995г.
15. Міркін Я.М. "Цінні папери і фондовый ринок". - М.: Перспектива, 1995г.
16. Нові можливості товарного ф'ючерса // Экономика и жизнь, 1996 г., №
44, с.7
17. Рассадина О.Л. "Вексельное обращение в России" // Деньги и кредит,
1994 г., № 2 , с.37-44
17. Фельдман "Вексельний обіг". Учбовий і довідковий посібник. - М.:
ІНФРА-М, 1995 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...