WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Облік операцій з недержавними цінними паперами в комерційних банках - Курсова робота

Облік операцій з недержавними цінними паперами в комерційних банках - Курсова робота

№ 941 "Витрати майбутніх періодів", то списання цієї суми проводиться додатково проводкою:
Д-т рах. № 970 "Операційної витрати"
К-т рах. № 941 "Витрати майбутніх періодів".
Вказаний порядок застосовується тільки для тих облігацій, термін обігу яких не перевищує одного року. Якщо термін обігу облігацій перевищує один рік і облігація була реалізована при первинному розміщенні з дисконтом, то застосовується інший порядок списання витрат майбутніх періодів по цій облігації.
У цьому випадку частина різниці між номінальною вартістю облігації і ціною її реалізації (дисконту), віднесеною на рахунок № 941 "Витрати майбутніх періодів" в останній робочий день кожного року списується в сумі, що відноситься до звітного року, на рахунок № 970. Ця сума визначається по формулі С = В * д/Д,
де С - сума витрат майбутніх періодів, що відносяться до звітного року;
В - сума, віднесена на рахунок № 941 "Витрати майбутніх періодів" як різниця між номінальною вартістю облігації і фактичною ціною реалізації (дисконт);
д - термін обігу облігації в звітному році
Д - загальний термін обігу облігації.
У 1994 р. один з окружних банків , банк "Аваль" в числі перших здійснив випуск в обіг конвертованих цінних облігацій, умови випуску і обігу яких можуть представляти певний інтерес для інших комерційних банків України. Вони полягали в наступному. Конвертована облігація (КО) засвідчувала відносини позики між банком і держателем ДО. По настанню періоду конвертації ДО підлягали обміну на звичайні (привілейовані) акції шостого випуску номінальною вартістю 100 крб. кожна, в пропорції - одна ДО на одну акцію. Держатель ДО мав право на отримання прибутку по ДО у вигляді відсотків (в розмірі 35% річних).
Випуск ДО виготовлявся в безготівковій формі. Розрахунки здійснювалися шляхом записів на рахунках.
ДО випускався терміном обігу 1 рік. Конвертація ДО в звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску виготовлялася на протязі двох місяців для всіх держателів ДО, зареєстрованих в "Реєстрі держателів ДО" за станом на 31 серпня 1995 р. За рішенням ради банку, конвертація ДО в акції могла бути зроблена раніше встановленого терміну.
ДО не може служити розрахунковим або платіжним засобом за продані товари, надані послуги.
Право вимоги по ДО могло бути передано тільки юридичним (фізичним) особам, зареєстрованим (що проживає) на території України.
Відсотоки по ДО нараховувалися за повний розрахунковий період, в якому придбана ДО, незалежно фактичної дати придбання. Відсотоки нараховувалися на номінальну вартість ДО один раз в розрахунковий період, тривалість якого становила три місяці, а також при достроковій конвертації.
ДО не могли обертатися на повторному ринку. Новий власник ДО або його представник після реєстрації операції інвестиційним інститутом або біржею зобов'язаний був повідомити банку про свої права на володіння ДО для внесення
відповідних змін в "Реєстр держателів ДО".
При настанні періоду конвертації ДО обмінювалися на звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску. Держателеві ДО виплачувалися нараховані за останній звітний період відсотоки, а також не отримані ним відсотоки за попередні розрахункові періоди.
Після закінчення терміну конвертації (з 15.09.95 м. до 15.11.95 м.) держатель ДО втрачав право на конвертацію ДО звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску, але мав право на отримання номінальної вартості ДО і нарахованих за останній розрахунковий період відсотків, а також не отриманих відсотків за попередні звітні періоди.
ДО забезпечувалися страховим і резервним фондами банку, а також всім його майном.
Банківські облігації в Україні не отримали широкого поширення. Однак в інших країнах облігації банків - найбільш популярний вигляд цінних паперів. Так, в Німеччині, наприклад, банки випускають найбільше число облігацій, значна частина яких забезпечується заставою або державними гарантіями. На основі випуску власних облігацій німецькі банки формують стійкі середньорічні довгострокові ресурси, але щоб дістати право на їх випуск, вони повинні виконати цілий ряд умов.
Листом НБУ від 23.02.95 м. № 26 "Про операції комерційних банків з векселями і змінах в порядку бухгалтерського обліку банківських операцій з
векселями" визначається наступний порядок бухгалтерського обліку операцій
комерційних банків з векселями.
Випуск власних векселів з вказівкою вексельної суми в українських гривнях проти платежу одержувача векселя комерційні банки оформляють наступними проводками:
Д-т рах. № 021 "Каса", кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - по фактичній ціні продажу
К-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі" - у вексельній сумі.
При продажу векселя по ціні, нижче його номінала, різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його реалізації (дисконт) відноситься в дебет рахунку № 941 "Витрати майбутніх періодів" по окремому особовому рахунку, відкритому для даного векселя.
Якщо термін погашення векселя доводиться на наступний рік, то при закінченні звітного року сума дисконту, яка відноситьсяна рік, що закінчується, списується в дебет балансового рахунку № 970 "Операційні і різні витрати".
При погашенні банком власного векселя з номіналом в гривнях по закінченні терміну обігу робиться проводка на суму його номінала:
Д-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі"
К-т рах. № 031 "Каса", кореспондентський рахунок банку або розрахунковий рахунок клієнта банку.
При випуску банком власного векселя до настання терміну платежу по ньому по ціні, відмінній від номінала векселя, робиться проводка:
Д-т рах. № 196 "Банківські акцепти і власні векселі" - на суму номінала
К-т рах. № 031 "Каса", кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - на суму фактичної ціни викупу.
Різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його викупу відноситься на рахунок № 960 "Операційна і різні прибутки" по статті "Інші прибутки" або на рахунок № 970 "Операційна і різної витрати" по статті "Іншої витрати".
Якщо вексель викуплений до настання терміну погашення з метою подальшого його продажу, він приходується по номіналу на позабалансовий рахунок № 9978 "Викуплені до терміну погашення власні цінні папери". Номінал повторно реалізованих векселів списується у витрату позабалансового рахунку № 9978 "Викуплені до терміну погашення власні цінні папери".
Якщо вексель викуплений до настання терміну платежу з метою його погашення, вексельна сума цього векселя списується з рахунку № 196 "Банківські акцепти і власні векселі", вексель знімається з обліку.
Нараховані і виплачені відсотоки за власними векселями з номіналом як в гривнях, так і у іноземній валюті відносяться на собівартість послуг, що надаються банками (балансовий рахунок № 970).
Купівля (облік, дисконтування) банками векселів інших осіб оформляється наступними бухгалтерськими проводками:
При купівлі векселя з номіналом

 
 

Цікаве

Загрузка...