WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ціноутворення на ринку строкових контрактів - Реферат

Ціноутворення на ринку строкових контрактів - Реферат

розмістивши суму премії під процент без ризику на період дії контракту.
Нижня межа премії американського та європейського опціонів кол на акції, за якими не виплачуються дивіденди, становить:
,
де Т - період дії контракту;
rf - ставка без ризику для періоду Т.
Якщо умова не виконуватиметься та премія опціону кол буде меншою за цю величину, то виникає можливість здійснення арбітражної операції.
Наведена формула показує змінні, від яких залежить розмір премії опціону кол, а саме: премія опціону кол тим більша, чим вища спотова ціна акції (S), більші період часу до закінчення контракту (Т) та ставка без ризику (rf) і менша ціна виконання (Х). Премія опціону кол також залежить від величини стандартного відхилення ціни акції ( ). Чим вонобільше, тим вища вірогідність того, що курс акції перевищить ціну виконання й опціон принесе прибуток. Тому чим більше , тим дорожчий опціон.
Нижня межа премії європейського опціону пут на акції, за якими не виплачуються дивіденди, дорівнює:
.
За порушення даної умови відкривається можливість для здійснення арбітражної операції.
Формула показує змінні, які впливають на розмір премії опціону пут, яка буде тим більшою, чим вища ціна виконання (Х), менші курс акції (S) та ставка без ризику (rf). Відносно змінної (Т) можна сказати, що чим більше часу залишається до закінчення контракту, тим дорожче має коштувати опціон, оскільки вища вірогідність, що він принесе прибуток. Чим більша величина стандартного відхилення ціни акції, тим дорожче коштуватиме опціон.
Нижня межа американського опціону пут дорівнює:
Х - S.
Одне з найголовніших завдань, яке вирішує інвестор, - це визначення ціни опціону. Розроблено теоретичні моделі, які дають змогу розв'язати цю проблему. Однак вони дуже складні. Тому можна обмежитися тільки загальним описом двох найвідоміших моделей:
1) Блека-Шолеса;
2) Дж. Кокса, С. Росса та М. Рубінштейна.
У цих моделях використовується принцип побудови портфеля без ризику. Тому для дисконтування береться ставка без ризику.
Модель Блека-Шолеса було спочатку розроблено для оцінки європейського опціону кол на акції, за якими не виплачуються дивіденди. Ф. Блек і М. Шолес вивели таку формулу:
,
де се - премія європейського опціону кол;
S - ціна спот акції в момент укладання контракту;
Х - ціна виконання;
N(d1), N(d2) - функції нормального розподілення.
, ,
де - стандартне відхилення ціни акції;
r - ставка без ризику.
Вартість опціону залежить від ступеня вірогідності того, що до моменту його закінчення він буде виграшним. Імовірність розраховується за допомогою елементів N(d1) та N(d2). У моделі вірогідним розподілом ціни акції вважається логнормальний.
Модель Блека-Шолеса та її модифікації використовуються для оцінки європейських опціонів, а також американських опціонів кол.
Біноміальна модель Дж. Кокса, С. Росса та М. Рубінштейна використовується для оцінки премії американських опціонів, передусім опціонів пут. У моделі весь період дії опціонного контракту розбивається на низку часових інтервалів. Вважається, що впродовж кожного з них ціна базисного активу може знизитися або підвищитися з певною вірогідністю. Ураховуючи дані про стандартне відхилення курсу базисного активу, одержують значення його ціни для кожного інтервалу часу (будують дерево розподілу ціни), також визначають вірогідність підвищення та зниження курсової вартості активу на кожному часовому відрізку. Маючи значення цін активу в момент закінчення опціону, визначають його можливі ціни в даний час. Після цього послідовним дисконтуванням цін опціону (з урахуванням вірогідності підвищення та зниження вартості активу на кожному інтервалі часу) отримують значення його ціни в момент укладання контракту.
Варант - це опціон на придбання певної кількості акцій (варант акцій) або облігацій (варант облігацій) за ціною виконання в будь-який момент до закінчення строку його дії.
Оскільки варант являє собою американський опціон, то його ціну можна визначити за допомогою методики визначення ціни американських опціонів. У той самий час оцінка варанту акцій потребує модифікації даного підходу, оскільки за виконання цього опціону падає їхня курсова вартість. Ціну варанту акцій (Рв) можна визначити за такою формулою:
,
де са - ціна американського опціону кол з датою закінчення й ціною виконання, що відповідають умовам варанту;
k - коефіцієнт, який свідчить про те, наскільки збільшиться кількість акцій, якщо варант буде виконано;
Q - кількість одиниць активу, які варант надає право придбати.
У ціну варанту, як і будь-якого іншого опціону, будуть входити такі складові: внутрішня та тимчасова вартість. Якщо ціна виконання варанту дорівнює або вища за поточну вартість базисного активу, то внутрішня вартість дорівнює нулю й ціна варанту повністю складається з тимчасової вартості. З наближенням дати закінчення варанту остання буде падати. Внутрішня ж визначається так:
,
де Рвн - внутрішня вартість;
S - ціна спот базисного активу;
Х - ціна виконання.
?
Література
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
2. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие. - М.: 1-я Федеративная Книготорговая компания, 1998. - 352 с.
3. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 1008 с.
4. Гусева И. А. Практикум по рынку ценных бумаг. - М.: Юристъ, 2000. - 320 с.
5. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 272 с.
6. Ендовицкий Д. А., Коробейникова Л. С., Сысоева Е. Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие / Под. ред. Д. А. Ендовицкого. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 240 с.
7. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посіб. - К.: "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1996. - 300 с.
8. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 160 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...