WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фінансове планування інвестицій - Реферат

Фінансове планування інвестицій - Реферат

000
Виплати на погашення
позик
Виплати дивідендів
Грошовий потік від
фінансової діяльності 1 200 000
Баланс коштів на початку періоду 0
Баланс коштів у кінці періоду 100 000
Крок 3
Підприємство витратило на придбання сировини та матеріалів 290 тис. грн, дефіцит оборотних коштів може бути покритий банківською позикою в розмірі 350 тис. грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0
Змінні витрати 290 000
Операційні (загальні)
витрати 10 000 100 000
Проценти за кредитами 10 000
Податки та інші платежі
Грошовий потік від
виробничої діяльності -10 000 -400 000
Витрати на придбання
активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від
інвестиційної діяльності -1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350 000
Виплати на погашення
позик
Виплати дивідендів
Грошовий потік від
фінансової діяльності 1 200 000 350 000
Баланс коштів на початку періоду 0 100 000
Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000
Крок 4
Підприємство реалізує продукцію на 610 тис. грн, закуповує сировину та матеріали, а також сплачує проценти за кредитом.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0 610 000
Змінні витрати 290 000 290 000
Операційні (загальні)
витрати 10 000 100 000 100 000
Проценти за кредитами 10 000 20 000
Податки та інші платежі
Грошовий потік від
виробничої діяльності -10 000 -400 000 200 000
Витрати на придбання
активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від
інвестиційної діяльності -1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350000
Виплати на погашення
позик
Виплати дивідендів
Грошовий потік від
фінансової діяльності 1 200 000 350 000
Баланс коштів на початку періоду
0 100 000 50 000
Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000 250 000
Крок 5
Підприємство реалізує продукцію на 820 тис. грн і в результаті отримує можливість погасити кредит на суму 350 тис. грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0 0 610 000 820 000
Змінні витрати 290 000 290 000 290 000
Операційні (загальні)
витрати 100 000 100 000 100 000 100 000
Проценти за кредитами 10 000 20 000 30 000
Податки та інші платежі
Грошовий потік від
виробничої діяльності -10 000 -400 000 200 000 400 000
Витрати на придбання
активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від
інвестиційної діяльності -1 000 000
Акціонерний капітал 800 000
Позичковий капітал 400 000 350 000
Виплати на погашення
позик 350 000
Виплати дивідендів
Грошовий потік від
фінансової діяльності 1 200 000 350 000 -350 000
Баланс коштів на початку періоду 0 100 000 50 000 250 000
Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000 250 000 300 000
Формування звітних фінансових документів
Усі три звітні фінансові документи пов'язані між собою. Проте запис трансакцій (платіжних операцій), що плануються, здійснюється в кожному з цих документів на основі різних правил.
Усі записи у звіті про прибутки та збитки, а також у балансовій відомості здійснюються відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP). Проте всі записи у звіті про рух грошових коштів здійснюються в той період, коли грошові кошти повинні фактично бути зараховані на рахунок підприємства або виплачені з нього.
Взаємодію трьох фінансових документів продемонстровано в наведених нижче прикладах.
Приклад 1
Підприємство реалізувало продукцію за готівку на 1000 тис. грн. Оплату здійснено за фактом поставки. Прямі виробничі витрати становили 500 тис. грн.
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Виручка від реалізації продукції 1 000 000 0 0
Прямі виробничі витрати. 500 000 0 0
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Надходження від реалізації продукції 100 000 0 0
Прямі виробничі витрати 500 000 0 0
БАЛАНС
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Рахунок, грошові кошти (актив) 100 000 0 0
Дебіторська заборгованість (актив) 0 0 0
Отримані аванси (пасив) 0 0 0
Приклад 2
Підприємство реалізувало продукцію за попередньою 100 % оплатою на суму 100 тис. грн за умови, що її поставку має бути здійснено через 65 днів після оплати. Продукцію буде вироблено також на момент оплати. Прямі виробничі витрати становитимуть 500 тис. грн.
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Виручка від реалізації продукції 0 0 1 000 000
Прямі виробничі витрати 0 0 500 000
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Надходження від реалізації продукції 1 000 000 0 0
Прямі виробничі витрати 0 0 500 000
БАЛАНС
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Рахунок, грошові кошти (актив) 0 0 1 000 000
Дебіторська заборгованість (актив) 0 0 0
Отримані аванси (пасив) 1 000 000 0 0
Приклад 3
Підприємство реалізувало продукцію в кредит, при цьому оплату буде здійснено через 65 днів після поставки.
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Виручка від реалізації продукції 1 000 000 0 0
Прямі виробничі витрати 500 000 0 0
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Надходження від реалізації продукції 0 0 1 000 000
Прямі виробничі витрати 500 000 0 0
БАЛАНС
Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
Рахунок, грошові кошти (актив) 0 0 1 000 000
Дебіторська заборгованість (актив) 1 000 000 0 0
Отримані аванси (пасив) 0 0 0
Література
1. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 286 с.
2. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1997. - 1120 с.
3. Голов С. В. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: СКАРБИ, 1998. - 384 с., ил.
4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с., ил.
5. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
6. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999. - IX. - 1028 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...