WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фінансове планування інвестицій - Реферат

Фінансове планування інвестицій - Реферат

%) 3000 600
= Чистий прибуток 7000 1400
Таблиця 5.9
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Назва статті До початку виробництва, грн. 2000 р., грн. 2001 р., грн.
1 Обсяг продажу 100 000 120 000
2 Змінні витрати 70 000 85 000
3 Операційні (загальні) витрати 5000 6400 20 000
4 Проценти закредитами 10 000 10 000
5 Податки та інші виплати 300 600
6 = 1 - 2 -
- 3 - 4 - 5 Грошовий потік від виробничої діяльності -5000 10 600 4400
7 Витрати на придбання активів 250 000
8 Надходження від реалізації активів 1000
9 = 8 - 7 Грошовий потік від інвестиційної діяльності -250 000 0 1000
10 Акціонерний капітал 150 000
11 Позичковий капітал 180 000
12 Виплати на погашення позик
13 Виплати дивідендів 1000 3000
14 = 10 +
+ 11 - 12 - 13 Грошовий потік від фінансової діяльності 330 000 -1 000 -3000
15 = 16(t-1) Баланс коштів на початку періоду 0 75 000 84 600
16 = 6 + 9 +
+ 14 + 15 Баланс коштів в кінці періоду 75 000 84 600 87 000
Діяльність підприємства прийнято розподіляти на основні функціональні напрями:
- операційний або виробничий;
- інвестиційний;
- фінансовий.
Звіт про прибутки та збитки відображає лише операційну діяльність підприємства, демонструючи її ефективність з погляду покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг. Іншими словами, зі Звіту про прибутки та збитки можна лише визначити, як підприємство виконує свою основну функцію - виробництво та реалізація продукції або послуг - та який обсяг прибутку можна отримати в результаті цієї діяльності. На відміну від цього, Звіт про рух грошових коштів має два додаткові розділи - "Грошовий потік від інвестиційної діяльності" та "Грошовий потік від фінансової діяльності", з яких можна отримати інформацію про обсяги та строки інвестицій, форми фінансування підприємства. У наведеному вище прикладі у Звіті про прибутки та збитки спеціально виокремлено в окремий рядок статтю "Амортизаційні відрахування", які відносять до розряду калькуляційних витрат, що визначаються відповідно до встановлених норм амортизації й відносяться в процесі розрахунку прибутку до витрат. У дійсності нарахована сума амортизаційних відрахувань нікуди не виплачується й залишається на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Тому в розділі "Операційна діяльність" Звіту про рух грошових коштів статті "Амортизаційні відрахування" немає. Отже, амортизаційні відрахування відіграють особливу й дуже важливу роль у системі обліку та планування діяльності підприємства, будучи внутрішнім джерелом фінансування. Вони є фактором, що стимулює інвестиційну діяльність. Чим вищі залишкова вартість активів підприємства й норми амортизації, тим менший прибуток підлягає оподаткуванню, та, відповідно, більша сума "Грошового потоку від виробничої діяльності".
У розділі "Грошовий потік від інвестиційної діяльності" відображаються платежі за придбані активи, а джерелом надходжень є кошти від реалізації активів, які не використовуються у виробництві. У цьому розділі має бути зазначено не тільки витрати на активи, що тільки зараз купуються, а також і балансова вартість активів, якими володіє підприємство початку проекту. Витрати на придбання активів у майбутні періоди діяльності мають зазначатися у гривнях з урахуванням інфляції основних фондів.
У розділі "Грошовий потік від фінансової діяльності" як надходження враховуються внески власників підприємства, акціонерний капітал, довгострокові та короткострокові позики, проценти за вкладами, як виплати - погашення позик, дивіденди.
Сума грошових потоків кожного розділу "Плану грошових потоків" становитиме залишок ліквідних коштів на відповідний період, при цьому готівковий баланс наприкінці розрахункового періоду дорівнюватиме сумі готівкового балансу попереднього періоду із залишком ліквідних коштів поточного.
Як відомо, підприємство не може працювати без капіталу. Достатньою можна вважати таку кількість власного та залученого (запозиченого) капіталу, за якої величина готівкового (кеш) балансу за всі періоди діяльності підприємства буде позитивною. Наявність негативної величини в будь-який період означає, що в якийсь певний момент підприємство теоретично не в змозі відповісти за своїми зобов'язаннями. Іншими словами, ціллю фінансування є намагання забезпечити позитивний ліквідний залишок грошових коштів протягом усього періоду, від початку до кінця реалізації проекту.
Основними факторами, що беруть участь в аналізі ефективності інвестиційного проекту, є сумарний розмір "Грошового потоку від виробничої діяльності" та інших доходів (наприклад, реалізація активів, внески до статутних фондів інших підприємств), а також сума витрат на інвестиції.
Отже, Звіт про рух грошових коштів є основним документом, призначеним для визначення потреби в капіталі, роз-
роблення стратегії фінансування підприємства, а також для оцінювання ефективності його використання. Показники,
які використовуються для оцінювання ефективності інвес-
тицій, називаються дисконтованими критеріями грошових потоків.
Розглянемо процес формування таблиці Звіт про рух грошових коштів за окремими кроками.
Крок 1
Планується створити нове підприємство, яке придбає на 1000 тис. грн обладнання для організації виробництва, загальні витрати якого щомісяця становитимуть 10 тис. грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0
Змінні витрати
Операційні (загальні)
витрати 10 000
Проценти за кредитами
Податки та інші платежі
Грошовий потік від
виробничої діяльності -10 000
Витрати на придбання
активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від
інвестиційної діяльності -1 000 000
Акціонерний капітал
Позичковий капітал
Виплати на погашення позик
Виплати дивідендів
Грошовий потік від
фінансової діяльності 0
Баланс коштів на початку періоду 0
Баланс коштів у кінці періоду -1 100 000
Крок 2
Підприємство планує залучити кошти інвестора на суму 800 тис. грн та взяти банківську позику в розмірі 400 тис. грн.
Назва статті 1-й
місяць 2-й
місяць 3-й
місяць 4-й
місяць
Обсяг продажу 0
Змінні витрати
Операційні (загальні)
витрати 10 000
Проценти за кредитами
Податки та інші платежі
Грошовий потік від
виробничої діяльності -10 000
Витрати на придбання
активів 1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від
інвестиційної діяльності -1 000 000
Акціонерний капітал. 800 000
Позичковий капітал 400

 
 

Цікаве

Загрузка...