WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фінансове планування інвестицій - Реферат

Фінансове планування інвестицій - Реферат

000
Обладнання 150 000
Сума активів 300 000 Сума пасивів 300 000
30 квітня 2001 року.
Підприємство виробило та реалізувало продукціюна суму 150 тис. грн. При цьому було витрачено частину заготовленої сировини на 50 тис. грн та оплачено загальні (постійні) витрати на суму 30 тис. грн. У результаті прибуток підприємства становив 70 тис. грн., з яких 28 тис. грн. воно має виплатити до держбюджету як податок на прибуток (30 %). Чистий прибуток після сплати податку становитиме 42 тис. грн.
АКТИВИ грн ПАСИВИ грн
Грошові кошти 170 000 Заборгованість із виплат 28 000
Матеріальні запаси 50 000 Банківська позика 100 000
Обладнання 150 000 Акціонерний капітал 200 000
Прибуток 42 000
Сума активів 370 000 Сума пасивів 370 000
Нижче наведено спрощені баланси трьох підприємств, аналізуючи які, можна, користуючись найпростішими прийомами аналізу, зробити попередні висновки про їхній фінансовий стан.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА "А"
АКТИВИ грн ПАСИВИ грн
Оборотні кошти
(поточні активи) 500 000 Короткострокові зобов'язання (позика) 200 000
Основні засоби
(фіксовані активи) 600 000 Довгострокові зобов'язання (позика) 500 000
Інші (нематеріальні)
активи 100 000 Власний капітал
(акціонерний капітал) 500 000
Сума активів 1 200 000 Сума пасивів 1 200 000
Повна вартість майна компанії "А" становить 1200 тис. грн., і якщо з них вирахувати суму короткострокових та довгострокових зобов'язань (700 тис. грн.), то залишиться 500 тис. грн. - власний капітал підприємства. У принципі це означає, що підприємство чогось варте, оскільки власний капітал є сумою інвестованого акціонерного капіталу (капіталу, який використано на придбання активів підприємства) і отриманого від його діяльності прибутку. На жаль, це не завжди відповідає дійсності. У цьому можна переконатися на прикладах. Для того щоб оцінити реальну ліквідність підприємства, необхідно знати структуру його активів, їхню реальну ринкову вартість та те, як швидко ці активи може бути переведено в гроші, ліквідність яких вважається стопроцентною. Як правило, до активів, які мають низьку ліквідність, відносять нематеріальні. Загалом фінансовий стан підприємства "А" можна назвати непоганим. На користь цього, у першу чергу, свідчить досить велика сума грошей на рахунку (оборотних коштів), достатня, щоб оплатити короткострокову позику термін погашення якої може наступити в будь-який момент.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА "Б"
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Оборотні кошти
(поточні активи) 50 000 Короткострокові
зобов'язання (позика) 150 000
Основні засоби
(фіксовані активи) 250 000 Довгострокові зобов'язання (позика) 150 000
Інші (нематеріальні)
активи 400 000 Власний капітал
(акціонерний капітал) 400 000
Сума активів 700 000 Сума пасивів 700 000
Підприємство "Б" має низку слабких місць. По-перше, оборотний капітал підприємства не може покрити короткострокову заборгованість, яка є дуже великою. Але ще гірше те, що в структурі активів підприємства 57 % (400 тис. грн) становлять нематеріальні активи. Фактично ця компанія повинна бути оголошена банкрутом, бо вона не в змозі сплачувати свої рахунки. Можливо, це тільки тимчасова ситуація, і найближчим часом буде вжито заходів, які дають змогу виправити її. Проте в даний момент фінансовий стан підприємства "Б" є прикладом ситуації, якої необхідно уникати, уживаючи заходів, які підвищують ефективність діяльності підприємства на більш ранніх стадіях.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА "В"
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Оборотні кошти
(поточні активи) 1 000 000 Короткострокові
зобов'язання (позика) 400 000
Основні засоби (фіксовані активи) 2 000 000 Довгострокові зобов'язання (позика) 1 000 000
Інші (нематеріальні)
активи 500 000 Власний капітал
(акціонерний капітал) 2 100 000
Сума активів 3 500 000 Сума пасивів 3 500 000
Підприємство "В" знаходиться у відмінному стані. Його обігові кошти дають змогу легко погасити короткострокову позику, якщо таку вимогу буде пред'явлено. Загальний баланс (3500 тис. грн) вільно покриває суму короткострокових і довгострокових заборгованостей (1400 тис. грн), причому сума власного капіталу компанії становить 2100 тис. грн На відміну від підприємства "Б", де короткострокова позика дорівнює за сумою довгостроковій, у підприємства "В" сума довгострокових зобов'язань більш ніж удвоє перевищує суму короткострокових.
Ці три приклади є дуже спрощеними, і в реальній ситуації потрібен серйозніший аналіз. Використовуючи тільки два фінансових документи - "Звіт про прибутки та збитки" та "Баланс" - можна розрахувати показники ефективності діяльності підприємства, які найчастіше використовуються на практиці (прибутковість, платоспроможність та ліквідність).
План грошових потоків
Кеш-фло (cash flow) перекладається дослівно як "потік готівки", або "грошовий потік". У процесі опису "Плану грошових потоків" та методів інвестиційного аналізу вислів "кеш-фло" може використовуватися для визначення поточного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Цей залишок формується за рахунок надходження грошових коштів (доходів від реалізації продукції та послуг, активів підприємства, амортизаційних відрахувань, внесків у статутний фонд та позик) та відпливу грошових коштів (витрат на виробництво продукції та послуг, на інвестування, на обслуговування та погашення позик, загальних витрат підприємства, виплати дивідендів, податкових та інших виплат). Усі надходження та платежі відображаються в "Плані грошових потоків" у періоди, які відповідають фактичним датам їхнього здійснення, з урахуванням часу затримки платежів за поставки матеріалів і комплектуючих виробів, умов реалізації продукції (у кредит, авансовим платежем), а також умов формування виробничих запасів. Залишок грошових коштів на рахунку (баланс готівки) використовується підприємством для виплат, на забезпечення виробничої діяльності наступних періодів, для інвестицій, погашення позик, сплати податків та особистого споживання. Отже, "Звіт про рух грошових коштів", що ґрунтується на методі кеш-фло , демонструє рух грошових коштів і відображає діяльність підприємства в динаміці від періоду до періоду.
Розглянемо приклад побудови Звіту про прибутки та збитки та Звіту про рух грошових коштів підприємства (табл. 5.8 і табл. 5.9) та порівняємо їх.
Таблиця 5.8
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Назва статті 2000 р. 2001 р.
+ Обсяг продажу 100 000 120 000
- Змінні витрати 70 000 85 000
= Валовий прибуток 30 000 35 000
- Операційні (загальні) витрати 6400 20 000
- Проценти за кредитами 10 000 10 000
- Амортизаційні відрахування 3600 3000
= Операційний прибуток 10 000 2000
- Податок на прибуток (30

 
 

Цікаве

Загрузка...