WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Фінансове планування інвестицій - Реферат

Фінансове планування інвестицій - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Фінансове планування інвестицій
Існують три основні документи, які дають змогу планувати, аналізувати й контролювати інвестиційний проект: Звіт про прибутки та збитки, Баланс та План грошових потоків. Дані в кожній статті доходів та витрат зазначених документів мають бути представлені в єдиній валюті.
Звіт про прибутки та збитки
Звіт про прибутки та збитки відображає операційну діяльність підприємства (процес виробництва та збуту продукції або послуг) за певні періоди (місяць, квартал, рік). Зі звіту про прибутки та збитки інвестор може визначити прибутковість підприємства, яке реалізує проект. Цей звіт також використовується для розрахунку низки податків.
Формування звіту про прибутки та збитки здійснюється відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку - GAAP.
Для побудови таблиці Звіт про прибутки та збитки (табл. 5.5) потрібні такі дані:
1. З плану продажу - виручка від реалізації продукції та послуг, втрати від продажів за роками. При цьому в таблиці Звіт про прибутки та збитки відображається сумарна величина обсягу продажу у вартісному вигляді, що являє собою суму "контрактних" продажів у даний період (за фактом, у кредит), а також сума продажу з авансовими платежами в попередні періоди за продукцію, яку було поставлено замовникам у поточний період.
2. З плану витрат - сума змінних витрат з урахуванням плану виробництва за розрахунковий період (місяць, квартал, рік).
3. З плану витрат - сума загальних (операційних, торгівельно-адміністративних) витрат за розрахунковий період. При цьому необхідно пам'ятати, що звіт про прибутки та збитки охоплює амортизаційні відрахування й проценти за кредитами.
Таблиця 5.5
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Назва статті 1999 рік 2000 рік 2001 рік
+ Виручка від реалізації продукції (обсяг продажу) 1000 1300 1700
- Втрати 20 26 34
= Обсяг продажу з урахуванням втрат 980 1274 1666
- Змінні витрати 300 390 510
= Валовий прибуток 680 884 1156
- Операційні витрати 220 240 270
- Торгово-адміністративні витрати 180 220 290
= Прибуток 280 424 596
- Податки (30 %) 112 169,6 238,4
= Чистий прибуток 168 254,4 357,6
Є лише два способи підвищення ефективності діяльності підприємства (збільшення значення в нижньому рядку таблиці, тобто чистого прибутку): продавати дорожче та більше і/або дешевше виробляти. Це досить просте правило є найважливішим у процесі аналізу та управління проектом.
Яких би заходів не вживало керівництво підприємства для підвищення його ефективності, у кінцевому підсумку це буде виконанням однієї з зазначених умов.
Розглянемо приклад аналізу Звіту про прибутки та збитки трьох різних варіантів проекту.
За наявності декількох варіантів, що відображають імовірнісні прогнози доходів і витрат (табл. 5.6), зміни в будь-якому рядку таблиці неминуче викличуть зміни в останньому рядку (чи буде це збільшення обсягу продажу, чи скорочення витрат).
Таблиця 5.6
Назва статті Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3
+ Виручка від реалізації продукції (обсяг продажу) 1050 1050 1050
- Втрати 50 50 50
= Обсяг продажу з урахуванням втрат 1000 1000 1000
- Змінні витрати 700 500 300
= Валовий прибуток 300 500 700
- Операційні витрати 150 200 200
- Торгово-адміністративні витрати 140 200 300
= Прибуток 10 100 200
- Податки (30 %) 4 40 80
= Чистий прибуток 6 60 120
Підприємство з низьким валовим доходом, як правило, має нижчі витрати. Іншими словами, у процесі планування ми повинні вирішити головне завдання - отримати дохід, який покриє всі наші витрати, а також принесе прибуток. Наприклад, якщо продукція виробляється з нижчими витратами, ніж у конкурентів, то є можливість збільшити торгові витрати на просування продукції на ринок або знизити ціни, що позитивно вплине на обсяг продажу.
Баланс
Баланс, на відміну від Звіту про прибутки та збитки, відображає фінансовий стан підприємства не за визначений період (місяць, квартал, рік), а на певний момент, наприклад, 31 грудня 2001 р. Баланс показує, наскільки стійким є фінансове становище (платоспроможність та ліквідність) підприємства, яке реалізує проект у конкретний момент.
Баланс складається з двох боків - актив (зліва) та пасив (справа), сумарні значення яких завжди мають бути однаковими (табл. 5.7).
Таблиця 5.7
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 200 000 Кредиторська заборгованість (боргові зобов'язання підприємства перед постачальниками матеріалів, комплектуючих) 38 000
Дебіторська заборгованість (боргові зобов'язання клієнтів) 100 000 Заборгованість з виплат: податки, заробітна плата
і т.п. 102 000
Запаси 60 000 Короткострокова позика
(до 12 місяців) 250 000
Сума поточних активів (оборотні кошти) 360 000 Сума поточних пасивів (короткострокові зобов'язання) 390 000
Основні фонди: Довгострокові позики
(понад один рік) 300 000
- земля 100 000
- будівлі та споруди 250 000
(мінус амортизація) -30 000
- обладнання 500 000
(мінус амортизація) -200 000
Загальна вартість основних фондів 620 000 Власний капітал (акціонерний капітал) 250 000
Інші активи (нематеріальні) 30 000 Приріст власного капіталу (чистий прибуток або збитки) 70 000
Сумарний власний капітал 320 000
Сума активів 1 010 000 Сума пасивів 1 010 000
Актив являє собою перелік того, що має підприємство у власності. Пасив показує, кому та скільки підприємство заборгувало. Іншими словами, ця рівність означає, що те, чим володіє підприємство, воно заборгувало або кредиторам, або його власникам. Формування балансу також здійснюється згідно з правилами GAAP.
Розглянемо розвиток балансу на простому прикладі.
Приватний підприємець створює підприємство з випуску виробів із пластмас зі статутним фондом 200 тис. грн, купує обладнання та матеріали, виробляє та реалізує продукцію на ринку. На прикладі можна простежити зміни у структурі його балансу відповідно до подій, що відбуваються.
1 квітня 2001 року.
Реєстрація підприємства та внесок у статутний фонд.
АКТИВИ грн ПАСИВИ грн
Грошові кошти 200 000 Акціонерний капітал 200 000
Сума активів 200 000 Сума пасивів 200 000
3 квітня 2001 року.
Підприємство отримує банківську позику 100 тис. грн.
АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.
Грошові кошти 300 000 Банківська позика 100 000
Акціонерний капітал 200 000
Сума активів 300 000 Сума пасивів 300 000
10 квітня 2001 року.
Придбання технологічного обладнання вартістю 150 тис. грн та сировини для забезпечення виробничого процесу на суму 100 тис. грн.
АКТИВИ грн ПАСИВИ грн
Грошові кошти 50 000 Банківська позика 100 000
Матеріальні запаси 100 000 Акціонерний капітал 200

 
 

Цікаве

Загрузка...