WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Технічний аналіз та його світові критерії - Реферат

Технічний аналіз та його світові критерії - Реферат

в такому разі можна звести всі витрати до єдиного часу й оцінити їх сумарний обсяг.
Ще однією специфічною рисою пострадянської економіки є значні затримки в розрахунках між підприємствами. Природа цих затримок у різних країнах СНД не завжди однакова. В одному випадку це незадовільна робота банківської системи, у другому - загальна криза неплатежів, у третьому - обидва ці явища одночасно. Суть від цього для інвестиційного проекту не міняється. За будь-яких обставин треба враховувати, що затримка в платежах неминучезумовлює необхідність збільшення оборотного капіталу, а отже, і загальне подорожчання інвестиційного проекту.
Розраховуючи витрати, слід звернути увагу на ті їхні елементи, у яких, за даними експертів Всесвітнього банку, найчастіше трапляються помилки. Серед них такі:
" імпортне обладнання (до розрахунку витрат слід включати не тільки ціну за прейскурантом, котра, як правило, зазначається на умовах ЕХWORK, DAF або FОВ, а й транспортні, страхові, портові й митні витрати);
" витрати на монтаж обладнання;
" витрати на запуск виробництва;
" виплата процентів за кредитами за час будівництва;
" витрати на оплату ліцензій, ноу-хау тощо;
" необхідний оборотний капітал.
Матеріально-технічне постачання
За планової економіки величезні труднощі в здобуванні необхідних матеріалів і комплектуючих виробів перетворювали цю частину інвестиційного проекту на найбільш трудомістку й тривалу операцію, особливо якщо треба було випускати складну продукцію, а партійно-урядової постанови потрібного рівня з якоїсь причини не було. У таких умовах життя проекту залежало від спеціалістів з постачання й комплектування. За ринкової економіки така ситуація немислима, і промисловці вже добре це відчули: тепер в Україні бажаючих одержати замовлення на виробництво значно більше, ніж самих замовлень.
Проте нинішня ситуація в Україні все ще далека від класичного західного рівноважного й надійного ринку. Головна проблема сьогодні полягає не в тому, де дістати той чи інший матеріал або комплектуючий виріб, а як забезпечити стабільність і надійність поставок. Ситуація, коли завод раптово зупиняється й відправляє всіх робітників на два місяці у відпустку, може зумовити провал будь-якого інвестиційного проекту. Тому, аналізуючи організацію матеріально-технічного постачання, необхідно, у першу чергу, оцінити ступінь ризику кожного джерела поставок і передбачити заходи для зниження цього ризику (страхові запаси, альтернативні постачальники, організація власного виробництва, особливо критичних видів матеріалів тощо).
Перелік питань цього розділу такий:
" номенклатура й кількість матеріалів і комплектуючих виробів на одиницю продукції та на програму виробництва;
" ринок сировини й матеріалів, постачальники, їхня надійність, альтернативні варіанти поставок;
" розміщення замовлень і форми контрактів;
" організація контролю за поставками сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;
" спеціальний аналіз особливо критичних видів сировини й матеріалів;
" енергоносії та електроенергія (потреби, джерела, можливі зриви поставок, тарифи, необхідні документи тощо);
" води (особливо для південно-східної частини України) - потреби, резервуари, захист від забруднення, стан водогонів і каналізації, оформлення дозволів.
Витрати виробництва та збуту
Розрахунок поточних витрат виробництва та збуту має визначити прибутковість запланованого проекту. У ньому концентрується вся та інформація, яку було викладено вище.
До поточних відносять витрати на купівлю сировини, матеріалів, комплектуючих, оплату праці працівників, виробничі та невиробничі витрати. Конкретно вони, як правило, охоплюють витрати на:
" основні матеріали;
" вироби, що купуються;
" основну зарплату;
" соціальне страхування;
" технологічну електроенергію;
" транспорт;
" амортизацію устаткування;
" допоміжні матеріали;
" енергію та воду;
" технічне обслуговування;
" зарплату адміністративного та обслуговуючого персоналу;
" маркетинг та збут.
Теперішня економічна ситуація в Україні та інших державах СНД створює специфічні труднощі в розрахунку витрат виробництва порівняно з країнами Західної Європи, Північної Америки або Далекого Сходу. Ця особливість полягає в інфляції. Але головну складність для проектного аналізу створюють не самі по собі темпи інфляції, а її нерівномірність за елементами витрат. Наприклад, у 1994 р. ціни на вугілля в Україні зросли в 38 разів, а тарифи на вантажні перевезення автотранспортом - лише в 4 рази. Того самого року закупівельні ціни на картоплю зросли в 17 разів, а на молоко - у 5. За таких умов розрахунок витрат не можна проводити на основі якогось середнього рівня інфляції. Витрати зростатимуть по-різному, залежно від їхньої матеріальної структури. І, звичайно ж, цілком неприпустимо вести розрахунки в постійних цінах. У практиці інвестиційного проектування тепер здебільшого намагаються боротися з цим через визна-чення всіх витрат у доларах США або в євро. З методичного погляду це рівноцінно розрахунку за середнім індексом інфляції, який дорівнює індексу зростання курсу долара або євро щодо української валюти. Проте такий прийом не може забезпечити необхідної достовірності розрахунків із двох причин. Перша - зростання цін на внутрішньому ринку України не є синхронним зростанню курсу іноземної валюти. Друга - не береться до уваги нерівномірність інфляції за елементами витрат виробництва.
Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень. Оскільки технологічна різноманітність проектів не дає змоги уніфікувати процес надання заданих параметрів технічного обґрунтування, слід дотримуватися процедури проведення технічного аналізу з погляду його складових елементів та алгоритму їх надання.
Основні складові технічного аналізу такі:
" вибір місця розташування проекту та обґрунтування його масштабу;
" вибір технології та устаткування, яке запропоновано використати в проекті;
" аналіз необхідної для реалізації проекту інфраструктури;
" виробничі схеми організації підприємств;
" організація підготовки та реалізації проекту;
" розрахунок усіх витрат на виконання проекту та поточних витрат на випуск продукції.
Усі експертні оцінки відбуваються з урахуванням аналізу всіх альтернативних варіантів рішень на кожному етапі аналізу. Відбір варіантів відбувається на основі юридичних обмежень, екологічних можливостей та соціальної доцільності. Технічний аналіз дає змогу визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає можливість під час зіставлення з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту за даних умов.

 
 

Цікаве

Загрузка...