WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту - Реферат

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту - Реферат

коштів і акціонерного капіталу; покриття; абсолютної ліквідності; покриття довгострокових зобов'язань; коефіцієнт співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Показники економічної ефективності вимірюються щодо відповідних вкладень капіталу:
- відношенням чистих потоків реальних грошей (прибутків) до сплати корпоративного податку;
- те саме після сплати податку;
- відношенням прибутку (з урахуванням процентів, що сплачуються за заборгованістю);
- відношенням валового чистого прибутку до річного обсягу продажів (за порівняння проектів).
Імовірність реалізації проекту залежить від багатьох чинників, які впливають на майбутню політико-економічну обстановку. Вивчення діючих аналогів зарубіжних і вітчизняних проектів дає змогу виявити лише попередню тенденцію. Екстраполяція цієї тенденції на перспективу без урахування можливих дій конкурентів може дати тільки приблизні результати. Оцінка ж імовірних шляхів конкурентів у майбутньому практично неможлива через комерційні таємниці. Тому оцінка імовірності проекту виконується за умов невизначеності, і завдання інвестиційного аналітика такі:
- вибір якомога більшої кількості інвестиційних проектів;
- ранжирування проектів за достатньою об'єктивністю даних;
- перевірка ТЕО проектів на всебічність і глибину пророблення всіх рішень, що стосуються інвестицій і фінансування;
- перевірка повноти обліку всіх проектних ризиків, їхнього ранжирування, кореляції та емінування;
- перевірка достатності запропонованих заходів щодо захисту від ризиків та їхнього страхування;
- чи відповідають умовам фінансування проекту надбавки за ризик у вартості капіталу (страхова премія).
Як правило, оцінка ймовірності проекту виконується за трьома головними (критичними) змінними: інвестиційні витрати, витрати виробництва та реалізації й надходження від продажів. Ці змінні охоплюють багато статей, які характеризуються обсягом (кількістю) і ціною (вартістю).
Головним інструментом, що визначає рівень впливу на здійсненність проекту, є аналіз чутливості, який виконується за сценарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості й ціни, що дає змогу виявити рівень впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Так визначають домінуючі статті в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справляють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продажів і відповідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. У ній фірма працює без збитків. Якщо надходження від продажів не покривають витрат, фірма несе збитки й неминуче зазнає банкрутства.
За розрахунків точки беззбитковості потрібно дотримуватися таких неодмінних умов:
- обсяг продажу має дорівнювати обсягу виробництва;
- у витрати включаються тільки відповідні товарові (групі товарів) витрати;
- дотримується стабільний операційний леверидж: постійні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва, змінні вимірюються пропорційно до обсягу виробництва й продажу;
- ціни на товар (групу) за часом не змінюються;
- для групи товарів структура обсягів продажу має залишатися постійною.
Беззбитковість досягається за такого рівняння:
,
або
ОВ = ,
де ЦО - ціна одиниці продукції;
ПВ - поточні (змінні) витрати у складі собівартості одиниці продукції;
ОВ - обсяг виробництва (продажу) у натуральних одиницях вимірювання;
ПВ - річна величина постійних витрат.
Для групи виробів беззбитковість визначається підсумовуванням всіх витрат на кожний вид товару та прирівнянням їх до загального обсягу продажів:
= ,
де і - вид товару в групі n.
Досить відома графічна інтерпретація точки беззбитковості (рис. 6.2).
У точці Б досягається рівновага, тобто така кількість реалізованих виробів, яка дає змогу за рахунок надходжень від продажу повністю покрити витрати виробництва.
Рис. 6.2. Визначення точки беззбитковості
Аналіз беззбитковості проекту може виконуватись з урахуванням і без урахування інвестиційних витрат.
У першому випадку річні витрати на виробництво продукції зростають на всю суму інвестиційних витрат за рік, які звичайно включаються в постійну частку витрат. При цьому інвестиційні витрати зменшуються на суму щорічних (щомісячних) платежів процентів і погашень боргу.
Аналіз беззбитковості за таким методом дає змогу передбачити можливість прискореного повернення капіталу.
За другим методом аналізу беззбитковості інвестиційні витрати враховуються у вигляді постійних витрат (амортизації).
Аналіз чутливості та беззбитковості дає можливість виявити домінуючі змінні та, варіюючи їхніми складовими, оцінити проект із погляду доцільності здійснення інвестицій. Передумовами цього аналізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні й конкурентне середовище. Але за реалізації проекту можуть виникнути обставини, які значно вплинуть на результати, що в ньому прогнозуються. На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення домінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникнути нові змінні, які матимуть домінуючий характер. Тому аналіз імовірності здійснення проекту набуває для інвестора першорядного значення.
Фінансова оцінка дуже важлива для інвестора, проте аналіз чутливості за багатьма складовими змінними, імовірний прогноз відхилень від очікуваних результатів призводять до великого обсягу розрахунково-аналітичної роботи, який можна виконати тільки із застосуванням комп'ютерних програм.
Окремі розрахунки фінансових та економічних оціночних показників проекту зумовлюються різноманітною вигідністю результатів для інвестора та суспільства загалом. Наприклад, проект обіцяє велику користь державі, підвищує життєвий рівень населення, проте він недостатньо вигідний для певного інвестора (очікуваний процент його прибутку нижчий його внутрішньої норми ефективності).
За цих умов економічна оцінка проекту відіграє пріоритетну роль і держава з допомогою податкової, митної, амортизаційної, кредитної або цінової політики підтримує проект або субсидує його.

 
 

Цікаве

Загрузка...