WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Сутність та необхідність інвестиційного аналізу в умовах ринкової економіки - Реферат

Сутність та необхідність інвестиційного аналізу в умовах ринкової економіки - Реферат

відносно моменту прийняття рішення про інвестиції - з іншого. Отже, вартість грошей у часі має відношення як до часу отримання або витрачання, так і до можливості заробляти дохід на будь-які інвестовані кошти.
Оскільки економічний аналіз капіталовкладень зачіпає низку додаткових грошових потоків (як позитивних, так і негативних) виникає потреба в методі конвертаціївідносних величин цих майбутніх грошових потоків у величини, які можуть зіставлятися з величинами поточних грошових потоків. На рис. 1.4 наведено схему грошових потоків типового інвестиційного проекту, який складається з початкового вкладання коштів, низки позитивних надходжень, проміжного додаткового вкладання й кінцевого повернення частини вкладених ресурсів.
Рис. 1.4. Типова схема грошових потоків у процесі інвестування
Усі ці грошові потоки варто "привести" до теперішнього часу прийняття рішення за допомогою відповідного методу. Процес вираження майбутніх грошей у вигляді еквівалентних їм теперішніх грошей називається дисконтуванням. Цей метод є основою всіх сучасних методів інвестиційного аналізу.
Складні проценти та дисконтування (рис. 1.5). Процес розрахунку складних процентів забезпечує найліпший шлях до розуміння принципу встановлення вартості грошей у часі.
Рис. 1.5. Складні проценти та дисконтування
Інвестиція на ринку капіталу в сумі V0 під ставку процента і дасть зростання грошового потоку до V0 (1 + і) після першого року, V0 (1 + і)2 - після другого року, V0 (1 + і)3 - після третього року і т. д. У загальному випадку майбутня вартість (FVn) суми V0, інвестованої на n років під складний процент і, становить
(FVn) = V0 (1 + і) n. (1.1)
Якщо розділити обидві частини формули (FVn) = V0(1 + і)n на (1 + і)n, ми отримаємо теперішню вартість:
, (1.2)
яка може бути визначена як теперішня вартість грошового потоку FV, який буде отримано через n років. Це процес дисконтування сум майбутніх надходжень до їхньої теперішньої вартості (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Дисконтування та теперішня вартість
Чиста теперішня вартість. Як зазначалося раніше, метою діяльності підприємства є створення максимально можливого багатства для його власників через ефективне використання наявних і майбутніх ресурсів. Для того щоб створювати багатство зараз, необхідно, щоб теперішня вартість позитивних грошових потоків перевищувала теперішню вартість усіх очікуваних негативних грошових потоків.
Приймаючи більшість рішень, беруть до уваги як доходи, так і витрати. Типово, коли інвестиційне рішення враховує початкові капітальні витрати, за якими слідують потоки грошових надходжень і витрат у наступних періодах. Метод чистої теперішньої вартості (Net Present Value - NPV) використовується, щоб оцінити бажаність реалізації інвестиційних можливостей. Чиста теперішня вартість розраховується так:
. (1.3)
Ця формула приводиться до загального вигляду:
, (1.4)
де Xt - чистий грошовий потік, що виникає в кінці року t;
k - мінімально необхідна ставка дохідності;
І - початкова вартість інвестиції;
n - тривалість життя проекту (кількість років (періодів)).
Іншими словами, чиста теперішня вартість визначається складанням сум дисконтованих чистих грошових потоків за ставкою, що відображає вартість еквівалентної інвестиції на ринку капіталу без урахування початкових витрат. Це приводить до розвитку правила чистої теперішньої вартості: багатство максимізується за прийняття всіх проектів, які мають позитивну чисту теперішню вартість під час дисконтування за визначеною ставкою дохідності для кожної інвестиції.
Вивчення основних елементів формули NPV наводить на думку, що більшість із них зовнішньо детерміновані. Наприклад, за інвестування в нове обладнання управлінське рішення незначно впливає на ціну, яку потрібно заплатити, очікуване майбутнє або на ставку дисконтування. Ці елементи визначаються, головним чином, цінами на засоби виробництва, рівнем розвитку нових технологій і дохідністю, яка вимагається на ринку капіталу.
Основні можливості менеджменту у сфері створення багатства полягають у його здатності впровадити проект і керувати ним так, щоб генерувати стійкі позитивні грошові потоки протягом усього економічного життя проекту. Саме тому два підприємства, інвестуючи кошти в одне й те саме обладнання, можуть мати дуже різні річні грошові потоки.
Простий приклад демонструє методику використання методу чистої теперішньої вартості.
Керівництво акціонерного товариства вирішує питання щодо здійснення інвестиції в розмірі 10 000 грн. Очікувані грошові потоки становлять: 6000 грн. наприкінці першого року та 6000 грн. наприкінці другого року. Підприємство діє у сфері низькоризикового виробництва й розподіляє інвестиційні проекти на три категорії: клас А, де ризик низький і ставка дохідності, що потребується, становить 10 %; клас Б, де ризик є середнім по галузі й очікувана ставка дохідності - 13 %; клас В, де ризик вищий ніж середній і ставка дохідності - 16 %. Оцінюючи проект із погляду NPV і використовуючи формулу NPV (1.4), що наводилась вище, ми отримаємо оцінки, наведені в табл. 1.1, де розраховано NPV проекту за умов використання кожної з класифікацій ризику. Якщо проект класифікувати як такий, що має низький ризик, то грошові потоки дисконтуються за ставкою 10 %. Грошовий потік першого року має теперішню вартість 5400 гривень, а грошовий потік другого року має теперішню вартість 5000 грн. Теперішня вартість потоку грошових коштів становить 10 400 грн., і після зменшення цієї суми на величину початкових інвестицій, теперішня вартість якої становить 10 000, можна зробити висновок, що проект має чисту теперішню вартість 400 грн. Проект можна прийняти, оскільки він має позитивну чисту теперішню вартість. Він справді створює багатство. Якщо досягнуто запланованих величин грошових потоків, то ринкова вартість підприємства має збільшитись на 400 грн.
Таблиця 1.1
СТАВКА ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ПОКАЗНИК РИЗИКУ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Клас
ризику Ставка
дискон-
тування,
% Теперішня вартість
грошових потоків Витрати, грн. NPV, грн.
Рік 1 Рік 2
грн.
А 10 5400 5000 10 000 400
Б 13 5300 4700 10 000 0
В 16 5200 4400 10 000 - 400
З іншого боку, якщо проект класифіковано як високоризиковий, а грошові потоки дисконтовано за ставкою 16 %, то чиста теперішня вартість становитиме 400 грн. Цей проект неприйнятний, оскільки він має негативну чисту теперішню вартість. Прийняття такого проекту призведе до зменшення ринкової вартості підприємства на 400 грн. Очевидно, що немає сенсу міняти 10 000 грн сьогодні на 9600.
Якщо проект класифіковано як середньоризиковий, з використанням ставки дисконтування 13 %, то його чиста теперішня вартість становить 0. Цей проект гранично прийнятний; він принесе 13%, але не збільшить вартості підприємства. З цього досить простого прикладу можна зробити три

 
 

Цікаве

Загрузка...