WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Суб’єкти ринку цінних паперів та їхні функції - Реферат

Суб’єкти ринку цінних паперів та їхні функції - Реферат

інвестування в цінні папери або отриманих у результаті продажу паперів, у своїх інтересах до моменту повернення коштів клієнту. При цьому частка доходів, отриманих від їхнього використання, згідно з договором перераховується клієнту. Брокер не в змозі надати гарантії клієнту щодо доходів від інвестування цих коштів. Якщо інтереси брокера перешкоджають виконанню ним доручень клієнта на найвигідніших для останнього умовах, брокер повинен негайно його про це повідомити.
Дилер - це посередник, який здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок. Дилером може бути тільки юридична особа.
Інфраструктурними учасниками фондового ринку є юридичні особи, які виконують такі основні види професійної діяльності з інструментами ринку цінних паперів: з організації торгівлі на ринку, з управління цінними паперами, з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, депозитарну, розрахунково-клірингову, консультаційну та аудиторську діяльність тощо.
Реєстратор - юридична особа, суб'єкт підприємництва, який займається одним видом діяльності - веденням реєстрів власників іменних цінних паперів на основі ліцензії ДКЦПФР. Діяльність реєстраторів регулюється Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Емітент може й самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів, якщо їхня кількість не перевищує 500 осіб. У цьому випадку він зобов'язаний мати одного штатного співробітника, атестованого як спеціаліст із питань ведення реєстру та з кваліфікаційним сертифікатом установленого зразка, який займається реєстраторською діяльністю.
У 1997 р., після того як було прийнято Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", у реєстраторів з'явилися конкуренти - зберігачі.
Зберігач - комерційний банк або торговець цінними паперами, який має ліцензію зберігача ДКЦПФР та зберігає й обслуговує рахунки в цінних паперах.
На практиці частіше всього реєстратори задовольняють права власників документарних цінних паперів, а зберігачі - права власників бездокументарних цінних паперів.
Документарна форма цінного папера - це бланк сертифіката, що містить визначені законодавством реквізити й задовольняє право власності на цінні папери. Сертифікат обов'язково має містити такі реквізити: назву цінного папера (для акцій - "сертифікат", для облігацій - "облігація"); код за ЄДРПОУ; назву й місцезнаходження емітента; серію й номер сертифіката; дату випуску; тип і категорію цінного папера; його номінальну вартість; ім'я власника; кількість цінних паперів; підпис керівника емітента; реквізити реєстру.
Бездокументарна форма цінного папера - електронний запис, що здійснюється зберігачем, і який є підтвердженням права власності на цінний папір. Випуск цінних паперів у бездокументарній формі оформлюється глобальним сертифікатом емісії, який засвідчує право власника на здійснення операцій із цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі. Він має містити такі реквізити: реєстраційний номер; дату та місце оформлення сертифіката; офіційне найменування й місцезнаходження емітента; вид і категорію цінних паперів; номінальну вартість одного цінного папера; зареєстрований статутний фонд емітента; обсяги емісії; права власників (наприклад, на управління й одержання доходу); іншу інформацію.
Депозитарій - це інститут, який дає можливість здійснювати розрахунки в цінних паперах через комп'ютеризовану систему депозитарного обліку та спрощує їхній обіг на вторинному ринку за рахунок використання електронного документообігу, що значно збільшує ефективність та інвестиційну привабливість ринку цінних паперів України.
Діяльність депозитаріїв в Україні регулюється Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року (№ 710/97 - ВР). Відповідно до цього Закону депозитарій здійснює діяльність щодо:
" надання послуг зі збереження цінних паперів незалежно від форми їх випуску;
" відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
" обслуговування операцій за цими рахунками, включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;
" обслуговування операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів.
Депозитарій може створюватися у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менше 10 зберігачів. Депозитарна діяльність має бути єдиним видом діяльності цього товариства.
В Україні специфіка національної депозитарної діяльності полягає в існуванні паралельно створених депозитаріїв - Національного депозитарію України (НДУ) і Депозитарно-клірингової компанії "Міжрегіональний фондовий союз" (МФС).
Структура Національної депозитарної системи передбачає два рівні:
" верхній - НДУ й депозитарії, що ведуть рахунки зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів;
" нижній - зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.
Для гарантування та прискорення розрахунків за цінними паперами в Україні створено клірингову систему, яка складається з клірингового депозитарію та розрахункового банку.
Клірингово-розрахункові установи - це інфраструктурні інститути, які спеціалізуються на виконанні таких функцій, як здійснення розрахунків, включаючи проведення взаємозаліку, за угодами купівлі-продажу цінних паперів; проведення перевірки наявності на рахунках учасників коштів та цінних паперів; видача виписок з грошових рахунків клієнтів установи; повідомлення інформації інститутам, які ведуть книги реєстрації іменних цінних паперів, і низку інших.
Об'єднують суб'єктів фондового ринку й установлюють для своїх членів формальні правила та процедури саморегулювальні організації (СРО), статус яких, згідно з Положенням про саморегулювальну організацію ринку цінних паперів, можуть отримати громадські організації та об'єднання юридичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів, а також фондові біржі. Усі професійні учасники ринку цінних паперів мають бути
членом щонайменше одного об'єднання СРО відповідно до виду
діяльності.
Основні ознаки організацій, що саморегулюють ринок, такі:
" добровільність об'єднання;
" наявність різноманітних видів діяльності;
" захист інтересів членів організації;
" установлення для своїх членів "правил гри" на ринку;
" виконання низки регулюючих функцій, які недоцільно виконувати державі.
В Україні на початок 2002 р. до складу СРО входило сім фондових бірж - Донецька фондова біржа (ДФБ), Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ), Придніпровська фондова (ПФБ), Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Українська фондова біржа (УФБ), Українська міжнародна фондова біржа(УМФБ) і Кримська фондова біржа (КФБ); дві торговельно-інформаційні системи - Перша фондова торговельна система (ПФТС) і Південно-Українська торговельна система (ПУТС), а також Асоціація учасників фондового ринку, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...