WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Складання інвесторських кошторисів - Реферат

Складання інвесторських кошторисів - Реферат

наступних черг.
Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, яка розробляється, та технічної складності об'єкта.
У складі Проекту розробляються:
- зведення витрат (за необхідності);
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- об'єкті та локальні кошторисні розрахунки;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.
У складі Робочого проекту розробляються:
- зведення витрат (за необхідності);
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;
- об'єктні та локальні кошториси;
- відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.
У складі робочої документації розробляються:
- об'єктні та локальні кошториси;
- відомості ресурсів до локальних кошторисів.
До інвесторської кошторисної документації у складі Проекту (Робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, у якій мають бути наведені:
- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;
- відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, у яких складено інвесторську кошторисну документацію;
- обґрунтування для складання розрахунків інших витрат;
- розміри кошторисного прибутку;
- посилання на документи, відповідно до яких розробляється інвесторська кошторисна документація;
- розрахунок розподілу коштів за напрямами капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).
За необхідності наводяться інші відомості про порядок визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови (наявність об'єктів загального користування, документів про включення коштів на будівництво спільних об'єктів пропорційно до потреб у їхніх послугах тощо).
Зведений кошторис складається з двох частин:
а) базисна кошторисна вартість з урахуванням резерву коштів на непередбачені роботи й витрати;
б) кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з ринковими умовами здійснення будівництва, зокрема обов'язкові відрахування, збори й платежі, резервний та резервний компенсаційний фонди замовника.
Обов'язкові відрахування, збори та платежі, що передбачені законодавством. Відрахування коштів, що здійснюється від обсягу реалізованої продукції, визначаються за формулою:
,
де - обов'язкові відрахування, збори та платежі;
В - вартість продукції без обов'язкових відрахувань, зборів і платежів;
Н - норматив, що складається з обов'язкових відрахувань, зборів і платежів, передбачених законодавством (у частках одиниці).
Резервний фонд замовника на покриття додаткових витрат, що виникають за уточнення вартості робіт прямим рахунком. Фонд витрачається замовником за цільовим призначенням на відшкодування додаткових витрат, пов'язаних зі збільшенням базисної кошторисної вартості будівництва об'єктів (будинків, споруд, видів робіт) за прямого розрахунку порівняно з базисною кошторисною вартістю будівництва цих об'єктів, визначеною у зведеному кошторисному розрахунку в разі його складання, зокрема на основі об'єктних і локальних кошторисних розрахунків.
Резервний компенсаційний фонд замовника витрачається замовником за цільовим призначенням на відшкодування додаткових витрат, пов'язаних із придбанням матеріальних ресурсів за вільними цінами, збільшенням транспортних витрат, вартості
експлуатації будівельних машин і механізмів, підвищенням заробітної плати, іншими факторами (за наявності обґрунтування зазначених витрат, підготовленого підрядною організацією та узгодженого із замовником в установленому порядку).
Розподіл і витрачання фонду здійснюється замовником у період формування договірної ціни за укладання контракту й у процесі будівництва.
Додаткові витрати в повній сумі, без нарахування лімітованих та інших витрат, включають:
- договірну ціну в період її формування;
- у процесі будівництва - у вартість доручених підрядчику за контракту робіт додатково до договірної ціни.
Фонд витрачається також на компенсацію додаткових витрат замовника, обґрунтованих розрахунками.
Базисна кошторисна вартість будівництва на стадії розроблення робочого проекту (за тривалості будівництва до 2-х років,
а також за будівництва, яке здійснюється за типовими проектами та тими, що застосовуються повторно) визначається зведеним кошторисним розрахунком, складеним на основі об'єктних і локальних кошторисів за базисними цінами 1997 р.
Базисна кошторисна вартість будівництва на стадії розроблення робочого проекту (за тривалості будівництва підприємств, будов і споруд понад 2 роки) визначається зведеним кошторисним розрахунком, складеним на основі об'єктних і локальних кошторисних розрахунків, об'єктних і локальних кошторисів у базисних цінах 1997 р.
Резервний фонд замовника на покриття додаткових витрат, що виникають за уточнення вартості робіт прямим рахунком у зведеному кошторисному розрахунку приймається в розмірі 5 % від частки базисної кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, визначеної на основі об'єктних і локальних кошторисних розрахунків у базисних цінах 1997 р.
Базисна кошторисна вартість на передпроектній стадії ТЕО, а також на стадії розроблення проекту визначається відповідним розрахунком вартості, зведеним кошторисним розрахунком вартості, складеним на основі об'єктних і локальних кошторисних розрахунків у базисних цінах 1997 р.
Під час розроблення проектно-кошторисної документації "Резервний компенсаційний фонд замовника" у зведеному кошторисному розрахунку приймається в розмірі базисної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та устаткування зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 р., збільшеної застосуванням коефіцієнтів:
3,6 рази - за тривалості будівництва до 2-х років;
4,9 рази - за тривалості будівництва до 3-х років.
Замовник може уточнювати зазначені коефіцієнти залежно від ринкових умов здійснення будівництва.
Розроблення кошторисної документації здійснюється автоматизованим способом.
Програмними комплексами, орієнтованими на цей Порядок, є системи АВК-1 і АС-4М, які призначені для випуску кошторисно-ресурсної документації (локальні, об'єктні локальні ресурсні, об'єктні ресурсні кошториси, зведений кошторисний розрахунок, зведений ресурсний кошторис, договірна ціна).
Література
1. Про проведення торгів (тендерів) у будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 верес. 1998 р. № 1369.
2. Державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000. Затверджені Наказом Держбуду України від 27 серп. 2000 р. № 174 і введені в дію з 1 жовт. 2000 р.
3. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 286 с.
4. Загородній А. Г., Стадницький Ю. І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 209 с.
5. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: ТОВ "Видавництво Лібра", 1998 - 392 c.
6. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. - К.: ООО "Издательство Либра", 1996. - 344 с.
7. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
8. Рогожин П. С., Гойко А. Ф. Економіка будівельних організацій. - К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. - 448 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...