WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Складання інвесторських кошторисів - Реферат

Складання інвесторських кошторисів - Реферат


Реферат
На тему:
Складання інвесторських кошторисів
Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація, зокрема інвесторська.
Перед тим, як говорити про складання проектно-кошторисної документації, слід розкрити деякі поняття.
Об'єкт будівництва - це кожна відокремлена будівля (виробничий корпус чи цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа, гребля тощо) з усіма віднесеними до них будовами (галереями, естакадами), обладнанням, меблями, інвентарем, підсобними й допоміжними будовами, а також суміжними інженерними мережами й загальномайданчиковими роботами (вертикальне планування, благоустрій, озеленення і т.д.)
Об'єктом будівництва також може бути й сукупність будинків та споруд, які мають загальне технологічне або інше призначення, наприклад, блок цехів, котельна разом зі складом пального, група водозабірних, очисних та інших споруд.
Пусковий комплекс - сукупність об'єктів або їхніх частини (що є складовою будови або її черги), уведення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг, визначених у проекті, і передбачені чинним законодавством умови праці для обслуговуючого персоналу, охорона довкілля й задовільні санітарно-епідеміологічні умови експлуатації.
Черга будівництва - частина будівництва, що складається з одного або кількох пускових комплексів, групи будинків, споруд і будов, уведення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг, передбачених проектом.
Будова - це сукупність будинків і споруд різного призначення, зведення (розширення, реконструкція або ремонт) яких здійснюється на обсяг продукції, визначений у передпроектному обґрунтуванні інвестицій, за єдиною проектно-кошторисною документацією, об'єднаною зведеним розрахунком або зведенням витрат.
Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації. Існують такі види інвесторської документації:
Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові й матеріально-технічні ресурси.
За складання цих кошторисів застосовуються такі нормативні документи й показники:
- Ресурсні елементні кошторисні норми України;
- Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;
- поточні ціни на матеріали, вироби й конструкції;
- поточні ціни машино-години;
- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;
- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;
- Правила визначення накладних витрат.
На конструкції та роботи, які передбачаються у проекті, за відсутності для них нормативів у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм, організація, яка складає кошторисну документацію, розробляє відповідні індивідуальні норми, котрі затверджуються в складі проекту (робочого проекту).
Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.
До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляється. У складі них окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило, групуються в розділи.
Об'єктні кошториси складаються на об'єкти в цілому підсумовуванням даних локальних кошторисів з групуванням робіт та витрат за відповідними стовпцями кошторисної вартості будівництва. Ці кошториси, аналогічно до локальних, складаються також у поточному рівні цін на ресурси.
В об'єктних кошторисах за даними локальних позначаються кошторисні трудомісткість і заробітна плата.
В окремих випадках роль об'єктного кошторису може виконувати локальний. Так, якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний не складається.
Якщо на будівництві за проектом зводиться тільки один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних і допоміжних об'єктів (наприклад, у промисловості - приміщення цеху основного призначення; у житлово-громадському будівництві - житлового будинку, школи театру тощо), то поняття "об'єкт" може збігатися з поняттям "будова", і в цьому разі до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також дані з наведених локальних кошторисів.
Коли на один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних кошториси, то всі вони об'єднуються в об'єктному кошторисі до одного рядка під спільною назвою.
Під час розрахунків у об'єктному кошторисі в рядках та в підсумку обов'язково наводяться показники одиничної вартості (на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі будівель та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо).
За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми (суми, що враховують вартість розбирання тим-
часових будівель і споруд, конструкцій; знесення будівель, споруд; матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування), тобто вартість, яка повертається інвестору в процесі будівництва, - підсумок зворотних сум, визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до об'єкта будівництва.
Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховано в кошторисних нормативах (наприклад, компенсації у зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, установлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо). За наявності нормативів на окремі види витрат, виражених у процентах від повної кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються.
Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисів, кошторисних розрахунків (об'єктних і на окремі види витрат).
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає певну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою, і затверджується у визначеному законодавством порядку.
До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва окремо включаються підсумки прямих і накладних витратза всіма кошторисними розрахунками, (об'єктні й на окремі види витрат) та об'єктними кошторисами.
Кошторисна вартість кожного об'єкта, включеного до Зведеного кошторисного розрахунку й передбаченого Проектом (Робочим проектом), розподіляється за стовпцями, які визначають вартість "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат", "загальну кошторисну вартість".
У зведених кошторисних розрахунках вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...